Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Vyhlásené a prebiehajúce verejné obstarávania: 

NázovDátumIdentifikátorPredpokladaná cena
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu11.09.2023491822,98
* ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM