HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 38. zasadnutie MZ, konaného dňa 08.02.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesitők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN - MJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie 1535/2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh ceny tepla na rok 2018 ­ CALOR, s.r.o. - A CALOR kft. - javaslat a hő árára a 2018 ­ as évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.1
TIDLY real estate s.r.o. ­ Žiadosť o predaj pozemku -TIDLY real estate s.r.o. ­ Kérvény telek megvásárlására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.2
Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku - Balázs Köles - Kérvény telek megvételére - Proc. návrh Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.2
Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku - Balázs Köles - Kérvény telek megvételére - Proc. návrh Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.2
Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku - Balázs Köles - Kérvény telek megvételére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.3
Ing. Roland Labancz a Ing. Renáta Labanczová - Žiadosť o predaj pozemku - Kérvény telek megvásárlására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.4
coool BAR s.r.o. ­ Žiadosť o prenájom pozemku - coool BAR s.r.o. ­ Kérvény telek bérbevételére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.5
Slovenský hydrometeorologický ústav - žiadosť o prenájom pozemku -Szlovák Hydrometeorologiai Intézet ­ kérvény telek bérbevételéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.6
Orange Slovensko a.s. ­ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme Orange Slovensko a.s. ­ Kérvény a bérleti szerződés megkötésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.7
Denisa Rémaiová ­ Žiadosť o predaj pozemku - Denisa Rémaiová ­ Kérvény telek megvásárlásra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4.9
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov ­ Kérvény nem lakás célú helyiségek bérbevételére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.10
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov-Javaslat a nyilvános versenytárgyalás kiírására városi telkek eladására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4.11
Správa komisie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže -A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója - Žiada o slovo - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4.11
Správa komisie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže -A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 4.13
Bonito, s.r.o. ­ ponuka na predaj pozemkov, parcely reg. „C“ č. 153/8 a 153/9 (parkovisko pred NsP) - 153/8 és 153/9-es telekszámú parcellák eladására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 4.14
ELVED, s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemkov - ELVED, s.r.o. - Kérvény telekek megvételére - PN - MJ Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 4.14
ELVED, s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemkov - ELVED, s.r.o. - Kérvény telekek megvételére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4.15
František Bernáth ­ Žiadosť o predaj pozemku - František Bernáth ­ Kérvény telek megvásárlására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 4.16
Tibor Madarász ­ Žiadosť o odpredaj nebytových priestorov - Tibor Madarász ­ Kérvény nem lakás célú helyiségek eladására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 4.17
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností - Javaslat a városi ingatlanok eladására nyilvános versenytárgyalás kiírásával -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 4.18
Alternatívy využitia budovy „Lehár“ - Alternatívák a „Lehár“ épületének kihasználására - PN -MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 4.18
Alternatívy využitia budovy „Lehár“ - Alternatívák a „Lehár“ épületének kihasználására - Komisia na vyhodnotenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 4.19
DEMONE, s.r.o. - Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti - DEMONE, s.r.o. - Kérvény az ingatlan bérbevételére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 4.20
Stará pevnosť Komárno n.o. ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - Kérvény nem lakás célú helyiségek bérbevételére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 4.21
HUMANA People to People Slovakia o.z. ­ Žiadosť o výpožičku pozemkov - Kérvény telkek Kikölcsönzésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 4.22
COM-therm, spol. s r.o. Odkúpenie pozemkov ­ telkek megvásárlása - Proc. návrh Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
MUDr. Anton Marek      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 4.23
Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve CSEMADOK ­ Základná organizácia Komárno CSEMADOK tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek bérbevétele -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 4.24
LS real s.r.o. ­ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena -LS real k.f.t. ­ Kérvény dologi teher megkötéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 5.
Návrh na zmenu partnera v projekte Cezhraničný turistický park - CULTPLAY - Javaslat az Interreg projektbe (CULTPLAY) való belépésre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o dotáciu pre Návrh a čistopis Územného plánu mesta Komárno -Dotációs kérvény Komárom város Területrendezési tervéhez -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 7.
Správa o súvislej ucelenej oprave chodníkov vo vlastníctve a správe mesta Komárno - Beszámoló a városi járdák felújításáról - PN - MJ KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 8.1
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2017 ­ informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 8.2
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 - PN - MJ Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 9.
Návrh na spolufinancovanie projektu „Malá Iža ­ zokruhovanie vodovodu” - Javaslat a „Kisizsa ­ vízvezeték bővítése“ projekt társfinanszírozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 10.1
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020 - ZŠ Eötvösa - Eötvös u. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 10.1
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020 - ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 10.1
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020 - Jókai Mór AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 10.1
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020 - ZŠ Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 10.1
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020 - ZŠ Ul. Práce - Munka u. AI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 10.1
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020 - ZŠ Rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 10.1
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 až 2020 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 10.2
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - PN - MJ Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 10.3
Návrh na rozdelenie položky "Vynútené opravy a údržba" na rok 2018 * Javaslat a szükséges javítások és karbantartás tételének szétosztására a 2018 évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 11.1
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 15/2012 pre Kajak & kanoe klub Komárno * Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 15/2012 sz. ÁÉR értelmében a Komáromi Kajak & kanoe klubnak -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 11.2
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport ­ návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 - PN - MJ Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 11.3
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport ­ návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov podľa VZN č. 15/2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 11.4
Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta * A város tulajdonában lévő sportlétesítményeire fordítandó támogatás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 11.4
- Pokračovanie -14.2.2018, 14,00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu:
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 12.
Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018-Javaslat a 2018-ra vonatkozó programozott költségvetésből tervezett tőke jellegű kiadásokra - Procedurálny návrh Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Proti:
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 12.
Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018-Javaslat a 2018-ra vonatkozó programozott költségvetésből tervezett tőke jellegű kiadásokra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 13.
Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 14.1
Žiadosť o výnimku ­ Štefan Bíró -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 15.
Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017-Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2017 - es évi megvalósítási terve kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16.
Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 -Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2018 - as évi megvalósítási tervére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 17.3
Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2018 spoluúčasť na projekte ÚPSVaR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 17.5
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 ­ dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 17.4
Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2018 Pracovná zdravotná služba -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko  

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 18.
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2017 -Beszámoló a 2017-os évben végzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 19.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 20.
Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2018-2020 -A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 - 2020 évi költségvetés tervezete -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 21.
Petícia obyvateľov mestskej časti Malá Iža - Kisizsa városrész lakóinak petíciója - Žiada o slovo - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 21.
Petícia obyvateľov mestskej časti Malá Iža - Kisizsa városrész lakóinak petíciója -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 22.
Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2017 - Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2017. évi eredményeiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai