Hlavná stránkaFőoldal    Pokyny    Cenník    Prihláška    Mapa stánkov    Mapa jarmoku    

Vážení návštevníci!

Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. Mesto je pyšné na túto udalosť, lebo mnoho ľudí ju má zapísanú vo svojom kalendári hrubými písmenami. Tento rok sa koná Ondrejský jarmok v polovici novembra, teda dva týždne pred Ondrejom.

Každý jarmok má svoje čaro. K Ondrejskému jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa vareného vína, medoviny, čerstvo pečenej klobásy či pečienky a samozrejme rôznorodý jarmočný tovar. Okrem jarmočných predajcov v uličke remeselníkov nájdete tradičných remeselníkov, ktorí budú ponúkať svoje vlastné výrobky prípadne Vám predvedú svoju zručnosť. Ondrejský jarmok sa uskutoční v termíne 15. – 17. novembra 2019. Mesto Komárno srdečne očakáva predajcov aj návštevníkov tohto podujatia.

[Jarmok - pokyny]>>

Záujemcovia môžu prihlášky zasielať mailom (jarmok@komarno.sk) alebo podať osobne/poštou (Mestský úrad, Pevnostný rad, budova Dôstojnícky pavilón, poschodie vpravo, Odbor správy majetku). 

Kontaktné telefónne čísla na vybavenie prihlášok na predaj počas akcie „Ondrejský jarmok 2019": 
Tel.: 035 2851 377 (od 12.00 do 15.00 hod.), remeselníci – Tel.: 035 2851 262, 0948 376 551 (od 08.00 do 15.00 hod.)
Uzávierka prihlášok na jarmok: 8. novembra 2019

Zákony:

  • 1. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
  • 2. Zákon č, 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov
  • 3. Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • 4. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • 5. Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov
  • 6. VZN mesta Komárno č. 1/2017, ktorým sa mená a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
  • 7. VZN mesta Komárno č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 17/2015 Trhový poriadok

* Parkovanie
Copyright © 2012, All Rights reserved.
Webdesign: gART