Város
Komárom
Amelyből árad a történelem

Tisztelt Látogatók!

Nagy hagyományú vásárokat számos városban rendeznek. E téren Komárom sem kivétel, hiszen az új komáromi András-napi vásár több mint két evtizede nagy népszerűségnek örvend és a vásárosok naptárában nagybetűvel szerepel. Az idén immár nyolcadszor kerül a vásár megrendezésre a városi hivatal égisze alatt a szokásos helyszínen a Vár falai alatt.

Minden vásárnak megvan a maga utánozhatatlan hangulata. Az András-napi vásár sajátja a forralt bor, a mézbor, a sült pecsenye, kolbász és gesztenye jellegzetes, finom illata. És természetesen a kiállított portéka színes kavalkádja. A kézművesek csodálatos standjai és a mindenféle vásári látványosság. Ne hagyják ki az idén sem! Az András-napi vásár az idén november 11. és 13. között kerül megrendezésre. A város – mint rendező – szívélyesen várja a kiállítókat, árusokat és természetesen a tisztelt vásárlókat, egyszóval mindenkit!

Vásár – útmutató

Jelentkezni lehet mailen (jarmok@komarno.sk) vagy személyesen (Városi hivatal, Vársor út, Tiszti pavilon épülete, első emelet jobbra, vagyonjogi osztály).

Elérhetőségek a 2022. évi András-napi Vásárra való jelentkezéshez:
Tel.: 035 2851 377, 0902 255 906 , kézművesek – Tel.: 035 2851 262, 0948 376 551
A jelentkezések fogadása csak 2022. november 8-ig.

Törvények:

1. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

2. Zákon č, 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov

3. Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

4. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

5. Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov

6. VZN mesta Komárno č. 1/2017, ktorým sa mená a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

7. VZN mesta Komárno č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 17/2015 Trhový poriadok

Parkolás