Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Tisztelt Látogatók!

Nagy hagyományú vásárokat számos városban rendeznek. E téren Komárom sem kivétel, hiszen az új komáromi András-napi vásár több mint két évtizede nagy népszerűségnek örvend és a vásárosok naptárában nagybetűvel szerepel. Az idén immár nyolcadszor kerül a vásár megrendezésre a városi hivatal égisze alatt a szokásos helyszínen a Vár falai alatt.

Minden vásárnak megvan a maga utánozhatatlan hangulata. Az András-napi vásár sajátja a forralt bor, a mézbor, a sült pecsenye, kolbász és gesztenye jellegzetes, finom illata. És természetesen a kiállított portéka színes kavalkádja. A kézművesek csodálatos standjai és a mindenféle vásári látványosság. Ne hagyják ki az idén sem! Az András-napi vásár az 2024-ben november 15. és 17. között kerül megrendezésre. A város – mint rendező – szívélyesen várja a kiállítókat, árusokat és természetesen a tisztelt vásárlókat, egyszóval mindenkit!

Vásár – útmutató

Az érdeklődők e-mailben (jarmok@komarno.sk), postai úton (Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno)  vagy személyesen (Városi Hivatal, Vársor utca, Tiszti pavilon épület,  Ingatlangazdálkodási Osztály – emeleten jobbra)

nyújthatják be kérelmüket.

Telefonos elérhetőségek:

általános árut kínálók: 035 2851 377, 0902 255 906

kézművesek:  035 2851 262, 0948 376 551

Jelentkezési határidő: 2024. november 8.

Törvények:

1. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

2. Zákon č, 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov

3. Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

4. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

5. Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov

6. VZN Mesta Komárno č 9/2023 o daní za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Komárno.

Parkolás