Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Názov
Adresa
Telefón, faxe-mailweb
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6,
945 35
035/8842 200
podatelnaOSKN@justice.skLink
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne   
M.R.Štefánika 9,
945 01  
035/2443 101
035/2444 999
 
kn@upsvr.gov.skLink
Daňový úrad Nitra- pobočka Komárno  
Dunajské nábr. 11
945 01  
035/7903 133,
035/7731 061  
u.kn@nr.drsr.skLink
Sociálna poisťovňa   
Petöfiho 7,
954 79  
0906 177 400
02/3247 400
komarno@socpoist.sk Link
Kancelária verejného ochrancu práv
Navädzova 5,
821 01, Bratislava – Ružinov
Adresa pre korešpondenciu:
Kancelária verejného ochrancu práv
P.O.Box 1
820 01
Bratislava 4
Tel: 02/482 87 401
Fax: 02/482 87 401
sekretariat@vop.gov.skLink
Okresný úrad Komárno
M.R.Štefánika 10 
94536 Komárno
Tel : 035/7900 808
Fax : 035/7701 692