Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Spoločný stavebný úrad

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Róbert Bolyo
vedúci
035 2851 3030903 690 601robert.bolyo@komarno.sk
Ing. Éva Patus
referent stavebného poriadku
035 2851 301eva.patus@komarno.sk
Mgr. Tünde Kozák
referent stavebného poriadku
035 2851 301tunde.polya@komarno.sk
Mgr. Serena Žilinská
referent
035 2851 325serena.zilinska@komarno.sk

Tlačivá Spoločného stavebného úradu:

P.čnázov tlačivaformát
Word
formát
PDF
01 Vyhlásenie stavebného dozoru – nová stavbaDOCPDF
02 Vyhlásenie stavebného dozoru – odstránenie stavbyDOCPDF
03 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiaDOCPDF
04 Žiadosť o vydanie stavebného povoleniaDOCPDF
05 Ohlásenie reklamnej stavbyDOCPDF
06 Ohlásenie prízemnej stavby elektronickej komunikačnej sieteDOCPDF
07 Ohlásenie drobnej stavbyDOCPDF
08 Žiadosť o povolenie odstránenia stavbyDOCPDF
09 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavbyDOCPDF
10 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenímDOCPDF
11 Žiadosť o dodatočné povolenie stavbyDOCPDF
12 Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavbyDOCPDF
13 Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbeDOCPDF
14 Vyjadrenie susedov k odstráneniu stavbyDOCPDF
15 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavbyDOCPDF
16 Potvrdenie o existencii vedeníDOCPDF
17 Tlaková skúška kanalizačného potrubia a žumpyDOCPDF
18 Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej sieteDOCPDF
19 Ohlásenie zmeny alebo doplnenia telekomunikačného zariadeniaDOCPDF
20 Ohlásenie stavebných úpravDOCPDF
21 Ohlásenie udržaivacích prácDOCPDF
22 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby bez zásahu do statikyDOCPDF
23 Reklamná stavba – žiadosť o stavebné povolenieDOCPDF
24 Reklamná stavba – žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavbyDOCPDF
25 Reklamná stavby – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiaDOCPDF