Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
FunkciaTelefónmobile-mail
Anna Szabóová
sekretariát primátora
035 2851 212primator@komarno.sk