Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Vážení návštevníci, turisti, milí záujemcovia,

Historické pamätihodnosti a dynamický vývoj Mesta Komárna si zaslúžia záujem hostí navštevujúcich náš región, týmto bude naše mesto v blízkej i vzdialenej budúcnosti uprednostňovať otázky cestovného ruchu. Aj webová stránka slúži tomuto účelu. Zároveň v rámci turistiky vytvorí  zdravé súťažné podmienky pre podnikateľov. K tomu je potrebné predstaviť historickú minulosť mesta, vymenovať reštauračné jednotky, prípadne s tým súvisiace získavanie informácií prispeje k tomu, aby záujemcovia dostali jednoznačné a presné informácie o našom meste.  Miestna samospráva mieni zabezpečiť vhodné podmienky veľkému počtu turistov navštevujúcich naše mesto. S potešením uvítame, ak využijete možnosti ponúkané na webovej stránke a poctíte nás zverejnením tu získaných skúseností.

                                                                                                                 MUDr. Bastrnák Tibor
                                                                                                              primátor mesta Komárno