HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 7. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 28.09.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
TE-288/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
TE-288/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Patrik Ruman JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
TE-288/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
TE-288/2023 Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
TE-332/2023 Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
TE-259/2023 Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2022 - Komárom város 2022 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
TE-275/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2023 Mesto Komárno - Komárom város 2023 első féléves gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
 Baltazár Ryšavý      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
TE-306/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2023 - príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS gazdálkodásának kiértékelése 2023.06.30-hoz -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
TE-303/2023 Návrh na schválenie VZN mesta Komárno číslo .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat a .../2023 számú parkolásról szóló ÁÉR elfogadására - mj Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Anton Marek
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
 Dávid Kovács Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
TE-303/2023 Návrh na schválenie VZN mesta Komárno číslo .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat a .../2023 számú parkolásról szóló ÁÉR elfogadására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
TE-320/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2023 príspevkovej organizácie MsKS Béni Egressyho - Egressy Béni VMK gazdálkodásának kiértékelése 2023.06.30-hoz -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
TE-276/2023 Návrh na Zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Javaslat az Egressy Béni VMK költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
TE-279/2023 Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu ZpS Komárno k 30.06.2023 - Az Idősek otthona gazdálkodásának kiértékelése 2023.06.30-hoz -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
TE-280/2023 Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu ZpS - Az Idősek otthona költségvetésén belüli átcsoportosítás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek  Róbert Szayka


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13a.
TE-284/2023 Žiadosti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno o schválenie spoluúčasti projektu na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ - Komárom város fenntartásában működő alapiskolák kérvénye az iskolák rekonstrukcióját és korszerűsítését célzó projektben való önrész jóváhagyására - Eötvös
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13a.
TE-284/2023 Žiadosti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno o schválenie spoluúčasti projektu na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ - Komárom város fenntartásában működő alapiskolák kérvénye az iskolák rekonstrukcióját és korszerűsítését célzó projektben való önrész jóváhagyására - Jókai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13b.
TE-324/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 ­ presun bežných a kapitálových výdavkov - Javaslat Komárom város 2023 évi költségvetésének módosítására - költségvetésén belüli átcsoportosítás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13c.
TE-290/2023 Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023“ - Határozati javaslat projekt társfinanszírozására „roma közösség szociális és kulturális szükségleteinek, valamint a rendkívül kedvezőtlen helyzetek megoldásainak támogatására 2023-ra“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13d.
TE-308/2023 Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Javaslat pályázati kérvény önrészének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13e.
TE-302/2023 Návrh na schválenie doplnenia špecifikácie činností, na ktoré Mesto Komárno žiada poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu - Javaslat a tevékenységek meghatározása kiterjesztésének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13f.
TE-318/2023 Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 ­ investície - Javaslat Komárom város 2023 évi költségvetésének módosítására - invesztíciók -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13g.
TE-319/2023 Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 ­ bežné výdavky - Javaslat Komárom város 2023 évi költségvetésének módosítására folyó kiadások -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13h.
TE-304/2023 Zmena bežných príjmov a výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 - Folyó bevételek és kiadások változtatása Komárom város 2023 évi költségvetésében -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13i.
TE-305/2023 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2023 ­ presun bežných výdavkov do kapitálových výdavkov ­ Kompostáreň - Javaslat Komárom város 2023 évi költségvetésének módosítására ­ folyó kiadások átminősítése tőke kiadássá - Komposztáló -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 13j.
TE-286/2023 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2023 ­ informatívna správa - Komárom város polgármestere által aláírt költségvetés módosítások a 2023-as évben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek  Róbert Szayka
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13k.
TE-307/2023 Návrh na zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno -Kiegészítés Komárom Város pénzügyi gazdálkodásának alapelvéhez - mj Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Magdaléna Tárnok

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13k.
TE-307/2023 Návrh na zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárno -Kiegészítés Komárom Város pénzügyi gazdálkodásának alapelvéhez - Javaslat Feszty Zsolt
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 14.
TE-310/2023 Informatívna správa o verejných obstarávaniach - Beszámoló a közbeszerzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 15a.
TE-281/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2023 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2023 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése - Eötvös
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 15a.
TE-281/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2023 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2023 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése - Komenský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15a.
TE-281/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2023 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2023 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése - Jókai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15a.
TE-281/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2023 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2023 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése - Határőr
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 15a.
TE-281/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2023 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2023 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése - Munka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 15a.
TE-281/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2023 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2023 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése - Rozmaring
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 15a.
TE-281/2023 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2023 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2023 I. féléves gazdálkodásának kiértékelése - ZUS
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek  Róbert Szayka Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 15b.
TE-282/2023 Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2023 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2023 - Javaslat az iskolai intézmények 2023. évi költségvetésének módosítására a 2023.9.15-i diáklétszám változás után -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 15c.
TE-283/2023 Žiadosti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno o navýšenie dotácie na ŠKD a ŠJ na rok 2023 - Komárom város fenntartásában működő alapiskolák kérvénye az iskolaklubok és konyhák 2023-as évi támogatásának megemelésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 15d.
TE-285/2023 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2023/2024 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2023/2024-as tanévre - Bugár Réka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Angelika Kopják Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 15d.
TE-285/2023 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2023/2024 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2023/2024-as tanévre - Alex Saleh Kirolus
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 15d.
TE-285/2023 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2023/2024 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2023/2024-as tanévre - Dávid Hodek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 5
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják
Mgr. Csilla Szabó Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 15d.
TE-285/2023 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2023/2024 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2023/2024-as tanévre - Ákos Tánczos
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács Ing. László Stubendek JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Marian Molnár Mgr. Csilla Szabó  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek Mgr. Magdaléna Tárnok


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 15d.
TE-285/2023 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na školský rok 2023/2024 - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására a 2023/2024-as tanévre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 15e.
TE-329/2023 Návrh Zoznamu hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Komárno - Komárom város ingatlan jellegű emlékei jegyzékének javaslata -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 16a.
TE-289/2023 Pridelenie bytu na ul. gen. Klapku 12/21_Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 16b.
TE-291/2023 Pridelenie bytu zo zdrav. dôvodu - ul. Gazdovská 8/24 - Lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 16c.
TE-292/2023 Pridelenie bytu zo zdrav. dôvodu - ul. Roľn. školy 51/48 - Lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 16d.
TE-294/2023 Pridelenie bytu zo zdrav. dôvodu - ul. Roľn. školy 49/42 - Lakáskiutalás egészségügyi okokból -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 16e.
TE-296/2023 Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov - Lakáscsere -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Ing. László Stubendek      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 16f.
TE-299/2023 Pridelenie bytu na ul. gen. Klapku 10/9 - Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 16g.
TE-300/2023 Pridelenie bytu na ul. Špitálska 14/23 - Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 16h.
TE-298/2023 Pridelenie bytu na ul. gen. Klapku 2/1 - Lakáskiutalás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter  Erik Vlček    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 16i.
TE-295/2023 Pridelenie mestských nájomných bytov - 16 b.j. na nám. M.R.Štefánika - Az M. R. Štefánik téri városi lakások kiutalása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 17a.
TE-234_2023_Árgyusi Zsolt_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 17b.
TE-235_2023_ELVED, s.r.o._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 17c.
TE-97_2023_Lazar Németh_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Csilla Szabó    


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 17d.
TE-269_2023_Penita Pension, s.r.o._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 17e.
TE-236_2023_Hengeričová Viviána_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 17f.
TE-237_2023_JES Group a.s._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 17g.
TE-231_2023_Pintérová Zuzana_OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 17h.
TE-233_2023_Amblacký a manž._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 17i.
TE-309_2023_Hirsch Silvia._OZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 17j.
TE-312_2023_Viktor Molnár_predkupné právo -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 17k.
TE-277_2023_Kristina Palóova_predaj -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 17l.
TE-316_2023_Letné sezónne terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 17m.
TE-189_2023_ÚPSVaR_prenájom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 17n.
TE-323_2023_Správa OVS_Gazdovská -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 17o.
TE-325_2023_Správa OVS_Palatínova -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman      


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 17p.
TE-_2023_Správa OVS_p.č.2214-4,2216,2217 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 17q.
TE_334_2023_záložné právo kompostáren -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 18.
TE-278/2023 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Komárno - Komárom Város vagyongazdálkodási alapelvei -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 19.
TE-328/2023 Návrh Dodatok č. 5 k Štatútu Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város Statútumának 5. számú függeléke -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman      


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 20.
TE-287/2023 Informácia o vybavení podania s názvom:„Žiadosť formou petície ­ otvorený list ­ Žiadosť pre primátora mesta Komárno a všetkým poslancom MZ Komárno ­ zmena územného plánu č. parcely 7051/514“ - Tájékoztatás a beadvány kivizsgálásáról: Kérelem petíció formájában ­ nyílt levél Komárom polgármesteréhez és valamennyi képviselőhöz ­ területrendezési terv módosítása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter
 Erik Vlček      


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 21.
TE-333-2023 - KN SMART SERVIS, a.s. - personálne zmeny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Angelika Kopják  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter  Erik Vlček

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga