Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu.
Prednostu mestského úradu menuje a odvoláva primátor a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno (prízemie)

Tel: 035/2851 220
Tel: 035/2851 221 (sekretariát)
E-mail: prednosta@komarno.sk

Stránkový deň prednostky:
utorok 13:30 hod – 14:30 hod

Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom prednostky na tel. čísle: 035/2851 221, alebo e-mailom: prednosta@komarno.sk

Kancelária prednostu Mestského úradu

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
PhDr. Ingrid Szabó
prednostka
035 2851 2200948 234 899ingrid.szabo@komarno.sk
Ing. Kristína Burgelová
sekretariát prednostu
035 2851 221prednosta@komarno.sk

Referát ľudských zdrojov

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Eva Izsáková
referent – mzdy, personalistika
035 2851 227eva.izsakova@komarno.sk
Mgr. Mónika Czékus
referent – mzdy
035 2851 327monika.czekusova@komarno.sk
Ing. Judit Szénási Keszeg
referent – personalistika
035 2851 222judit.szenasikeszeg@komarno.sk

Referát krízového riadenia a BOZP

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Mgr. Viktória Bölcskeiová
referent BOZP a CO
035 2851 2280911 053 930viktoria.bolcskeiova@komarno.sk

Referát informatiky a bezpečnosti informačných systémov

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Ing. Attila Móricz
referent IT
Jozef Suplicz
referent IT
Oliver Biluška
referent IT
Norbert Nagy
referent IT
035 2851 218

035 2851 209

035 2851 201

035 2851 202
0948 376 552it@komarno.sk

Oddelenie podpory a vnútornej prevádzky

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Sylvia Batta
referent
035 2851 270sylvia.batta@komarno.sk
Patrik Šilling
referent – prevádzka vozidiel
035 2851 2660911 156 996patrik.silling@komarno.sk
Ing. Ladislav Eichinger
informátor, objednávky soc. taxíka
035 2851 205ladislav.eichinger@komarno.sk
Eva Janáková
informátor, objednávky soc. taxíka
035 2851 252eva.janakova@komarno.sk
Tímea Farkasová
referent – registratúrne stredisko
035 2851 355timea.farkasova@komarno.sk

Kancelária prvého kontaktu

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Kristína Pálinkásová
referent – podateľňa
035 2851 300kristina.palinkasova@komarno.sk
Katalin Nagy
referent – overovanie
035 2851 307katalin.nagy@komarno.sk
Adriana Pusztayová
referent – pokladňa
035 2851 308adriana.pusztayova@komarno.sk

Oddelenie strategického plánovania

FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Mgr. Agneša Zsitvová
projekty
035 2851 263agnesa.zsitvova@komarno.sk
Ing. Daniela Schulczová
Ing. Angela Vyšehradská
projekty
035 2851 2650903 690 602daniela.schulczova@komarno.sk
angela.vysehradska@komarno.sk
Ing. Andrea Kabátová
verejné obstarávanie
035 2851 223andrea.kabatova@komarno.sk
Denisa Vlčková
verejné obstarávanie
035 2851 261denisa.vlckova@komarno.sk
Mgr. Vojtech Valkó
verejné obstarávanie
035 2851 337vojtech.valko@komarno.sk
Ing. Roland Csiba
referent
roland.csiba@komarno.sk

Tlačívá prednostu úradu:

p.č.Názov tlačivaFormát
Word
Formát
OpenDocument
Formát
pdf
01Žiadosť o sprístupnenie informáciíDOCODTPDF

Oddelenie podpory a vnútornej prevádzky:

p.č. Názov tlačivaFormát
Word
Formát
OpenDocument
Formát
pdf
01 Žiadosť o vyhľadanie spisuDOCODT PDF
02 Žiadosť o zapožičanie spisu z registratúrneho strediskaDOCODT PDF