Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Grafická časť

– širšie vzťahy
– komplexný návrh
– doprava
– funkčná štruktúra
– regulácia
– tvorba krajiny

Textová časť

– textová časť

PHSR mesta Komárno – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno (schválený v roku 2023)

PHSR mesta Komárno – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno (schválený v roku 2016)

PHSR mesta Komárno – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno (schválený v roku 2011)

Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj

Spoločná stratégia

—  Zosuladenie_UPD_KNSK_KNHU    —  textová časť

—  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „A“

—  KOMARNO_KOMAROM_Výkres     —  časť „B“