Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Komárna (Štatút mesta § 14).
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Komárna, vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení (Štatút mesta § 15).

Menovolebný obvode-mail, mobil
1. 
Marián Molnár, Ing.
nezávislý kandidát1marian.molnar@komarno.sk
2.
Ján  Vetter, Ing.
nezávislý kandidát 2jan.vetter@komarno.sk
3.
Ondrej Gajdáč, Mgr.
nezávislý kandidát 2ondrej.gajdac@komarno.sk
4.
Magdaléna Tárnok, Mgr.
SZÖVETSÉG – ALIANCIA2magdalena.tarnok@komarno.sk
5.
Baltazár Ryšavý
nezávislý kandidát2baltazar.rysavy@komarno.sk
6.
Zoltán Bujna, Ing.
nezávislý kandidát2zoltan.bujna@komarno.sk
7.
Anton Marek, MUDr.
nezávislý kandidát2anton.marek@komarno.sk

0911 703 325

8.


Imre Andruskó, Mgr.
SZÖVETSÉG – ALIANCIA2imre.andrusko@komarno.sk

0915 613 422
9.
Csilla Szabó, Mgr.
nezávislý kandidát2csilla.szabo@komarno.sk
10.Gabriela Filkóová, MUDr.nezávislý kandidát2gabriela.filkoova@komarno.sk
11.
Örs Orosz
SZÖVETSÉG – ALIANCIA3ors.orosz@komarno.sk
12.
 Štefan Bende, JUDr.
nezávislý kandidát2stefan.bende@komarno.sk
13.
Patrik Ruman, Mgr.
nezávislý kandidát2patrik.ruman@komarno.sk
14.
Attila Horváth, MUDr.
nezávislý kandidát3attila.horvath@komarno.sk

Facebook

0905 933 566
15.
Szilárd Ipóth, MUDr.
nezávislý kandidát3szilard.ipoth@komarno.sk
16.
Margit Keszegh, JUDr.
nezávislý kandidát3margit.keszegh@komarno.sk

0908  784 494
17.
Dávid Kovács
nezávislý kandidát3david.kovacs@komarno.sk

Facebook

0904 588 199
18.Erik Vlčeknezávislý kandidát3erik.vlcek@komarno.sk
19.
László Stubendek, Ing.
nezávislý kandidát3laszlo.stubendek@komarno.sk
20.
Timea Szénássy, Mgr.
nezávislý kandidát3timea.szenassy@komarno.sk


Facebook

21.
Zsolt Feszty
nezávislý kandidát3feszty.zsolt@gmail.com

zsolt.feszty@komarno.sk
22.
Peter Korpás, Ing.
nezávislý kandidát3peter.korpas@komarno.sk
23.Róbert Szaykanezávislý kandidát2robert.szayka@komarno.sk
24.
Angelika Kopják, Mgr.
nezávislý kandidát3angelika.kopjak@komarno.sk
25. 
Tamás Varga,JUDr.
nezávislý kandidát3tamas.varga@komarno.sk

Volebné obvody:

V zmysle Článku II. Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a členov komisií MsZ – neposlancov,  účinných od 01.02.2019, je určené nasledovné odmeňovanie poslancov:

  1. ako poslanec – mesačne vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest;
  2. ako člen v mestskej rade – vo výške 80,- EUR  mesačne;
  3. ako predseda stálej komisie pri MsZ – vo výške 80,- EUR mesačne;
  4. ako podpredseda stálej komisie pri MsZ – vo výške 30,- EUR mesačne.

Zástupcom primátora nepatrí zvlášť odmena za funkciu poslanca a za členstvo v mestskej rade.

Zástupcovia primátora za výkon funkcie zástupcu primátora majú určený nasledovný plat resp. odmenu:

JUDr. Tamás Varga – I. viceprimátor – mesačný plat vo výške 70 % mesačného platu primátora;

Mgr. Ondrej Gajdáč – II. viceprimátor – mesačná odmena vo výške 30 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Poslanci

Meno a priezviskoČlen mestskej radyPredseda stálej
komisie pri MZ
Podpredseda stálej
komisie pri MZ
Mgr. Imre Andruskó
JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna
Zsolt Feszty
MUDr. Gabriela Filkóová
MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh✔ bez odmeny
Mgr. Angelika Kopják
Ing. Péter Korpás
Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek
Ing. Marián Molnár
Örs Orosz
Mgr. Patrik Ruman
Baltazár Ryšavý
Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó
Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok
Ing. Ján Vetter
Erik Vlček

– určovanie zásad hospodárenie a nakladania s majetkom
– schvaľovanie územného plánu obce alebo jej časti a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
– schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
– zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku
– schvaľovanie nariadení
– schvaľovanie dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
– určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obce
– zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra
– zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a ich odvolávanie vedúcich zakladanie obchodných spoločností
– zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
– vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
– udeľovanie čestného občianstvo obce, obecných vyznamenaní a cien
– určovanie symbolov obce

Odkaz na stránku zastupiteľstva Mesta Komárno

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 27.06.2024

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 18.04.2024

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 15.02.2024

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 14.12.2023

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 09.11.2023

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 28.09.2023

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 14.07.2023

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 29.06.2023

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenie
Zápisnica

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 20.04.2023

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 16.02.2023

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 15.12.2022

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

1. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 24.11.2022

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 29.09.2022

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

34. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 28.07.2022

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 16.06.2022

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 28.04.2022 – pokračovanie

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 21.04.2022

Pozvánka
Program
Výsledky hlasovania
Uznesenia
Zápisnica

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 10.02.2022

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 16.12.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 11.11.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 23.09.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 01.07.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 20.05.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 26.04.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 18.03.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 04.02.2021

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 10.12.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 05.11.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 17.09.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 18.08.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 25.06.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 16.06.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 21.05.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 27.02.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 06.02.2020

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 12.12.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 28.11.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 30.10.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 12.09.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 15.08.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 27.06.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 23.05.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

Slávnostné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Komáromu, zo dňa 26.04.2019

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 23.04.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 14.03.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 11.02.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 31.01.2019

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 20.12.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 06.12.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Zápisnica

45. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 15.11.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 18.10.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 11.10.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 20.09.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 13.09.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 28.06.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 21.06.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 16.05.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 10.05.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 22.03.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 1.03.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 14.02.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 08.02.2018

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 21.12.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 14.12.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 23.11.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 15.11.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 09.11.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 12.10.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 05.10.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 28.09.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 29.06.2017

Pozvánka

Program

Uznesenia

Výsledky hlasovania

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 22.06.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 01.06.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 25.05.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 18.05.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 20.04.2017

Pozvánka
Program
Zápisnica

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 06.04.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 23.03.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 16.03.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 09.03.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, zo dňa 26.01.2017

Pozvánka
Program
Uznesenia
Výsledky hlasovania
Zápisnica

2016 a staršie

Prezenčné listiny poslancov od roku 2018 si nájdete TU.

Prezenčné listiny poslancov za rok 2017 vo formáte PDF si pozrite TU.

Prezenčné listiny poslancov za rok 2016 vo formáte PDF si pozrite TU.

Prezenčné listiny poslancov za rok 2015 vo formáte PDF si pozrite TU.

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 35. zasadnutí MZ v Komárne dňa 29.09.2022

 Zsolt Feszty

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 26. zasadnutí MZ v Komárne dňa 20.05.2021

 Zsolt Feszty

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 25. zasadnutí MZ v Komárne dňa 26.04.2021

 Zsolt Feszty

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 21. zasadnutí MZ v Komárne dňa 05.11.2020

 MUDr. Zsolt Sebő

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 18. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 25. júna 2020:

 Mgr. Károly Less

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 14. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 6. februára 2020:

• MUDr. Zsolt Sebő

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 10. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 12. septembra 2019:

 Zsolt Feszty (NEKA)

 PhDr. Imre Knirs (SMK) , Príloha

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 8. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 27. júna 2019:

• Zsolt Feszty (NEKA) , Príloha

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 5. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 14. marca 2019:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 3. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 31. januára 2019:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• PhDr. Imre Knirs (SMK)

• Mgr. Károly Less (SMK)

 Ing. Peter Korpás (NEKA)

Odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli na 2. zasadnutí MZ v Komárne, dňa 20. decembra 2018:

• Mgr. Imre Andruskó (Most-Híd)

• PhDr. Imre Knirs (SMK)

• Ing. Peter Korpás (NEKA)

• Mgr. Károly Less (SMK)

 MUDr. Anton Marek (NEKA)

Odkaz na stránku zastupiteľstva Mesta Komárno