Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Kancelária prvého kontaktu: Podateľňa, overovanie

Pondelok08:00 – 15:00
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:00

Pokladňa

počas obedňajšej prestávky bude otvorená len 1 pokladňa, striedanie o 12:30
12:00-12:30 – otvorená pokladňa v kancelárii prvého kontaktu
12:30-13:00 – otvorená pokladňa v Dôstojníckom pavilóne

Pondelok08:00 – 15:00
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:00

Matričný úrad
Majetkovo-právny odbor
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu
Odbor rozvoja a životného prostredia
Odbor ekonomiky a financovania

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok08:00 – 12:00
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 12:00
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Spoločný stavebný úrad

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtok
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Vzhľadom na to, že zamestnanci Spoločného stavebného úradu máju  pracovné povinnosti aj mimo mestského úradu, v utorok a vo štvrtok Vás kompetentný zamestnanec môže prijať len vo vopred dohodnutom termíne.
Termíny si môžete dohodnúť aj telefonicky alebo e-mailom.
Kontakt:
Tel.: 035/2851 301, 035/2851 303, 035/2851 325
E-mail: info@komarno.sk