Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Kancelária prvého kontaktu: Podateľňa, overovanie, pokladňa

Adresa: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Pokladňa počas obedňajšej prestávky (12:30-13:00) je zatvorená.

Pondelok08:00 – 15:00
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:00

Majetkovo-právny odbor
Odbor školstva, kultúry a športu

Odbor sociálnych vecí
Odbor rozvoja a životného prostredia
Odbor ekonomiky a financovania

Adresa: Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok08:00 – 12:00
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 12:00
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Matričný úrad

Adresa: Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok08:00 – 12:00
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 12:00
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Spoločný stavebný úrad

Adresa: Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtok
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Kontaktné údaje úradu nájdete: TU