Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Odbor sociálnych vecí

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
PhDr. Adriana Konczová
vedúca oddelenia
soc.právna ochrana detí
035 2851 3440948 274 456adriana.konczova@komarno.sk

Oddelenie sociálnych vecí

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Bc. Monika Vendéghová
útulok, stredisko
osobnej hygieny
035 2851 312monika.vendeghova@komarno.sk
Mgr. Adam Lami
posúdenie odkázanosti
na sociálne služby
035 2851 313adam.lami@komarno.sk
Gizela Augustinová
sociálna pomoc
denné centrá: Komárno,
Kava, Nová stráž
035 2851 305gizela.augustinova@komarno.sk
Mgr. Veronika Kováčová
soc.právna ochrana detí
terénny sociálny pracovník
035 2851 2730911 150 830veronika.kovacova@komarno.sk
Mgr. Andrea Bagóčiová
terénny sociálny pracovník
0948 350 511andrea.bagociova@komarno.sk

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Mgr. Zita Adamová
vedúca
035 2851 3110911 053 933zita.adamova@komarno.sk
Imrich Jasko
sociálny taxík
0948 064 730imrich.jasko@komarno.sk

Oddelenie sociálnych vecí:

P.č. Názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
PDF
01 Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdziDOCODTPDF
02 Žiadosť o poskytnutie príspevku na školské stravovanieDOCODTPDF
03 Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – umiestnenie v útulkuXLSODSPDF
04 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
05 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
06Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 6/2017DOCODTPDF
07Správa a vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Komárno podľa VZN č.6/2017DOCODTPDF
08Kritériá mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovanej sociálnej služby s Komunitným
plánom sociálnych služieb
DOCODTPDF
09Žiadosť poskytovateľa sociálnej službyDOCODTPDF
10Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným
plánom sociálnych služieb mesta Komárno
DOCODTPDF
11Podmienky poskytovania finančného príspevkuDOCODTPDF
12Žiadosť neverej.poskytovateľaDOCODTPDF

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby:

P.č.Názov tlačivaFormát
Word
Formát
Opendocument
Formát
PDF
01 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálniDOCODTPDF
 02 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
03Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službuDOCODTPDF
04Žiadosť na  prepravnú službuDOCODTPDF
05Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej službyDOCODTPDF