Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Bližšie informácie o podmienkach prideľovania mestských nájomných bytov a tlačivá  nájdete tu.