Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Aktuálne

Všetky aktuality
9. júl 2024
2024. júl 9.

Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o športových zariadeniach v Komárne a…

Zobraziť detail
MIMORIADNA SITUÁCIA

Dňa 26. júna 2024 o 20.00 hod bola vyhlásená mimoriadna situácia a 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prietrže mračien, ktoré spôsobili…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Zberný dvor bude počas štátneho sviatku zatvorený

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že zberný dvor v Komárne na Harčášskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Kompostáreň bude počas štátneho sviatku zatvorená

Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje občanom mesta, že kompostáreň v Komárne na Hadovskej ceste bude počas štátneho sviatku 5. júla (piatok)…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Odvoz kuchynského odpadu počas sviatku 05. júla 2024

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz kuchynského odpadu bude počas Sviatku svätého Cyrila a Metoda…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Odvoz odpadu počas sviatku 05. júla 2024

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta v rodinnej zástavbe, že odvoz zmesového komunálneho odpadu bude počas Sviatku svätého Cyrila a…

1. 07. 2024
2024. 07. 1.
Zobraziť detail
Podpísali zmluvu o podpore

Dňa 19. júna boli podpísané zmluvy o podpore cestovného ruchu, v rámci ktorých poskytne príslušné ministerstvo finančnú podporu na rozvoj cestovného ruchu.…

25. 06. 2024
2024. 06. 25.
Zobraziť detail
Kalendár