Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

ROK 2017

zverejnenievýzva na predkladanie cenovej ponukyvyhodnotenieobjednávkazmluva
 december2017   
29.12.2017Poskytovanie pracovnej zdravotnej službyzápisnica z vyhodnotenia  
27.12.2017Elektronická komunikácia a aukciazápisnica z vyhodnotenia  
22.12.2017Potraviny pre školské jedálne – nápoje 2017/2018zápisnica z vyhodnotenia  
22.12.2017Potraviny pre školské jedálne – Rôzne potravinárske výrobky 2017/2018zápisnica z vyhodnotenia  
21.12.2017Nákup osobného motorového vozidla pre potreby MsÚzápisnica z vyhodnotenia  
20.12.2017Pracovné odevy pre zamestnancov školskej jedálnezápisnica z vyhodnotenia  
18.12.2018Kuchynské vybavenie_145  zmluva
18.12.2018Nerezové vybavenie_144  zmluva
14.12.2017Kuchynský riad pre ŠJ_114  zmluva
13.12.2017Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárnozápisnica z vyhodnotenia  
12.12.2017Spoločensko vedné pomôcky pre centrum voľného času  zmluva
12.12.2017Športové pomôcky pre CVČ  zmluva
12.12.2017Stavebnice pre centrum voľného času  protokol o zrušení
 november 2017   
27.11.2017Silvestrovská veselicazápisnica z vyhodnotenia  
27.11.2017

Vyhotovenie kamenného koberca

zápisnica z vyhodnotenia  
24.11.2017Detské drevené jedálenské stoličky pre MŠ_134  zmluva
24.11.2017Nábytok do MŠ_136  zmluva
24.11.2017Hračky pre MŠ_135  protokol o zrušení
24.11.2017Výchovné vzdelávacie pomôcky pre MŠ_127  zmluva
24.11.2017 Oprava sociálnych zariadení v MŠ Lodnázápisnica z vyhodnotenia  
24.11.2017Oprava steny oplotenia na MŠ Kapitánovazápisnica z vyhodnotenia  
24.11.2017

Potraviny pre ŠJ – mrazená zelenina

zápisnica z vyhodnotenia  
24.11.2017Potraviny pre ŠJ – Sterilizovaná zeleninazápisnica z vyhodnotenia  
24.11.2017Suchý sklad do ŠJ Eotvosova ul v KNzápisnica z vyhodnotenia  
20.11.2017Potraviny pre ŠJ – mrazená hydinazápisnica z vyhodnotenia  
16.11.2017Koberce pre MŠ_128  zmluva
16.11.2017Notebook pre MŠ_125  zmluva
16.11.2017Rozvojové pomôcky pre MŠ_123  zmluva
15.11.2017Hračky a dekorácia pre MŠ_126  zmluva
15.11.2017Odrážadlá pre MŠ_124  protokol o zrušení
15.11.2017Didaktické pomôcky pre MŠ_122  zmluva
15.11.2017Interaktívna tabuľa a notebook pre MŠ_120  zmluva
14.11.2017Elektronické spracovanie a publikovanie materiálov komisií, rady a MZzápisnica z vyhodnotenia  
13.11.2017Kuchynské vybavenie pre ŠJ_110  zmluva
09.11.2017Spotrebiče bielej techniky pre MŠ_119  zmluva
09.11.2017Nábytok do materskej školy_118  zmluva
09.11.2017Kuchynské spotrebiče pre ŠJ_113  zmluva
09.11.2017Zakúpenie kuchynského vybavenia pre ŠJ_112  zmluva
09.11.2017Taniere a kuchynské spotrebiče pre ŠJ_111  zmluva
09.11.2017Kuchynské vybavenie pre ŠJ_109  zmluva
09.11.2017Nákup nerezového vybavenia pre školskú jedáleň_108  zmluva
09.11.2017Programy a software s licenčnými právami pre MŠ_117  protokol o zrušení
 október 2017   
25.10.2017Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ul.zápisnica z vyhodnotenia  
25.10.2017Vybudovanie kontajnerového stanovišťa Zváračská ul.zápisnica z vyhodnotenia  
25.10.2017Rekonštrukcia chodníka v Novej Strážizápisnica z vyhodnotenia  
25.10.2017Parkovisko Ul. Veľká Jarkovázápisnica z vyhodnotenia  
25.10.2017Notebooky pre potreby MŠ_93  zmluva
25.10.2017Koberec pre potreby MŠ_94  zmluva
25.10.2017Kancelárske potreby pre MŠ_95  zmluva
25.10.2017Športové učebné pomôcky pre CVČ_96  zmluva
25.10.2017Kancelárske potreby pre CVČ_97  zmluva
25.10.2017Lavička do šatne MASÍV pre MŠ_98  zmluva
25.10.2017Nábytok pre MŠ_99  zmluva
25.10.2017Policová skriňa pre MŠ_100  zmluva
25.10.2017Didaktické pomôcky pre MŠ_101  zmluva
25.10.2017Učebné pomôcky pre MŠ s VJM_102  zmluva
25.10.2017Vybavenie kuchyne školskej jedálne_104  zmluva
12.10.2017Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie – Projektová príprava stavby „Obnova polikliniky “  pre územné konaniezápisnica z vyhodnotenia  
12.10.2017Výzva na predkladanie cenovej ponuky Selyeho ul. parkoviskázápisnica z vyhodnotenia  
12.10.2017Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Analýza stavu nakladania s komunálnym odpadomzápisnica z vyhodnotenia  
12.10.2017Výzva na predkladanie cenovej ponuky – VIOLA x Wittrockianazápisnica z vyhodnotenia  
12.10.2017Výzva na predkladanie cenovej ponuky MŠ Mieru rekonštrukcia sociálneho zariadeniazápisnica z vyhodnotenia  
12.10.2017Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Župný dom v Komárne-dokončenie obnovy vnútorných priestorov na I. nadzemnom podlažízápisnica z vyhodnotenia  
12.10.2017Výtvarné potreby pre MŠ_88  zmluva
12.10.2017Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu pre MŠ_87  zmluva
12.10.2017Nábytok do MŠ_86  zmluva
02.10.2017Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom pre potreby školskej jedálne_65  zmluva
02.10.2017PVC pre potreby materskej školy_82  zmluva
 september 2017   
26.09.2017Župný dom v Komárne-dokončenie obnovy vnútorných priestorov na I. nadzemnom podlažízápisnica z vyhodnotenia  
26.09.2017Rozšírenie existujúcej komunikácie na ul. Komenského ústiacej do námestia sv. Rozálie v Komárnezápisnica z vyhodnotenia  
26.09.2017Kúpa a dodávka toaletného papiera, mydlovej peny a utierok na rukyzápisnica z vyhodnotenia  
26.09.2017Revitalizácia spevnených plôch a objektov medziblokových priestorov sídliska VII. v  Komárnezápisnica z vyhodnotenia  
26.09.2017Výtvarné potreby pre MŠ_84  zmluva
26.09.2017Príslušenstvo do sociálneho zariadenia pre MŠ_85  zmluva
26.09.2017Nákup farebnej tlačiarne a PC pre potreby materskej školy_83  zmluva
26.09.2017Vybudovanie kontajnerového stanovišťa (II.).zápisnica z vyhodnotenia  
26.09.2017PVC, PVC lemovka, lepidlo, pokládka zrušené  
26.09.2017Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ_79 zrušené  
 august 2017   
21.09.2017Nábytok pre potreby MŠ  zmluva
21.09.2017Tlačiareň pre potreby MŠ  zmluva
21.09.2017Interaktívna tabuľa pre MŠ  zmluva
13.08.2017Sortiment pre materskú školu_67zrušené  
24.08.2017Mlieko a mliečne výrobky  zmluva
22.08.2017Dvojdverová chladnička  zmluva
18.08.2017Výmena okien a dvier v MŠ Lodná v Komárnezápisnica z vyhodnotenia  
18.08.2017Revitalizácia spevnených plôch – sídlisko IV, Vypracovanie PDzápisnica z vyhodnotenia  
18.08.2017Koberce pre materskú školu_68  zmluva
18.08.2017Koberec pre Materskú školu_69  zmluva
18.08.2017 Vybavenie do školskej jedálne_66  zmluva
18.08.2017 Kuchynské vybavenie do školskej jedálne_64  zmluva
17.08.2017 Mlieko a mliečne výrobky – potraviny pre školské jedálne_2017/2018zrušené  
17.08.2017Revitalizácia spevnených plôch – sídlisko VII, Vypracovanie PDzrušené  
17.08.2017Vybudovanie kontajnerového stanovišťazrušené  
 júl 2017   
02.08.2017Výmena vodovodných sietí  zmluva
02.08.2017Rekonštrukcia verejného osvetlenia ulíc Jókaiho a Biskupa Királyazápisnica z vyhodnotenia  
02.08.2017Rekonštrukcia miestnej komunikácie medzi Jókaiho ul a Ul. Františkánovzápisnica z vyhodnotenia  
02.08.2017Obnova pamätnej tabulezápisnica z vyhodnotenia  
02.08.2017Výmena okien MŠ Vodná v KNzápisnica z vyhodnotenia  
02.08.2017Organizácia podujatia Vínne korzo 2017zápisnica z vyhodnotenia  
06.07.2017Nábytok  zmluva
06.07.2017Nábytok a didaktické pomôcky  zmluva
06.07.2017Výtvarné a kancelárske potreby  zmluva
06.07.2017Ležadlá  zmluva
06.07.2017Paplóny a vankúše  zmluva
06.07.2017Príslušenstvo do sociálneho zariadenia  zmluva
 jún 2017   
20.06.2017Letecká dezinsekcia 2017  zmluva
 máj 2017   
23.05.2017Potraviny pre školské jedálne-Mrazená hydina- 2017 zápisnica z vyhodnotenia  
23.05.2017Potraviny pre školské jedálne-Mrazená zelenina- 2017 zápisnica z vyhodnotenia  
23.05.2017Odstránenie pňov z verejného priestranstvazápisnica z vyhodnotenia  
23.05.2017Potraviny pre školské jedálne – Rybie mäso-2017 zápisnica z vyhodnotenia  
23.05.2017Vypracovanie projektovej dokumentácie pre určenie dopravného značenia zápisnica z vyhodnotenia  
 apríl 2017   
05.04.2017Celoplošná deratizácia mesta Komárno zápisnica z vyhodnotenia  
05.04.2017Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a údržba závesných kvetináčov zápisnica z vyhodnotenia  
20.04.2017Potraviny pre školské jedálne – Mlynské výrobky 2017zápisnica z vyhodnotenia  
 marec 2017   
31.03.2017Dodávka výsadbového materiálu drevín na jarnú výsadbu zápisnica z vyhodnotenia  
14.03.2017Poistenie majetku mesta Komárno zápisnica z vyhodnotenia  
14.03.2017Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2017-2018 zápisnica z vyhodnotenia  
 február 2017   
23.02.2017Pánske rovnošaty pre Mestskú políciu Komárno zápisnica z vyhodnotenia  
23.02.2017Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v roku 2017 a 2018 zápisnica z vyhodnotenia  
23.02.2017 Zber odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských jedální zápisnica z vyhodnotenia  
 január 2017   
  04.01.2017 Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 26. Komárňanských dní v roku 2017 zápisnica z vyhodnotenia  
20.01.2017Externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia budovy Mestskej polície  Komárno – zníženie energetickej náročnosti zápisnica z vyhodnotenia  
20.01.2017Externý manažment pre projekt: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu  Komárno – zníženie energetickej náročnosti zápisnica z vyhodnotenia  
30.01.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dopravné riešenie bývalého colničného priestoru v Komárne zápisnica z vyhodnotenia