HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 37. zasadnutie MZ, konaného dňa 14.12.2017Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Andruskó PN- MJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Gajdáč PN- MJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.1
Podnikateľský plán na roky 2018-2020 spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Alternatíva 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.2
Návrh na odkúpenie pozemku pod ČOV Zlatná na Ostrove ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
PhDr. Imre Knirs      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.3
Návrh na zrušenie činností spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.4
Návrh zmeny Stanov akciovej spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
PhDr. Imre Knirs      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.5
Pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - PN - MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.6
Informatívna správa o riešení havárií na prenajatom majetku Mesta Komárno spoločnosti KOMVaK,a.s. za obdobie 1-8/2017 - 1. uznesenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.6
Informatívna správa o riešení havárií na prenajatom majetku Mesta Komárno spoločnosti KOMVaK,a.s. za obdobie 1-8/2017 - 2. uznesenie. PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.7
Návrh prevádzkovej zmluvy spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie 1402/2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie 1449/2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie 615/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie 999/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5.1
Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (Stavebný úrad) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5.2
Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2017 - PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5.3
Návrh na zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy Komárno na rok 2017 - vlastné príjmy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5.4
Návrh na zmenu uznesenia č. 1473/2017 - projekt ZŠ J.A. Komenského -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5.5
Návrh na zmenu uznesenia č. 1512/2017 - projekt ZŠ pohraničná -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 5.6
Návrh na preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky na rok 2017 - výukový bazén ZŠ s VJM práce -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.7
Žiadosť ZŠ M.Jókaiho s VJM o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5.8
Žiadosť ZŠ s VJM práce o pridelenie finančných prostriedkov na spoluúčasť projektu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 5.9
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Mestský basketbalový klub Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 6.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a nezáväzný návrh na roky 2019-2020 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2018- as évre - Stanovisko HK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 6.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 a nezáväzný návrh na roky 2019-2020 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2018- as évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.
Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018 - Javaslat a város által a 2018-as évre tervezett kontokorrens hitelfelvételre - Gajdáč - preveriť prijatie úveru HK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.
Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2018 - Javaslat a város által a 2018-as évre tervezett kontokorrens hitelfelvételre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN čů./2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat a ů/2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN čů./2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat a ů/2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén - Pokračovanie 20.12.2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN čů./2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Javaslat a ů/2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét Komárom város területén - Pokračovanie 21.12.2017 13,00 hod.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Anton Marek