HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 20. zasadnutie MZ, konaného dňa 31.05.2012Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó program 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó program 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó program 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Keszegh program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Mária Kanthová  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Bod A - A pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Bod B - B pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Bod C - C pont
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Návrh na uznesenie Hortai - HJ Horta 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Kontrola plnenia uznesení - Határozatok teljesítésének ellenőrzése - Návrh na uznesenie Hortai - HJ Horta 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie do 24. mája 2012 - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Záverečný účet mesta Komárno za rok 2011 - Komárom város 2011-es évi zárszámadása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.1.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.2.
Oznámenie KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. o havarijnom stave na Trstinovej ulici - prívodné potrubie DN 600 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.3.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2012 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.4.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.03.2012 - informatívny materiál - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta JUDr. Mária Kanthová
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.4.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.03.2012 - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN č.../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno - 851SZB/2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.1.
Západoslovenská energetika, a.s. - žiadosť o predaj trafostanice a káblového vedenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.2.
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Komárno - žiadosť o odkúpenie novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.3.
SSM Slovakia s.r.o. - žiadosť o prenájom časti pozemku - PN-MJ Bača
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.4.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.5.
Advokátska kancelária, JUDr. Mariana Zavacká - žiadosť o zámenu pozemku - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 15
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.6.
Ondrej Rombovský - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.7.
Ivan Tapolcsányi a manželka Mária Tapolcsányiová - žiadosť o predaj pozemku - PN-MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.7.
Ivan Tapolcsányi a manželka Mária Tapolcsányiová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő    

   Proti:
Ing. Konštantín Glič Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.8.
Ing. Ján Stanko a manželka MUDr. Gizela Stanková - žiadosť o predaj pozemku - PN-MJ Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.8.
Ing. Ján Stanko a manželka MUDr. Gizela Stanková - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.9.
Slovak Telekom, a.s. - žiadosť o predaj alebo prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.10.
DARTON s.r.o. - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 9.11.
Zuzana Molnárová - žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 9.11.
Zuzana Molnárová - žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov - Komisia - Bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 9.12.
AUREUS spol. s r.o. - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó    

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.12.
AUREUS spol. s r.o. - žiadosť o predaj pozemku - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák  

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 9.13.
Róbert Bálint - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 9.14.
Attila Klinda - ATEX - žiadosť o zníženie nájomného -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 9.15.
Monika Bujnová - žiadosť o dlhodobý prenájom nebytového priestoru - Komisia- Bizottság
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 9.16.
Obvodný úrad Komárno - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výpožičke -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
PaedDr. Ágnes Héder      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 9.17.
Mgr. Ivan Tapolcsányi, rod. Tapolcsányi a manž. Ing. Tímea Tapolcsányi, rod. Izsáková - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 10.
Informatívna správa o stavebno-technickom stave starej a novej pevnosti - Tájékoztató beszámoló a komáromi öreg- és újvár műszaki állapotáról - PN-MJ Horta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 11.
Zmluva o odkúpení technického zhodnotenia na termálnom kúpalisku mesta Komárna - A komáromi termálfürdő állagfeljavító munkálatainak megvásárlása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 12.1.
Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne z jednotlivých rád škôl a školských zariadení a následné delegovanie nových zástupcov - PN Andruskó - PJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 12.2.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2012 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 12.3.
Miestny odbor Matice slovenskej, Komárno - Žiadosť o presun dotácie na inú aktivitu MO -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 12.4.
Letné tanečné divadlo n.f. Komárno - Žiadosť o zmenu účelu dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 12.5.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2012 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 12.6.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2012 z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 13.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Antonie Rátzová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 13.2.
Žiadosť o prenájom bytu - Mária Szénásiová a Štefan Szénási -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 13.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Mária Beňadiková a Roderik Beňadik -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 13.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Norbert Hosnedl -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 13.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Gabriel Geleta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 13.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Katarína Horváthová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák

   Nehlasovali:
PaedDr. Ágnes Héder Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 13.7.
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle §9 ods.6 VZN č. 6/2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 14.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 15.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Zväz postihnutých civilizačnými chorobami -ZO kardiakov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 15.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie-Zväz diabetikov Slovenska ZO DiaKom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16.
Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 17.
Zmena územného plánu mesta Komárno v UB 11/14 pred nemocnicou - Területrendezési terv módosítása a kórház előtti területen -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 18.
Správa odborných komisií na vyhodnotenie priamich predajoch a prenájmoch nehnuteľností - A közvetlen eladásokat és bérbeadásokat kiértékelő szakbizottságok beszámolója - 835/2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 18.
Správa odborných komisií na vyhodnotenie priamich predajoch a prenájmoch nehnuteľností - A közvetlen eladásokat és bérbeadásokat kiértékelő szakbizottságok beszámolója - 836/2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 18.
Správa odborných komisií na vyhodnotenie priamich predajoch a prenájmoch nehnuteľností - A közvetlen eladásokat és bérbeadásokat kiértékelő szakbizottságok beszámolója - 837/2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 18.
Správa odborných komisií na vyhodnotenie priamich predajoch a prenájmoch nehnuteľností - A közvetlen eladásokat és bérbeadásokat kiértékelő szakbizottságok beszámolója - 838/2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 18.
Správa odborných komisií na vyhodnotenie priamich predajoch a prenájmoch nehnuteľností - A közvetlen eladásokat és bérbeadásokat kiértékelő szakbizottságok beszámolója - 839/2012
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 19.
Zásady umiestňovania reklamných zariadení na území mesta Komárno - A reklámberendezések elhelyezésének irányelvei Komárom területén -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 20.
Návrh predsedu komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch na podporu hradu Krásnej Hôrky - A nemzetközi együttműködés és idegenforgalmi bizottság elnökének javaslata Krasznahorka megsegítésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 21.
Odstránenie stavby súp.č.1169 na parc.č. 2011/3 a 2011/6 v Komárne - A komáromi 2011/3 - as és 2011/6 - os számú parcellákon álló 1169-es számú épület eltávolítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh