Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Komárňanský región sa rozprestiera na ľavom brehu Dunaja, vo východnom cípe Žitného ostrova, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Žitavy.
Je teda nielen najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike. Ploché nížiny sprestrujú nespočetné agátové lesy, bohaté na nektár, vrbinové a topoľové porasty pri riekach a neveľké piesočnaté kopce v severovýchodnej časti regiónu.

Okres zahrňuje 40 obcí, kde na rozlohe 1045 km2 žije 108 911 obyvateľov. Patrí medzi najúrodnejšie oblasti Slovenska, pestujú sa tu najmä obilniny, zelenina a ovocie. Známy je prírodnými rezerváciami s množstvom rozmanitých živočíšnych druhov i chránených rastlinných spoločenstiev a riekami s hojnosťou rýb. Prírodné pomery a niektoré zvláštnosti, medzi ktoré patria aj termálne pramene s liečivými účinkami, umožňujú voľné kúpanie do neskorej jesene. Okres Komárno poskytuje pre turistov ubytovanie v piatich hoteloch, v troch penziónoch, v troch turistických ubytovniach a v jednom autocampingu s celoročnou prevádzkou.

Komárno patrí k dunajskej ceste práve tak, ako dolniacka pikantná paprika k pečenému dunajskému kaprovi. Nákladné člny a pracovité remorkéry brázdia rieku po celý rok, kým ich nezastaví príliš nízky stav vody alebo ľad. Ožíva i osobná lodná doprava, ktorá poskytuje cestujúcim viac priestoru na vnímanie krajiny, než uzavreté rýchlikové kupé.

Charakteristika územia mesta Komárno

Územie okresu Komárno je súčasťou Podunajskej nížiny, ktorá zaberá plochu takmer 10 000 km2. Celý tento priestor náleží do tzv. Malej Dunajskej kotliny, rozsiahlej tektonickej depresie medzi Alpami a Karpatmi. Skladá sa z dvoch odlišných základných zložiek. Z nivy Dunaja a jeho prítokov, ktorá má vcelku rovinný reliéf a nazýva sa Podunajská rovina. Od nej smerom k pohoriam sa rozprestiera Podunajská pahorkatina čiastočne s rovinným, prevažne však pahorkatinovým reliéfom.
Komárno sa z väčšej miery nachádza na rovine. Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 100 do 270 m n.m.

Mesto Komárno je nielen najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike.
Podunajskú rovinu tvoria riečne naplaveniny prikryté na niektorých miestach viatymi pieskami alebo piesčitými sprašami. Najviac materiálu uložil Dunaj, ktorý týmto spôsobom vytvoril rozsiahlu nivu so šírkou do 30 km. Môžeme povedať, že táto rieka svojim dominantným postavením v minulosti formovala a určila charakter celého územia, na ktorom sa rozprestiera územie Komárna a ovplyvňuje ho dodnes.

Veľmi významné je spolupôsobenie ďalších riek pretekajúcich týmto regiónom, predovšetkým Váhu, Nitry, Malého Dunaja a Žitavy. Spolu so sústavou živých i mŕtvych ramien, močiarmi, otvorenými vodnými plochami a kanálmi utvárajú typický ráz Podunajskej roviny.

Vďaka svojej polohe a geomorfologickému vývoju i priaznivej klíme sa tu vytvoril najväčší potenciál pre poľnohospodárske využívanie krajiny, nachádzajúce sa ekosystémy sú charakteristické maximálnou tvorbou biomasy. Územie má veľmi dlhé vegetačné obdobie, čo umožňuje pestovať aj vysoko náročné plodiny.

Názov ulícMaďarský názovMestská časť
Agátová ul.Akácfa u.Nová Stráž
Apalská ul.Apáli u.Komárno
Baštová ul.Bástya u.Komárno
Bažantia ul.Fácán u.Komárno
Beöthyho ul.Beöthy u.Komárno
Bernolákova ul.Bernolák u.Komárno
Bočná ul.MellékutcaKomárno
Bottova ul.Botto u.Komárno
Bratislavská cestaPozsonyi útKomárno
Bubnová ul.Dob u.Komárno
Cintorínsky radTemető sorKomárno
Csokonaiho ul.Csokonai u.Komárno
Čajakova ul.Čajak u.Komárno
Česká ul.Cseh u.Komárno
Damjanichova ul.Damjanich u.Komárno
Darányiho ul.Darányi u.Nová Stráž
Dlhá ul.Hosszú u.Nová Stráž
Dolná ul.Alsó u.Komárno
Druhá priečna ul.Második keresztútKomárno
Družstevná ul.Szövetkezet u.Komárno
Dunajská ul.Duna u.Komárno
Dunajské nábrežieDuna rakpartKomárno
Dunajský radDuna sorNová Stráž
Dvorská ul.Udvaros u.Komárno
Elektrárenská cestaVillanytelepi útKomárno
Eötvösova ul.Eötvös u.Komárno
Farkas csárdaFarkas csárdaNová Osada
Fialková ul.Ibolya u.Komárno
Gazdovská ul.Gazda u.Komárno
Gombaiho ul.Gombai u.Komárno
Gútsky radGútai sorKomárno
Hadovská cestaGadóci útKomárno
Handlovská ul.Handlová u.Komárno
Hlavná ul.Fő u.Ďulov Dvor
Hlavná ul.Fő u.Kava
Hlavná ul.Fő u.Nová Stráž
Hlboká ul.Mély u.Komárno
Hradná ul.VárútKomárno
Hríbová ul.Gomba u.Komárno
Hrnčiarska ul.Fazekas u.Komárno
Hrušková ul.Körte u.Komárno
Hviezdna ul.Csillag u.Komárno
Hviezdoslavova ul.Hviezdoslav u.Komárno
Ižianska cestaIzsai útKomárno
Jarabínková ul.Berkenye u.Nová Stráž
Javorová ul.Juhar u.Komárno
Jazerná ul.Tó u.Komárno
Jázminová ul.Jázmin u.Nová Stráž
Jókaiho ul.Jókai u.Komárno
Kapitánova ul.Kapitány u.Komárno
Klinčeková ul.Szegfű u.Komárno
Klobučnícka ul.Kalapos u.Komárno
KoložKolozsĎulov Dvor
Komárňanská ul.Komáromi u.Komárno
Komenského ul.Komenský u.Komárno
Konvalínková ul.Gyöngyvirág u.Komárno
Kostolná ul.Templom u.Nová Stráž
Košická ul.Kassai u.Komárno
Kováčska ul.Kovács u.Komárno
Krátka ul.Rövid u.Komárno
Krivá ul.Görbe u.Komárno
Krížna ul.Kereszt u.Nová Stráž
Krymská ul.Krími u.Komárno
Kúpeľná ul.Fürdő u.Komárno
Kvetná ul.Virág u.Komárno
Ľaliová ul.Liliom u.Komárno
Lehárova ul.Lehár u.Komárno
Lesná ul.Erdő u.Komárno
Letná ul.Nyár u.Komárno
Levanduľová ul.Levendula u.Nová Stráž
Lipová ul.Hársfa u.Komárno
Listová ul.Leveles u.Komárno
Lodná ul.Hajó u.Komárno
Lúčová ul.Sugár u.Komárno
Majstrovská ul.Mester u.Komárno
Malá jarková ul.Kis ér u.Komárno
Malodunajská cestaKis-Duna útKomárno
Malodunajské nábr.Kis-Duna rakpartKomárno
Mederčská ul.Megyercsi u.Komárno
Mesačná ul.Hold u.Komárno
Meštianska ul.Polgár u.Komárno
Murgašova ul.Murgaš u.Komárno
MuškátováMuskátli u.Komárno
Nádvorie EurópyEurópa-udvarKomárno
Nám. gen. KlapkuKlapka György térKomárno
Nám. KossuthaKossuth térKomárno
Nám. M. R. ŠtefánikaM. R. Štefánik térKomárno
Nám. sv. RozálieRozália térKomárno
Nárcisová ul.Nárcisz u.Nová Stráž
Nezábudková ul.Nefelejcs u.Komárno
Nitrianska ul.Nyitrai u.Komárno
Nová ul.Új u.Ďulov Dvor
Nová ul.Új u.Kava
Nová ul.Új u.Komárno
Novozámocká cestaÚjvári útKomárno
Obchodná ul.ÜzletsorNová Stráž
Okružná cestaKörútKomárno
Orechový radDiófa sorKomárno
Orgovánová ul.Orgona u.Komárno
Palatínova ul.Nádor u.Komárno
Parná ul.Gőz u.Komárno
Pávia ul.Páva u.Komárno
Petőfiho ul.Petőfi u.Komárno
Pevnostný radVársor u.Komárno
Piesočný hon Komárno
Platanová alejPlatánfa sorKomárno
Plynárenská ul.Gázgyár u.Komárno
Podzáhradná ul.Kertekalja u.Nová Stráž
Pokojná ul.Pihenő u.Komárno
Poľovnícka ul.Vadász u.Komárno
Potočná ul.Patak u.Komárno
Považská ul.Vág u.Komárno
Požiarnická ul.Tűzoltó u.Komárno
Priemyselná ul.Ipar u.Komárno
Prievidzská ul.Privigyei u.Komárno
Prowázekova ul.Prowazek u.Komárno
Prvá priečna ul.Első keresztútKomárno
Prvá ul.Első u.Ďulov Dvor
Rákócziho ul.Rákóczi u.Komárno
Robotnícka ul.Munkás u.Komárno
Rovná ul.Egyenes u.Komárno
Rozmarínová ul.Rozmaring u.Komárno
Rožná ul.Sarok u.Komárno
Ružová ul.Rózsa u.Komárno
Rybárska ul.Halász u.Komárno
Selyeho ul.Selye u.Komárno
Senný trhSzéna térKomárno
Skalná ul.Szikla u.Komárno
Slnečná ul.Nap u.Komárno
Slnečné nám.Napos térKomárno
Slnečnicová ul.Napraforgó u.Nová Stráž
Smrečinová ul.Fenyves u.Nová Stráž
Snežienková ul.Hóvirág u.Nová Stráž
Staničná ul.Állomás u.Komárno
Strážna ul.Örs u.Nová Stráž
Stredná ul.Középső u.Ďulov Dvor
Stredná ul.Középső u.Komárno
Súbežná ul.Párhuzamos u.Ďulov Dvor
Sústružnícka ul.Esztergályos u.Komárno
Svätojánska ul.Szent János u.Komárno
Svätoondrejská ul.Szent András u.Komárno
Šalviová ul.Zsálya u.Komárno
Šípková ul.Csipkerózsa u.Komárno
Školská ul.Iskola u.Komárno
Školská ul.Iskola u.Nová Stráž
Špitálska ul.Ispotály u.Komárno
Športová ul.Sport u.Komárno
Štúrova ul.Štúr u.Komárno
Tabaková ul.Dohány u.Komárno
Tajovského ul.Tajovský u.Komárno
Tesárska ul.Ács u.Komárno
Tichá ul.Csendes u.Komárno
Topoľčianska ul.Tapolcsányi u.Komárno
Topoľová ul.Nyárfa u.Komárno
Trstinová ul.Nádas u.Komárno
Tržničné nám.Lúdpiac térKomárno
Tulipánová ul.Tulipán u.Kava
Ul. 29. augustaAugusztus 29. u.Komárno
Ul. Á. JedlikaJedlik Ányos u.Komárno
Ul. B. NěmcovejB. Němcová u.Komárno
Ul. biskupa KirályaKirály püspök u.Komárno
Ul. budovateľskáÉpítők utcájaKomárno
Ul. E. B. LukáčaE. B. Lukáč u.Komárno
Ul. františkánovFerences barátok utcájaKomárno
Ul. G. CzuczoraCzuczor Gergely u.Komárno
Ul. gen. KlapkuKlapka György u.Komárno
Ul. Gy. AlapyhoAlapy Gyula u.Komárno
Ul. Gy. BereczaBerecz Gyula u.Komárno
Ul. holubárovGalambász u.Komárno
Ul. I. KultsáraKultsár István u.Komárno
Ul. I. MadáchaMadách I. u.Komárno
Ul. J. BaranyaihoBaranyai József u.Komárno
Ul. J. HusaHusz János u.Komárno
Ul. J. PéczelihoPéczeli József u.Komárno
Ul. J. SzinnyeihoSzinnyei József u.Komárno
Ul. J. TubuTuba J. u.Komárno
Ul. K. HarmosaHarmos K. u.Nová Stráž
Ul. K. NagyaNagy Károly u.Komárno
Ul. K. ThalyhoThaly Kálmán u.Komárno
Ul. Komáromi KaczaKomáromi Kacz Endre u.Komárno
Ul. M. CsákaCsák Máté u.Komárno
Ul. M. StaudtaStaudt u.Komárno
Ul. M. UrbanaM. Urban u.Komárno
Ul. Mateja BelaBel Mátyás u.Komárno
Ul. mieruBéke u.Komárno
Ul. mládežeIfjúság u.Komárno
Ul. Móra KrauszaKrausz Mór u.Nová Stráž
Ul. odborárovSzakszervezet u.Komárno
Ul. pohraničnáHatárőr u.Komárno
Ul. práceMunka u.Komárno
Ul. pri PanorámePanoráma u.Komárno
Ul. pri železniciVasút u.Ďulov Dvor
Ul. priateľstvaBarátság u.Komárno
Ul. R. SeressaSeress Rezső u.Komárno
Ul. roľníckej školyMezőgazdasági iskola u.Komárno
Ul. S. TakátsaTakáts S. u.Komárno
Ul. slobodySzabadság u.Komárno
Ul. stavbárovÉpítész u.Komárno
Ul. TolstéhoTolsztoj u.Komárno
Ul. vážskeho brehuVágpart u.Kava
Ul. víťazstvaGyőzelem u.Komárno
Ul. vtáčej záhradyMadárkert u.Nová Stráž
Ul. záhradkárovKertészek utcájaKava
Ul. zlatého mužaAranyember u.Komárno
Ulica brata Slnka a sestry LunyA Napfivér és Holdnővér utcájaKomárno
Ulica SeverkySarkcsillag utcaKomárno
Ulica spievajúceho moraAz éneklő tenger utcájaKomárno
UličkaUtcácskaKomárno
Úzka ul.Szűk u.Komárno
VadašVadasNová Stráž
Valchovnícka ul.Csapó u.Komárno
Včelárska ul.Méhes u.Nová Stráž
Veľká jarková ul.Nagy ér sorKomárno
Veľkodunajská cestaNagy-Duna útKomárno
Veľkodunajské nábr.Nagy-Duna rakpartKomárno
Veľký radNagy sorKomárno
Vnútorná okružnáBelső körútKomárno
Vnútorná ul.Belső u.Nová Stráž
Vodná ul.Víz u.Komárno
Vozová ul.Szekér u.Komárno
VŕbováFűzfa u.Komárno
Záhradnícka ul.Kertész u.Komárno
Zámočnícka ul.Lakatos u.Nová Stráž
Zámoryho ul.Zámory u.Komárno
Zimná ul.Tél u.Komárno
Zlievarenská ul.Öntöde u.Komárno
Zváračská ul.Hegesztő u.Komárno
Zvolenská ul.Zólyomi u.Komárno
Železničná ul.Vasút u.Komárno
Župná ul.Megye u.Komárno

Komárom (Maďarsko)

Lieto (Fínsko)

Wiessenfels (Nemecko)

Kralupy nad Vltavou (Česko)

Blansko (Česko)

Terezín (Česko)

Sebes (Rumunsko)