Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Sumár verejných obstarávaní za rok 2015

Sumár verejných obstarávaní za rok 2014

Správy o verejných obstarávaniach nad 1.000,-EUR:

Verejné obstarávania vykonané v roku 2023_2Q2Q/2024
Verejné obstarávania vykonané v roku 2024_1Q1Q/2024
Verejné obstarávania vykonané v roku 2023_4Q4Q/2023
Verejné obstarávania vykonané v roku 2023_3Q3Q/2023
Verejné obstarávania vykonané v roku 2023_2Q2Q/2023
Verejné obstarávania vykonané v roku 2023_1Q1Q/2023
Verejné obstarávania vykonané v roku 2022_4Q4Q/2022
Verejné obstarávania vykonané v roku 2022_3Q3Q/2022
Verejné obstarávania vykonané v roku 2022_2Q2Q/2022
Verejné obstarávania vykonané v roku 2022_1Q1Q/2022
Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_4Q4Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_3Q3Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_2Q2Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2021_1Q1Q/2021
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_4Q4Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_3Q3Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_2Q2Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2020_1Q1Q/2020
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_4Q4Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_3Q3Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_2Q2Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2019_1Q1Q/2019
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_4Q4Q/2018
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_3Q3Q/2018 
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_2Q2Q/2018
Verejné obstarávania vykonané v roku 2018_1Q1Q/2018
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_4Q4Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_3Q3Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_2Q2Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2017_1Q1Q/2017
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_4Q4Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_3Q3Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_2Q2Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2016_1Q1Q/2016
Verejné obstarávania vykonané v roku 2015_3Q3Q/2015
Správy o VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. o VO3Q/2015
 2Q/2015
Správy o VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. o VO2Q/2015
 1Q/2015
Správy o VO do 1.000 €, v súlade s § 9 ods. 9 a v súlade s § 92 až 99 zák. o VO1Q/2015
Správa o VO do 10.000 €1Q/2015
 4Q/2014
 3Q/2014
 2Q/2014
 1Q/2014
 4Q/2013
 3Q/2013
Správa o VO do 10.000 €3Q/2013
 2Q/2013
 1Q/2013