Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Spoločný stavebný úrad

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Róbert Bolyo
vedúci
035 2851 3030903 690 601robert.bolyo@komarno.sk
Ing. Éva Patus
referent stavebného poriadku
035 2851 301eva.patus@komarno.sk
Mgr. Tünde Kozák
referent stavebného poriadku
035 2851 301tunde.polya@komarno.sk
Mgr. Serena Žilinská
referent
035 2851 325serena.zilinska@komarno.sk

Tlačivá Spoločného stavebného úradu:

P.č.názov tlačivaformát
Word
Formát
Opendocument
formát
PDF
01 Vyhlásenie stavebného dozoru – nová stavbaDOCODTPDF
02 Vyhlásenie stavebného dozoru – odstránenie stavbyDOCODTPDF
03 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiaDOCODTPDF
04 Žiadosť o vydanie stavebného povoleniaDOCODTPDF
05 Ohlásenie reklamnej stavbyDOCODTPDF
06 Ohlásenie prízemnej stavby elektronickej komunikačnej sieteDOCODTPDF
07 Ohlásenie drobnej stavbyDOCODTPDF
08 Žiadosť o povolenie odstránenia stavbyDOCODTPDF
09 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavbyDOCODTPDF
10 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenímDOCODTPDF
11 Žiadosť o dodatočné povolenie stavbyDOCODTPDF
12 Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavbyDOCODTPDF
13 Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbeDOCODTPDF
14 Vyjadrenie susedov k odstráneniu stavbyDOCODTPDF
15 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavbyDOCODTPDF
16 Potvrdenie o existencii vedeníDOCODTPDF
17 Tlaková skúška kanalizačného potrubia a žumpyDOCODTPDF
18 Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej sieteDOCODTPDF
19 Ohlásenie zmeny alebo doplnenia telekomunikačného zariadeniaDOCODTPDF
20 Ohlásenie stavebných úpravDOCODTPDF
21 Ohlásenie udržaivacích prácDOCODTPDF
22 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby bez zásahu do statikyDOCODTPDF
23 Reklamná stavba – žiadosť o stavebné povolenieDOCODTPDF
24 Reklamná stavba – žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavbyDOCODTPDF
25 Reklamná stavby – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiaDOCODTPDF