HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 5. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 29.06.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - módosító javaslat
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Mj Andruskó Imre
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
TE-197/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
TE-197/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
TE-197/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
TE-197/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
TE-197/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
TE-197/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
TE-263/2023 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
TE-220/2023 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2023 - A főellenőr 2023-as év 2. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
TE-211/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno a RO ZpS Komárno na rok 2023 - Javaslat az Idősek otthona költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
TE-212/2023 Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno - Költségvetési tételek átcsoportosítása az Idősek otthona költségvetésében -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
TE-196/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 31.12.2022 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA, Kft. éves beszámolója a 2022-es év gazdálkodásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
TE-204/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2022 - A CALOR, Kft. éves beszámoló a 2022-es év gazdálkodásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
TE-208/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KN SMART SERVIS, a.s. za rok 2022 - A KN SMART SERVIS, Rt. éves beszámoló a 2022-es év gazdálkodásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Proti:
Ing. Peter Korpás      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Örs Orosz    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
TE-202/2023 Návrh na zmenu stanov spoločnosti KN SMART SERVIS, a.s. - Javaslat a KN SMART SERVIS, Rt. alapszabályzatának megváltoztatására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
TE-206/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2022 - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. éves beszámolója a 2022-es év gazdálkodásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
TE-252/2023 Financovanie projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v mestskej časti „Vadaš“- návrh spoločnosti KOMVaK, a.s. - Projekt finanszírozása: Víz és csatornarendszer bővítése a Vadas városrészben ­ KOMVaK, Rt. javaslata -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
TE-272/2023 Návrh maximálnych regulovaných cien za pripojenie na verejnú kanalizáciu na rok 2023 - A 2023-as maximális szabályozott árak javaslata a szennyvízhálózatra való csatlakozásért -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.1.
TE-254/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 - Javaslat Komárom város 2023 évi költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 15.2.
TE-213/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok-zberný dvor - Javaslat pályázati kérvény önrészének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.3.
TE-230/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2023 - Presun položiek-projektová dokumentácia na cyklotrasu - Javaslat 2023-s évi költségvetés módosítására - költségvetési tételek átcsoportosítása - kerékpárút projektdokumentációja -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.4.
TE-255/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2023 ­ presun finančných prostriedkov - Javaslat Komárom város 2023 évi programozott költségvetésének módosítására ­ pénzügyi források átcsoportosítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.5.
TE-219/2023 Návrh na uznesenie k zmene programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 ­ navýšenie rozpočtu MsP - Határozati javaslat Komárom Város 2023 költségvetésének módosítására ­ városi rendőrség költségvetésének emelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.6.
TE-210/2023 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2023 ­ informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2023-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.7.
TE-217/2023 Návrh na predĺženie čerpania a splatenia preklenovacieho úveru pre potreby financovania projektu „SKHU/1902/1.1/107 Spoločný rozvoj pevnostného systému Komárno a Komárom ­ KOMFORT“ - Javaslat az „SKHU/1902/1.1/107 Az észak- és dél-komáromi erődrendszer közös fejlesztése ­ KOMFORT” c. projekt finanszírozására szükséges áthidaló hitel merítésének és törlesztésének meghosszabbítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.
TE-257/2023 Návrh na opravu chodníkov v meste Komárno v roku 2023 - Javaslat Komárom város járdáinak javítására 2023-ban -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 18.
TE-222/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023 o miestnej dani z nehnuteľností - Komárom Város .../2023-as számú ÁÉR tervezete a helyi ingatlanadóról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  Örs Orosz  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 19.
TE-223/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023 o miestnej dani za psa - Komárom Város .../2023-as számú ÁÉR tervezete a helyi ebadóról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 20.
TE-224/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023 o miestnej dani za ubytovanie - Komárom Város .../2023-as számú ÁÉR tervezete a helyi szállásadóról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 21.
TE-225/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje - Komárom Város .../2023-as számú ÁÉR tervezete a nem nyerő játékgépek helyi adójáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.
TE-226/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023 o miestnej dani za predajné automaty - Komárom Város .../2023-as számú ÁÉR tervezete az értékesítő automaták helyi adójáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 23.
TE-227/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno - Komárom Város .../2023-as számú ÁÉR tervezete a kommunálás hulladék és építési törmelék helyi illetékének kiszabásáról Komárom városában -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  Örs Orosz


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 24.
TE-265/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi - Komárom Város .../2023-as számú ÁÉR tervezete a kommunális hulladék és az apró építkezési törmelék kezeléséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek  Örs Orosz


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 25.
TE-253/2023 Návrh VZN mesta Komárno č. .../2023 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Komárno - Javaslat a .../2023 sz. a közterület használati adóról szóló ÁÉR elfogadására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 26.
TE-215/2023 Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2023, kt. mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021; VZN č. 5/2022 a 10/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD, o výške príspevku v ZUŠ a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat a .../2023 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 12/2019 sz. többszörösen módosított általános érvényű rendeletét -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 27.1.
TE-214/2023 Návrh počtu tried 1. ročníka v základných školách a počtu tried v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v školskom roku 2023/2024 - Javaslat a Komárom Város fenntartása alatt álló alapiskolák 1. évfolyamában lévő osztályainak számára és óvodák osztályainak számára a 2023/2024-as tanévben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Mgr. Angelika Kopják      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 27.2.
TE-216/2023 Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy ­ Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno číslo 29/2002 - Javaslat a Komáromi Művészeti Alapiskola 29/2002-es számú Alapító okirata 4. számú módosításának jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Mgr. Angelika Kopják      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 28.2.
TE-205/2023 Pridelenie bytu zo zdrav. dôvodu_ Lakáskiutalás egészségügyi okok miatt -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth MUDr. Anton Marek Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 28.3.
TE-198/2023 Dodatok č. 4 k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno - 4.sz. kiegészítés a Komárom Várostulajdonában levő bérlakások bérbeadásáról szóló alapelvekhez -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 28.3.
TE-198/2023 Dodatok č. 4 k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno - 4.sz. kiegészítés a Komárom Várostulajdonában levő bérlakások bérbeadásáról szóló alapelvekhez -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Csilla Szabó    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 28.4.
TE-200/2023 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok ­ účet 378 21 - Nájomné za mestské byty- agenda - Javaslat behajthatatlan kinnlevőség kisorolásara -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 28.5.
TE-201/2023 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok ­ účet 773 1 ­ Nevymožiteľné pohľadávky ­ nájomné za byty - Javaslat behajthatatlan kinnlevőség kisorolásara -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 28.6.
TE-199/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2023 Vyúčtovanie za nájom mestských nájomných bytov - Költségvetés módosítása ­ a városi lakások bérletének elszámolása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 28.7
TE_273_2023 _Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov Vörösová, Piroska-1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 29.1.
TE-189_2023_ÚPSVaR_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 29.2.
TE-171_2023_KN SMART SERVIS, a.s._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 29.3.
TE-129_2023_Renata Bugova_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 29.4.
TE-167_2023_Emília Supliczová_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 29.5.
TE-251_2023_Ján Korytiak_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 29.6.
TE-151_2023_Energymontage s.r.o._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 29.7.
TE-153_2023_Celoročné terasy 2.kolo_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 29.7.
TE-153_2023_Celoročné terasy 2.kolo_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 29.8.
TE-182_2023_WR SERVICE s.r.o._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 29.9.
TE-231_2023_Zuzana Pintérová_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 29.10.
TE-232_2023_Júlia Kúdelová_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 29.11.
TE-233_2023_Amblacký a manž._predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 29.12.
TE-234_2023_Árgyusi Zsolt_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 29.13.
TE-235_2023_ELVED, s.r.o._predaj pozemku - eladás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
 Örs Orosz      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 29.14.
TE-236_2023_Hengeričová Viviána_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 29.15.
TE-237_2023_JES Group a.s._predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Mgr. Magdaléna Tárnok      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 29.16.
TE-238_2023_Ladislav Krajči_predaj (OVS) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 29.17.
TE-239_2023_Erik Fekete_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 29.18.
TE-97_2023_Lazar Németh_predaj pozemku - Mj Ruman Patrik
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
MUDr. Gabriela Filkóová JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 29.19.
TE-240_2023_Vincent Beke_prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 29.20.
TE-241_2023_Erika Csorosz_prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Örs Orosz  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Proti:
Mgr. Patrik Ruman      

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 29.21.
TE-242_2023_KLAPKA PARK s.r.o._výpožička pozemkov - Pj Korpás Péter
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Attila Horváth Ing. Marian Molnár
JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 29.21.
TE-242_2023_KLAPKA PARK s.r.o._výpožička pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás  Örs Orosz Mgr. Magdaléna Tárnok


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 29.22.
TE-243_2023_Apiarium pre včely o.z._výpožička -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 29.23.
TE-244_2023_ERBA, s.r.o._darovanie pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 29.24.
TE-245_2023_Klub turistov Kormorán_darovacia zmluva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 29.25.
TE-246_2023_Univerzita J. Selyeho_podnájom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 29.26.
TE-247_2023_Sobota, Sobotová_VB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 29.27.
TE-248_2023_Záhrady - prehodnotenie nájomných zmlúv -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 29.28.
TE-249_2023_Zámena Mesto KN vs. NSK -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Örs Orosz Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 29.29.
TE-250_2023_ZSE_súhlas TS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
 Örs Orosz Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 29.30.
TE-192_2023_RC Klub Komarno_vypozicka -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 29.31.
TE-195_2023_Bevatron_stanovisko -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Marian Molnár
Ing. László Stubendek  Róbert Szayka  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 29.32.
TE-218_2023_AWA Global Group-uzivanie_VP_kvetinarstvo -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 29.33.
TE-221_2023_OVS-Palatínova 47-1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 29.34.
TE-229_2023_OVS-Gazdovská 23-42 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 29.35.
TE-194_2023_Návrh na odpísanie konečného zostatku na účte 0228 a 9202 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
 Róbert Szayka      


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 29.36.
TE-268_2023_Letné sezónne terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 29.37.
TE-270_2023_Pamiatkový úrad Nitra_prenájom NBP -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 29.38.
TE-269_2023_Penita Pension -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 30.
TE-228/2023 Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1Q 2023 - Beszámoló a közbeszerzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      

   Nehlasovali:
Mgr. Angelika Kopják Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 31.
TE-258/2023 Návrh Dodatku č. 4 k štatútu Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város Statútumának 4. sz. függelékére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 32.
TE-266/2023 Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó    


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 33.
TE-256/2023 Informatívna správa o statickej doprave v meste Komárno ­ možnosti regulovaného parkovania - Beszámoló Komárom Város parkolási lehetőségeiről ­ szabályozott parkolási rendszer kialakítás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 34.
TE-262/2023 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na druhý polrok 2023 - A Komáromi Képviselő-testület üléseinek második félévi terve a 2023-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Gabriela Filkóová
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček