HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 31. zasadnutie MZ, konaného dňa 01.08.2013Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Návrh na účasť mesta KN v projekte Elektronizácia služieb miest eMestá - kód: OPIS-2013/1.2/05 - PN-MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník