Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Majetkovo – právny odbor

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Mónika Nagy Telkesi
vedúca
035 2851 2170911 010 945monika.nagytelkesi@komarno.sk

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

Funkciatelefónmobile-mail
Ing.Katarína Prodovszká
vedúca
035 2851 3200903 276 962katarina.prodovszka@komarno.sk
Bc. Silvia Salamonová
majetkovo-právne veci
035 2851 378silvia.salamonova@komarno.sk
Beáta Kmeťová
majetkovo-právne veci
035 2851 319beata.kmetova@komarno.sk
Ing. Zuzana Semenei
majetkovo-právne veci
035 2851 371zuzana.semenei@komarno.sk
Mgr. Iveta Sárközi
majetkovo-právne veci
035 2851 224iveta.sarkozi@komarno.sk
Ing. Attila Varga
majetkovo-právne veci
035 2851 3720910 175 506attila.varga@komarno.sk
Bakoš Vitál Mária
Majetkovo-právne veci,
Ondrejský jarmok
035 2851 377maria.bakosvital@komarno.sk
Eva Pohlmüllner
užívanie verejného priestranstva,
daň za vjazd do historickej časti mesta,
prevádzky, povolenie na predaj,
letné terasy
035 2851 352eva.pohlmullner@komarno.sk
Ing. Monika Karácsonyová
majetkovo-právne veci
035 2851 363monika.karacsonyova@komarno.sk
JUDr. Natália Hricová
právnik
035 2851 323natalia.hricova@komarno.sk

Referát nájomných bytov

Funkciatelefónmobile-mail
Mgr. Judit Muszela
referent
035 2851 315judit.muszela@komarno.sk
Hajnalka Habenichtová
žiadosti o byt,
nájomné zmluvy
035 2851 314hajnalka.habenichtova@komarno.sk
Georgína Belanská
nájomné za byt
035 2851 315georgina.belanska@komarno.sk
Sylvia Habarová
referent
035 2851 316sylvia.habarova@komarno.sk

Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

Funkciatelefónmobile-mail
Ing. Imrich Tóth
vedúci
035 2851 3610911 703 327imrich.toth@komarno.sk
Klaudia Szépová
voľby, určenie súpisného čísla
035 2851 310klaudia.szepova@komarno.sk
Monika Gaál
ohlasovňa pobytu,
register obyvateľov
035 2851 304monika.gaal@komarno.sk
Hajnalka Zongorová
ohlasovňa pobytu,
register obyvateľov
035 2851 304hajnalka.zongorova@komarno.sk

Oddelenie evidencie a správy majetku mesta

p.č.názov tlačivaformát
Word
FORMÁT
OPENDOCUMENT
formát
PDF
01Žiadosť o predaj – prenájom nehnuteľnostiDOCODTPDF
02Žiadosť o výpožičku nehnuteľnostiDOCODTPDF
03Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremeneDOCODTPDF
04Žiadosť o súhlas vlastníka potrebná k vydaniu súhlasu na výrub drevinyDOCODTPDF
05Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstvaDOCODTPDF
06Oznámenie o zrušení prevádzkarneDOCODTPDF
07Žiadosťo vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky právnickej
osoby alebo fyzickej osoby
DOCODTPDF
08Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta KomárnoDOCODTPDF
09Žiadosť o súhlas s letnou terasouDOCODTPDF
10Oznámenie o zatvorení (prevádzky)DOCODTPDF
11aDaň za vjazd do historickej časti mesta – Oznámenie zámeru a Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti FODOCODTPDF
11bDaň za vjazd do historickej časti mesta – Oznámenie zámeru a Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti PODOCODTPDF
12Žiadosť o bezplatné užívanie verejného priestranstva pred kvetinárstvamiDOCODTPDF

Referát nájomných bytov

p.č.názov tlačivaformát
Word
FORMÁT
OPENDOCUMENT
formát
pdf
01Žiadosť o prenájom bytuDOCODTPDF
02Aktualizácia a obnovenie žiadosti o prenájom bytuDOCODTPDF
03Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytuDOCODTPDF
04Žiadosť o umiestnenie v byte osobitného určeniaDOCODTPDF
05Žiadosť o výmenu bytuDOCODTPDF
06Žiadosť o povolenie trvalého pobytuDOCODTPDF
07Žiadosť o povolenie prechodného pobytuDOCODTPDF
08Záväzky – potvrdenieDOCODTPDF
09Žiadosť o prepis menaDOCODTPDF
10Žiadosť o spoločný nájom bytuDOCODTPDF
11Žiadosť o prechod nájmu bytu – 705OZDOCODTPDF
12Žiadosť o prechod nájmu bytuDOCODTPDF
13Žiadosť o prenájom bytu – Nová StrážPDF
14Žiadosť o prenájom bytu M. R. ŠtefánikaDOCODTPDF

Oddelenie evidencie obyvateľstva a adries

p.č.názov tlačivaformát
Word
FORMÁT
OPENDOCUMENT
formát
pdf
01 Návrh na zrušenie trvalého pobytuDOCODTPDF
02 Žiadosť o určenie súpisného čísla budovyDOCODTPDF
03 Žiadosť o zrušenie súpisného číslaDOCODTPDF
04Prihlasovací lístok na trvalý pobyt –PDF
05Prihlasovací lístok na prechodný pobyt– PDF