Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Matričný úrad

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Adriana Violová
vedúca matrikárka – sobášna matrika
035 2851 299adriana.violova@komarno.sk
matrika@komarno.sk
Ing. Katalin Molnár
matrikárka – rodná matrika
035 2851 298katalin.molnar@komarno.sk
matrika@komarno.sk
Bc. Erzsébet Molnár
matrikárka – úmrtná matrika
035 2851 297erzsebet.molnar@komarno.sk
matrika@komarno.sk