HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 32.zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 21.04.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Módosító javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
TE-1446/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2021 rozpočtovej organizácie ZpS Komárno - Az Idősek otthona 2021-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
TE-1441/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR, Kft. 2021-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
TE-1442/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2021 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. 2021-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
TE-1443/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KN SMART SERVIS a.s. - A KN SMART SERVIS Rt. gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Mgr. Ildikó Bauer      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
TE-1444/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2021 KOMVaK, a.s. - A KOMVaK, Rt. 2020-as gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
TE-1483/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2021 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2021-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
TE-1437/2022 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022 - Javaslat Komárom város és a COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetésének módosítására 2022-ben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr.  Károly Less Mgr. Patrik Ruman Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
TE-1482/2022 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2022 - Javaslat Komárom város és a COMORRA SERVIS járulékos szervezet költségvetésének módosítására 2022-ben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
TE-1489/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy za rok 2021 - Az Egressy Béni Városi Művelődési központ 2021-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.
TE-1473/2022 Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ költségvetésének módosítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende  Baltazár Ryšavý JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 15.1
TE-1142/2022 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Komárno za rok 2021 - A főellenőr szakvéleménye Komárom város 2021-es évi gazdálkodásához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 15.2
TE-1423/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város 2021-es gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 16.1
TE-1429/2022 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom Mesta Komárno v roku 2022 - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2022-es évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Baltazár Ryšavý    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 16.2
TE-1439/2022 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno „Hromadný prílev cudzincov na územie SR“ - Javaslat költségvetésének módosítására „Külföldiek tömeges beáramlása a SzK területére” -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Baltazár Ryšavý    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.3
TE-1434/2022 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2022 Navýšenie rozpočtu kapitoly programu 9 - Javaslat költségvetésének módosítására ­ 9-es program költségvetésének növelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.4
TE-1438/2022 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno - Oprava miestnych komunikácií - havarijný stav - Javaslat költségvetés módosítására ­ helyi utak javítása ­ balesetveszélyes állapot -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.5
TE-1491/2022 Návrh Dodatku č.7 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2016 so spoločnosťou KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Javaslat 7-es sz. kiegészítés elfogadására a KOMVaK Rt.vel kötött bérleti szerződéshez -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 17.
TE-1436/2022 Návrh na zmenu rozpočtu ­ kapitálové výdavky - Javaslat költségvetés módosítására ­ tőkejellegű kiadások -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 18.
TE 1494/2022 Návrh na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby administratívnej budovy na nájomný bytový dom) - Javaslat kérvény beadására (adminisztratív épület átépítése bérlakásokra) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 18.
TE 1494/2022 Návrh na podanie žiadosti na ŠFRB (prestavby administratívnej budovy na nájomný bytový dom) - Javaslat kérvény beadására (adminisztratív épület átépítése bérlakásokra) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 19.
TE-1485/2022 Ucelená oprava miestnych komunikácií - úver - Helyi utak javítása- hitel -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 20.
TE-1487/2022 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č. .../2022 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Komárno - Javaslat a ů /2022 sz. ÁÉR elfogadására, amely a pirotechnikai eszközök korlátozott használatáról szól Komárom város területén -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 21.
TE-1419/2022 Návrh na schválenie VZN mesta Komárno č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 2/2021 - Javaslat a... /2022 sz. ÁÉR elfogadására, amely a 7/2020 sz. parkolásról szóló ÁÉR-t változtatja - Módosító javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 11
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 21.
TE-1419/2022 Návrh na schválenie VZN mesta Komárno č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 2/2021 - Javaslat a... /2022 sz. ÁÉR elfogadására, amely a 7/2020 sz. parkolásról szóló ÁÉR-t változtatja -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 22.1
TE-1440/2022 Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2022/Lakásigénylők sorrendje a 2022-as évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 22.2
TE-1449/2022 Pridelenie náhradných bytov z dôvodu nevhodného bývania/ Pótlakások kiutalása alkalmatlan lakhatás miatt -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.2
TE-1449/2022 Pridelenie náhradných bytov z dôvodu nevhodného bývania/ Pótlakások kiutalása alkalmatlan lakhatás miatt -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 22.2
TE-1449/2022 Pridelenie náhradných bytov z dôvodu nevhodného bývania/ Pótlakások kiutalása alkalmatlan lakhatás miatt -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 22.2
TE-1449/2022 Pridelenie náhradných bytov z dôvodu nevhodného bývania/ Pótlakások kiutalása alkalmatlan lakhatás miatt -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 22.2
TE-1449/2022 Pridelenie náhradných bytov z dôvodu nevhodného bývania/ Pótlakások kiutalása alkalmatlan lakhatás miatt -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 22.2
TE-1449/2022 Pridelenie náhradných bytov z dôvodu nevhodného bývania/ Pótlakások kiutalása alkalmatlan lakhatás miatt -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 22.3
TE-1451/2022 Pridelenie náhradného bytu Gazdovská 8/18/ Pótlakás kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 22.4
TE-1453/2022 Pridelenie bytu Gazdovská 10/2 / Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 22.5
TE-1458/2022 Pridelenie bytu Ul. priateľstva 21/6 / Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 22.6
TE-1461/2022 Pridelenie bytu Ul. gen. Klapku 6/32 / Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 22.7
TE-1465/2022 Pridelenie bytu Ul. gen. Klapku 14/29 / Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 22.8
TE-1467/2022 Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61/16 / Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 22.9
TE-1470/2022 Pridelenie bytu Ul. roľníckej školy 49/41 / Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 22.10
TE-1472/2022 Pridelenie bytu Ul. roľníckej školy 49/6 zo zdravotného dôvodu / Lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 23.
TE-1447/2022 Hodnotiaca správa Komunitného plánu sociálnych služieb 2021-2025 za rok 2021 - Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2021 - es évről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 24.1
TE-1430/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2021-es évi gazdálkodásának kiértékelése - Eötvös utca
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 24.1
TE-1430/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2021-es évi gazdálkodásának kiértékelése - Komensky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 24.1
TE-1430/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2021-es évi gazdálkodásának kiértékelése - Jokai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 8
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Attila Horváth
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 24.1
TE-1430/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2021-es évi gazdálkodásának kiértékelése - Határőr utca
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 24.1
TE-1430/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2021-es évi gazdálkodásának kiértékelése - Munka utca
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 24.1
TE-1430/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2021-es évi gazdálkodásának kiértékelése - Rozmaring
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 8
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 24.1
TE-1430/2022 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2021 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2021-es évi gazdálkodásának kiértékelése - ZUS
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 24.2
TE-1370/2022 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2022 ­ normatívna dotácia - Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2022. évi költségvetésének módosítására ­ normatív dotáció -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 24.2
TE-1370/2022 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2022 ­ normatívna dotácia - Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2022. évi költségvetésének módosítására ­ normatív dotáció -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 25.
TE-1452/2022 Návrh VZN Mesta Komárno číslo ...../2022 o určení spádových materských škôl a školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat a ...../2022 sz. ÁÉR, Komárom város által fenntartott óvodák és iskolák körzetesítésének szabályozásáról és a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozási helyének és időpontjának meghatározásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 26.1
TE-1492/2022 Návrh na udelenie ceny mesta Komárno - Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 26.2
TE-1493/2022 Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Komárno - Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek Mgr. Csilla Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 27.
TE-1508/2022 Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 12.10.2018 uzavretej medzi Mestom Komárno a občianskym združením KFC Komárno - Javaslat a 2 sz. Toldalék a Komárom Város és a KFC Komárno polgári társulás között 2018.10.12.-én megkötött bérleti szerződéshez - procedurális javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh