Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
P.Č.OVS(VYHLÁSENIE, PODMIENKY)VÝSLEDOK OVS
1.507/2019_ predaj pozemku p.č. 8257-16
podmienky
zápisnica
uznesenie 720/2020
2.514/2019_prenájom pozemku Prístav
podmienky
zápisnica
uznesenie 671/2020
3.522/2019 prenájom NBP – ATEX
podmienky
zápisnica
uznesenie 673/2020
4.523/2019_predaj pozemku Letecké pole
podmienky
zápisnica
uznesenie 674/2020
5.564/2019_prenájom NBP – Aranysas
podmienky
zápisnica
uznesenie 672/2020
6.569/2019_predaj pozemku p.č. 8257_17zápisnica
uznesenie 721/2020
7.570/2019_predaj bytov
podmienky
zápisnica
uznesenie 722/2020
8.603/2019_predaj pozemku p.č.6841_2
podmienky
zápisnica
uznesenie 719/2020
9.640/2020 _predaj pozemkov ul.gen. Klapku
podmienky
zápisnica
uznesenie 789/2020
10.641/2020_predaj – p.č. 5451_66,67,68
podmienky
zápisnica
uznesenie 793/2020
11.642/2020_predaj – p.č.8090_10
podmienky
zápisnica
uznesenie 794/2020
12.652/2020_býv.MŠ Handlovská
podmienky
zápisnica
uznesenie 795/2020
13.671/2020_Prístav
podmienky
zápisnica
uznesenie 790/2020
14.672/2020_Aranysas
podmienky
zápisnica
uznesenie 791/2020
15.673/2020_ATEX_nájom
podmienky
zápisnica
uznesenie 792/2020
16.776/2020_býv.MŠ Handlovská
podmienky
zápisnica
uznesenie 881/2020
17.788/2020_byty_Ul.hlavná, Ul.priateľstva,
Ul.dvorská, Ul.R.Seressa
podmienky
zápisnica
uznesenie 971/2020
uznesenie 1026/2020
18.861/2020_prenájom p.č.10245
podmienky
zápisnica
uznesenie 974/2020
19.862/2020_predaj pozemkov Harčáš
podmienky
zápisnica
uznesenie 882/2020
20.863/2020_prenájom NBP – ATEX
podmienky
zápisnica
uznesenie 973/2020
21.865/2020_predaj pozemkov letecké pole
podmienky
zápisnica
uznesenie 972/2020
22.954/2020_predaj pozemkov Nová Stráž
podmienky
zápisnica
uznesenie 1078/2020
23.963/2020_prenájom pozemku p.č. 1614_9
podmienky
zápisnica
uznesenie 1077/2020
24.975/2020_predaj Gombaiho 12
podmienky
zápisnica
uznesenie 1027/2020

2018

COMORRA SERVIS – vyhlásenie obchodno verejnej súťaže (19.09.2018)

Obchodná verejná súťaž „Predaj budovy Lehár s pozemkom“ (01.08.2018)

Obchodná verejná súťaž „Predaj budovy Lehár s pozemkom“ (13.07.2018)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (14.03.2018)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (14.03.2018)

 2017

Obchodná verejná súťaž na prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno (10.05.2017)

Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3

2016

Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnuteľnosti priamym predajom (21.11.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľnosti priamym prenájmom (21.11.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na zámenu nehnuteľností (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na predaj pozemku (14.10.2016)

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom hnuteľnej veci (14.10.2016)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (03.10.2016)

Obchodná verejná súťaž na prtedaj nehnuteľností (15.08.2016)

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností (15.07.2016)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností – 2. izbový byt (15.07.2016)

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku – Mobilná interiérová tribúna (18.04.2016)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta: budova v areáli detského ihriska (23.3.2016)

2015

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta

2014

Verejná obchodná súťaž – prenájom plochy pre jarmočné atrakcie (10.10.2014)

2013

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – 140 m2 budova MsKS (30.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – Hotel Panorána s reštauráciou (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – budova bývalej colnice (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – budova bývalej polikliniky (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – Zichyho palác 140 m2 (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – Zichyho palác 261 m2 (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – Zichyho palác 33 m2 (29.10.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – predaj nehnuteľností (15.10.2013)

Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS – prenájom Hotela Panoráma (19.07.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

Mesto Komárno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (24.6.2013)

Mesto Komárno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (18.6.2013)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (5.6.2013)

Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti formou priameho predaja (5.6.2013)

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno

Osobitné ponukové konanie (odpredaj neupotrbiteľného majetku mesta)

Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS (Priestory v Hoteli Panoráma)

Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS (Budovy v areáli Termálneho kúpaliska)