Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

OKTÓBER 2014

Rekonštrukcia kasárenskej budovy novej pevnosti v KomárneProjektová dokumentácia

JÚL 2014

Správa podľa §21 odst. 3 zákona č. 25/2006 Zz. o verejnom obstarávaní – Dezinsekcia mesta Komárno (31.07.2014)

Správa podľa §21 odst. 3 zákona č. 25/2006 Zz. o verejnom obstarávaní – Celoplošná deratizácia na území mesta Komárno (31.07.2014)

Výzva na predkladanie ponuky – Dodanie telekomunikačných služieb a mobilných telefónov (30.07.2014)

Verejné obstarávanie: Výmena vonkajších výplní otvorov časti budovy za ZŠ ul. Práce: Súťažné podklady, Výpis okien a dverí,Prehľad rozpočtových nákladov Pavilón 3(A) triedy, Prehľad rozpočtových nákladov Pavilón 3(A) chodby, Prehľad rozpočtových nákladov Pavilón 2(C) triedy, Prehľad rozpočtových nákladov Pavilón 1(B) triedy

Verejné obstarávanie: Výmena okien na budove za ZŠ na ul. Komenského: Súťažné podklady, Grafické znázornenie okien,Prehľad rozpočtových nákladov I. Etapa, Okenne zostavy

Verejné obstarávanie: Výmena výplní otvorov častí budovy na ZŠ Móra Jókaiho s VJM: Súťažné podklady, Prehľad rozpočtových nákladov Pavilon A triedy, Prehľad rozpočtových nákladov Pavilon B triedy, Prehľad rozpočtových nákladov Pavilon A suterén, Prehľad rozpočtových nákladov Pavilon A suterén 2., Výkresy

JÚN 2014

Dezinsekcia mesta Komárno – splnenie povinnosti §136 odst. 9 (26.06.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Terénna sociálna práca v Komárne (25.06.2014)

MÁJ 2014

Dezinsekcia mesta Komárno – splnenie povinnosti §136 odst. 9

Verejná súťaž – Potraviny pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky – súťažné podklady (19.05.2014)

Výzva na predkladanie ponúk – Potraviny pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky (19.05.2014)

Správa podľa § 21 – Dodávka elektrickej energie pre mesto Komárno (13.05.2014)

APRÍL 2014

Informácia o splnení povinnosti § 136 – celoplošná deratizácia na území mesta Komárno (28.04.2014)

Informácia o splnení povinnosti § 41 – celoplošná deratizácia na území mesta Komárno (28.04.2014)

Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende (19.04.2014)

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno (17.04.2014)

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno (17.04.2014)

Výzva na predkladanie ponúk – dezinsekcia na území mesta Komárno (10.04.2014)

Výzva na predkladanie ponúk – súťažné podklady – dezinsekcia na území mesta Komárno (10.04.2014)

MAREC 2014

Výzva na predkladanie ponúk – deratizácia na území mesta Komárno – súťažné podklady (13.03.2014)

Výzva na predkladanie ponúk – deratizácia na území mesta Komárno (12.03.2014)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – výškové práce: čistenie a údržba dažďových žľabov a zvodov (05.03.2014)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov škol. jedální (05.03.2014)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – ošetrenie a orez platanov na Alžbetinom ostrove (05.03.2014)

FEBRUÁR 2014

Oznámenie o oprave postupu zadávania PZ – výplne okien základných skôl (28.02.2014), dokument 1, dokument 2

Oznámenie o otváraní obálok VO č.252/2013 zn. 20177-MNA (27.02.2014)

Zadávanie zákazky – výmena okien telocvične pre ZŠ (24.02.2014), výzva na predkladanie ponúk (27.02.2014), výkres

Dodávka elektrickej energie – otváranie časti ponúk „Kritériá“ (17.02.2014)

Výzva na predkladanie ponúk – výmena výplní otvorov na základných školách (10.02.2014) vestník č.29/2014 z 11.02.2014, 2043-WYP

Zadávanie zákazky – výmena výplní otvorov na základných školách (11.02.2014)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup osobného auta (10.02.2014)

Dodávka elektrickej energie – otváranie ponúk (07.02.2014)

JANUÁR 2014

Vysvetlenie súťažných podmienok k verejnému obstarávaniu vest.č. 249/2013 číslo 19922-MST z 19.12.2013 – dodávka elektrickej energie pre mesto Komárno (30.01.2014)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – poskytovanie monitorovacej služby ochrany objektov (20.01.2014)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – výmena vonkajších výplní otvorov – okien MŠ ul. Mieru (14.01.2014)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – čistenie lapačov tuku pre školské jedálne (10.01.2014)