HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 4. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 20.04.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Csilla Szabó    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - módosító javaslat Andruskó I.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - módosító javaslat Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - módosító javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
 Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
TE-186/2023 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
TE-128/2023 Návrh na zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti CALOR, s.r.o. - Javaslat a CALOR, Kft. Társasági szerződésének megváltoztatására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
TE-162/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie ­ COMORRA SERVIS za rok 2022 - Gazdasági beszámoló a 2022-es év eredményeiről - COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
TE-154/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2023 - Határozati javaslat Komárom Város és COMORRA SERVIS 2023 költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
TE-155/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno a rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2023 - Határozati javaslat Komárom Város és COMORRA SERVIS 2023 költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Gabriela Filkóová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
TE-176/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Béni Egressy za rok 2022 - Egressy Béni VMK 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
TE-131/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2022 rozpočtovej organizácie ZpS Komárno - Az Idősek otthona 2022-es gazdasági eredményeinek értékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
TE-132/2023 Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu ZpS Komárno - Javaslat az Idősek otthona költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
TE-133/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - ZpS Komárno na r. 2023 - Javaslat az Idősek otthona költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
TE-181/2023 Návrh na zmenu maximálnej ceny pitnej vody a odpadovej vody - Javaslat az ivóvíz és a szenyvíz maximális árának meghatározására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14a.
TE-137/2023 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Komárno za rok 2021 - A főellenőr szakvéleménye Komárom város 2021-es évi gazdálkodásához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14b.
TE-127/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2022 - Komárom városának 2022-es éves gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 15a.
TE- 146/2023 Návrh na uznesenie k zmene programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 - Határozati javaslat Komárom Város 2023 költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 15b.
TE-172/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno ARRIVA a Fond na podporu životného prostredia - Határozati javaslat Komárom Város 2023 költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 15c.
TE-158/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno Údržba softvéru CORA GEO - Javaslat Komárom város költségvetésének módosítására CORA GEO szoftver karbantartás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Baltazár Ryšavý  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15d.
TE-148/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno Dažďová voda - Határozati javaslat a költségvetés módosítására ­ „esővíz“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Baltazár Ryšavý  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15e.
TE-177/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2023 ­ rozvoz stravy - Javaslat Komárom város 2023 évi programozott költségvetésének módosítására ­ étel széthordás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15f.
TE-185/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 - Javaslat pályázati kérvény önrészének jóváhagyására a „Sportinfrastruktúra kiépítése, rekonstrukciója és modernizációja“ programon belül, program száma 2022/002 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15g.
TE-174/2023 Návrh kapitálových a bežných výdavkov na rok 2023 - Határozati javaslat a 2023-as évi folyó-és tőkeberuházásokra - módosító javaslat Andruskó I.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Gabriela Filkóová Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Marian Molnár Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy  Erik Vlček

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15g.
TE-174/2023 Návrh kapitálových a bežných výdavkov na rok 2023 - Határozati javaslat a 2023-as évi folyó-és tőkeberuházásokra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15h.
TE-134/2023 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2023 ­ informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2023-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 16a.
TE-135/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2022 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése - eötvös
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 16a.
TE-135/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2022 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése - komensky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 16a.
TE-135/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2022 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése - jókai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 16a.
TE-135/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2022 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése - határőr
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 16a.
TE-135/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2022 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése - munka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 16a.
TE-135/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2022 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése - rozmaring
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16a.
TE-135/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2022 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2022-es évi gazdálkodásának kiértékelése - zus
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 16b.
TE-161/2023 Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe - Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  Örs Orosz
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17a.
TE-136/2023 Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2023 - Lakásigénylők sorrendje a 2023-as évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17b.
TE - 138/2023 Pridelenie bytu v NS_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 17c.
TE - 139/2023 Pridelenie bytu na ul. Roľn. školy 51/56_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17d.
TE - 140/2023 Pridelenie bytu na ul. Slobody 3/14_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17e.
TE - 141/2023 Pridelenie bytu na ul. gen. Klapku 4/15_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 17f.
TE - 142/2023 Pridelenie bytu na ul. Roľn. školy 49/12_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 17g.
TE - 143/2023 Pridelenie bytu na ul. Roľn. školy 51/48_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 17h.
TE - 144/2023 Pridelenie bytu na ul. Roľn. školy 49/18_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 17i.
TE - 145/2023 Pridelenie bytu na ul. Roľn. školy 49/8_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 17j.
TE ­ 163/2023 Súhlas so zriadením záložného práva v prospech Ministerstva dopravy SR - Beleegyezés zálogjog létesítésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 17k.
TE - 164/2023 Informácia o vybavení podania s názvom Petícia vo veci vysťahovania neprispôsobivých nájomcov - Tájékoztatás az összeférhetetlen bérlők kilakoltatásával kapcsolatos beadvány - petíció kivizsgálásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 18.
TE-190_2023_ZSDIS- Zmluva o BZoVB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 19a.
TE-80_2023_GTF GROUP j.s.a._predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 19b.
TE-99_2023_KLAPKA PARK s.r.o._zámena pozemkov - procedurális javaslat Feszty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 7
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás  Örs Orosz
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 19b.
TE-99_2023_KLAPKA PARK s.r.o._zámena pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
 Dávid Kovács Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás  Örs Orosz
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 19c.
TE-60_2023_Orange_predlzenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 19d.
TE-170_2023_Mihalík_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 19e.
TE-129_2023_Renata Bugova_predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 19f.
TE-159_2023_Ing. Zoltán Varga_ponuka na OP -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 19g.
TE-167_2023_Emília Supliczová_zámena pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 19h.
TE-171_2023_KN SMART SERVIS, a.s._prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 19i.
TE-151_2023_Energymontage s.r.o._prenajom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 19j.
TE-175_2023_Fóti Dávid_prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
MUDr. Gabriela Filkóová Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 19k.
TE-160_2023_Ján Korytiak_prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 19l.
TE-147_2023 Roman Kotian_predkupné právo -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 19m.
TE-168_2023_SUNTIVA, s.r.o._vecné bremeno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás  Örs Orosz
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 19n.
TE-152_2023_Letné sezónne terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 19n.
TE-152_2023_Letné sezónne terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács  Róbert Szayka  


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 19o.
TE-153_2023_Celoročné terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 19o.
TE-153_2023_Celoročné terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
 Örs Orosz      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek  Örs Orosz Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva - módosító javaslat Kovács D.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 19p.
TE-165_2023_ziadosti_kvetinarstva - nemleges
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Patrik Ruman Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 19q.
TE-182_2023_WR Service s.r.o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 19r.
TE-183_2023_MANEVI s.r.o. výpožička pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 19s.
TE-189_2023_ÚPSVaR_prenájom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 20.
TE-149/2023 Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2022 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2022. évi eredményeiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 21.
TE-187/2023 Návrh Dodatku č. 3 k štatútu Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város Statútumának 3. sz. függelékére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček