Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Právne oddelenie

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
JUDr. Lívia Škrivaneková
právnička
035 2851 204livia.skrivanekova@komarno.sk
JUDr. Mária Kukel
právnička
035 2851 229maria.kukel@komarno.sk