Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Útvar hlavného kontrolóra

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Miklós Csintalan
hlavný kontrolór
035 2851 2110903 703 336hk@komarno.sk
Zuzana Fűriová
referent
035 2851 210
zuzana.furiova@komarno.sk