Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Správy o investičných akciách mesta Komárno od roku 2015

NázovČ.správyPredl.PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015TE-273/201525.06.2015PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 10.08.2015TE-361/201524.09.2015PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10.2015TE-460/201505.11.2015PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 18.11.2015TE-529/201510.12.2015PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016TE-816/201607.07.2016PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.08.2016TE-905/201629.09.2016PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2016TE-1025/20103.11.2016PDF
 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 15.11.2016TE-1073/2016 08.12.2016PDF
 Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.12.2016 TE-1136/2017 26.1.2017PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 05.10.2017TE-1544/201715.11.2017PDF
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 20.11.2017TE-1605/201714.12.2017PDF
Zoznam investícií na rok 2018 10.07.2018PDF
Zoznam investícií na rok 2019 12.09.2019PDF
Zoznam investícií za rok 2020 19.04.2021PDF
Zoznam investícií za rok 2021 14.12.2021PDF
Zoznam investícií za rok 202204.01.2023PDF
Zoznam investícií za rok 202322.11.2023PDF