Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Odbor ekonomiky a financovania

FunkciaTelefónMobile-mail
Ing. Bohumír Kóňa
vedúci odboru
035 2851 3330911 935 988financne@komarno.sk
bohumir.kona@komarno.sk

Oddelenie účtovníctva a rozpočtu

FunkciaTelefónMobile-mail
Mgr. Zuzana Molnárová
vedúca oddelenia
035 2851 328zuzana.molnarova@komarno.sk
Eva Nagyová
rozpočtárka
035 2851 338eva.nagyova@komarno.sk
Anna Gubienová
účtovník
035 2851 339ucty@komarno.sk
Mgr. Katalin Bajcsy
účtovník
035 2851 338katarina.bajcsyova@komarno.sk
Bc. Monika Babišová
účtovník
035 2851 338monika.babisova@komarno.sk

Oddelenie daní a poplatkov

FunkciaTelefónMobile-mail
Ing.Ivana Sólymosová
vedúca oddelenia
035 2851 331ivana.solymosova@komarno.sk
Szilvia Gál
miestne dane – kontakt s občanmi
SHR
035 2851 329szilvia.gal@komarno.sk
Renata Kováčová
daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatok za komunálne odpady
035 2851 330renata.lalakova@komarno.sk
Mgr. Mária Szabó
daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatok za komunálne odpady
035 2851 330 maria.szabo@komarno.sk
Ing. Iveta Kocsisová
daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatok za komunálne odpady
035 2851 317iveta.kocsisova@komarno.sk
Ing. Erika Botková
daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatok za komunálne odpady
035 2851 295erika.almasiova@komarno.sk
Silvia Kopócsiová
daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatok za komunálne odpady
035 2851 353silvia.kopocsiova@komarno.sk
Katarína Škulibová
daň z nehnuteľností
daň za psa
poplatok za komunálne odpady
035 2851 334katarina.skulibova@komarno.sk
Ing. Andrea Szabóová
platby za nájomné (okrem bytov)
odvody z hazardných hier
035 2851 332andrea.szaboova@komarno.sk
Mgr. Magdaléna Baloghová
vymáhanie daňových pohľadávok
035 2851 268
035 2851 226
magdalena.baloghova@komarno.sk
JUDr. Robert Pacalaj
vymáhanie daňových pohľadávok
035 2851 365robert.pacalaj@komarno.sk

Tlačivá Odboru ekonomiky a financovania:

P.Č.Názov tlačivaformát
doc
formát
Opendocument
Formát
pdf
01Oznámenie vzniku*, zániku* poplatkovej povinnosti, alebo zmeny* v identifikačných a iných údajoch poplatníka
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.
DOCODTPDF
02 Výkaz dane za ubytovanieDOCODTPDF
03 Priznanie k daní z nehnuteľnosti, k daní za psa, k daní za predajné automaty a k daní za nevýherné hracie prístroje PDF
04 Potvrdenie o podani priznaniaDOCODTPDF
05 Poučenie na vyplnenie priznaniaPDF
06Oznámenie vznik, zmena, zánik poplatkovej po vinnosti k poplatku za komunálny odpad
pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby
DOCODTPDF
07Oznámenie – miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyDOCODTPDF
08Žiadosť o vrátenie daňového preplatkuDOCODTPDF

Prístup k elektronickému podaniu prostredníctvom elektronického formulára (po prihlásení sa do elektronickej schránky podávajúceho daňovníka):

P.Č.Názov tlačivaformulár
01Elektronický formulár_Priznanie k dani z nehnuteľnosti – fyzické osoby (FO)Formulár
02Elektronický formulár_Priznanie k dani z nehnuteľnosti – právnické osoby (PO)Formulár