Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

OZNÁMENIE – plánované práce IT systému

dňa 3.10.2023

Oznamujeme verejnosti, že dňa 3.10.2023 (utorok) bude realizovaná údržba informačného systému Mestského úradu Komárno. Plánované práce môžu spôsobiť prerušenie alebo dočasné obmedzenie v poskytovaní niektorých služieb počas stránkových hodín. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Kancelária prvého kontaktu: Podateľňa, overovanie

Pondelok08:00 – 15:00
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:00

Pokladňa

počas obedňajšej prestávky bude otvorená len 1 pokladňa, striedanie o 12:30
12:00-12:30 – otvorená pokladňa v kancelárii prvého kontaktu
12:30-13:00 – otvorená pokladňa v Dôstojníckom pavilóne

Pondelok08:00 – 15:00
Utorok08:00 – 14:30
Streda08:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 14:30
Piatok08:00 – 14:00

Majetkovo-právny odbor
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu
Odbor rozvoja a životného prostredia
Odbor ekonomiky a financovania

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok08:00 – 12:00
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtok08:00 – 12:00
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Matričný úrad

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok08:00 – 12:00
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Spoločný stavebný úrad

Pondelok08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Utorok
Streda08:00 – 12:0013:00 – 16:30
Štvrtok
Piatok08:00 – 12:0013:00 – 14:00

Kontaktné údaje úradu nájdete: TU