Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
zverejnenievýzva na predkladanie cenovej ponukyvyhodnoteniepoznámky
 DECEMBER 2015  
23.12.2015Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky  
16.12.2015Skriňa s policami na odkladanie učebných pomôcok pre predškolákov  
14.12.2015Výstavné panely  
04.12.2015Paraván pre CVČ  
 NOVEMBER 2015  
25.11.2015Rekonštrukcia siete LAN v budove radnice  
23.11.2015Rekonštrukcia kamier  
18.11.2015Poistenie majetku mesta Komárno  
05.11.2015Kosenie a odstránenie náletovín v Starej pevnosti v Komárne  
05.11.2015Audit 2015-2017  
02.11.2015Registračné známky pre psov 2016  
 OKTÓBER 2015  
14.10.2015Rekonštrukcia hygienického zariadenia v areály detského ihriska  
09.10.2015Rekonštrukcia fontány nám. M.R.Štefánika  
 Výkaz výmer stavená časť,výkaz výmer technická časť, tryska, technická správa, prečerpávacia šachta 1, prečerpávacia šachta 2, fontána, súčťasný stav  
05.10.2015Reštaurovanie bronzových častí pomníka gen. Klapku  
 SEPTEMBER 2015  
29.09.2015Obnovenie osvetlenia parkoviska na II. sídlisku  
17.09.2015Rekonštrukcia kotolne v budove Nám.gen. Klapku 7  
17.09.2015Rekonštrukcia kotolne v budove radnice  
 AUGUST 2015  
27.08.2015Rekonštrukcia Kasárenskej budovy II. etapa – projektová dokumentácia  
27.08.2015Nákup komponentov a príslušenstva IT  
27.08.2015Obnova 2 pomníkov – reštaurátorské práce  
27.08.2015Potraviny pre školské jedálne – olej  
26.08.2015Potraviny pre školské jedálne – kompóty  
26.08.2015Potraviny pre školské jednálne – lekvár, džem  
26.08.2015Potraviny pre školské jednálne – nápoje a sirupy  
26.08.2015Potraviny pre školské jednálne – nátierky, výživa, hrozienka  
26.08.2015Potraviny pre školské jednálne – sterilizovaná zelenina zmena termínu (31.8.2015)
19.08.2015Spävnené plochy na Zváračskej ul.  
13.08.2015Dezinfekčné a čistiace prostriedky  
13.08.2015Elektrický prietokový ohrievač 15l  
13.08.2015Odstránenie stavebných bariér ZŠ Rozmarínova  
13.08.2015Dodanie vajíčok  
 JÚL 2015  
28.07.2015Výmena svietidiel verejného osvetlenia  
15.07.2015Organizácia podujatia Vínne korzo 2015  
15.07.2015Návrh urbanistickej koncepcie – územný plán mesta Komárno  
14.07.2015Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične ZŠ Eötvösova  
14.07.2015Nákup špeciálnych PC pre Mestskú políciu  
13.07.2015Rekonštrukcia MK Komárno, ul. Meštianska  
07.07.2015Geografický informačný systém mesta Komárno  
01.07.2015Zmena dopravného režimu staničného priestoru mesta Komárno  
 JÚN 2015  
10.06.2015Nový územný plán mesta Komárno  
10.06.2015Vybudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska na sídl. Bauring  
 MÁJ 2015  
29.05.2015Úprava križovatky Františkánov – Zámoryho – Jazerná  
 prehľad rozpočtových nákladov – stavebná časť, prehľad rozpočtových nákladov – dopravné značenie, tabuľka výkaz – výmer, výkres (DOPLNENÉ 03.06.2015)  
11.05.2015Zvislé dopravné značky  
11.05.2015Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na 2015-2022  
11.05.2015Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu častí Župného domu  
 prílohy: pôdorysy: pivnice, prízemie, I. poschodie, II. poschodie  
 APRÍL 2015  
27.04.2015Oprava miestnej komunikácie – Lehárova chodník  
27.04.2015Priesady letničiek  
21.04.2015Monitorovanie vozidiel MsÚ pomocou GPS jednotiek Návrh zmluvy – SPRESNENIE 11.05.2015
17.04.2015Vybudovanie strediska registrácie poplachov – PCO pre MsP  
15.04.2015Potraviny pre školské jedálne – mliečne výrobky  
15.04.2015Ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie  
 MAREC 2015  
24.03.2015Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a údržba závesných kvetináčov  
26.02.2015Pánske rovnošatové súčasti pre MsP  
25.02.2015Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov príloha
03.02.2015Software na sledovanie obchodného vestníka  
10.02.2015Svietidlá, svetelné zdroje a konvektory pre MsÚ príloha
03.02.2015Elektroinštalačný materiál pre potreby MsÚ  
03.02.2015Nákup komponentov výpočtovej techniky  
 JANUÁR 2015  
30.01.2015Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne