Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
zverejnenie výzvy zverejnenie zápisnicevýzva na predkladanie cenovej ponukyvyhodnoteniezmluva
  December  
 21.12.2020Miluj a chráň oba brehy Dunaja!zrušené 
 18.12.2020Didaktické hry MŠ Nová Stráž*zrušené 
 17.12.2020Didaktické pomôcky pre MŠ Mederčská*zrušené 
 17.12.2020Audit 2020zápisnica 
 16.12.2020Kancelárske potreby* zmluva
 15.12.2020Hračky pre MŠ* zmluva
 14.12.2020Dodávka a výmena rádiostaníczápisnica 
 10.12.2020Výtvarné pomôcky pre MŠ* zmluva
 09.12.2020Kancelársky nábytok pre MŠ* zmluva
 23.07.202009.12.2020Detské hracie prvky MŠ Františkánovzápisnica 
 09.12.2020Dodávka zapestovaných, kvitnúcich sadeníc VIOLA x Wittrockianazápisnica 
 08.12.2020Stolné počítače pre Matričný úradzápisnica 
 08.12.2020Kancelárske vybavenie a elektronika pre oddelenieživotného prostredia -prenesená štátna správa -OŽPzápisnica 
 04.12.2020Vybudovanie fit parku – medziblokový priestor Ul. bubnová a Ul. hviezdna, prílohazrušené 
 02.12.2020Nábytok pre MŠ Mederčská* zmluva
 01.12.2020Notebook a multifunkčná tlačiaren pre MŠ Ul. mieru* zmluva
 01.12.2020Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚzápisnica 
 01.12.2020Didaktické hry pre Mš* zmluva
  November  
 30.11.2020Rozšírenie  kamerového  systému  v miestach  detských ihrísk a vblízkosti základných škôlzápisnica 
 26.11.2020Búranie oplotenia a vybudovanie spevnenej plochyzápisnica 
 23.11.2020Servisné práce počítačov a tlačiarní v školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárnozápisnica 
 23.11.2020Umývačka riadu pre MŠ* zmluva
 23.11.2020Kancelársky nábytok pre MŠ s VJM Vodná*protokol 
 23.11.2020Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ Ul. mieru* zmluva
16.10.202023.11.2020Rekonštrukcia budovy MŠ Františkánov – rozšírenie kapacít škôlky , prílohazápisnica 
 23.11.2020Výrub, dovoz, osadenie anásledné odstránenie vianočného stromčekazápisnica 
 20.11.2020Realizácia slávnostnej svetelnej výzdobyzápisnica 
 20.11.2020Klasické detské ležadlo pre MŠ* zmluva
 18.11.2020Projektová dokumentácia obnovypriestorov a fasády Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárnozápisnica 
 18.11.2020Kancelársky počítač pre MŠ Ul. Eötvösa 48* zmluva
 16.11.2020Zakúpenie chladničky pre MŠ* zmluva
 12.11.2020Učebné pomôcky pre MŠ Nová Stráž* zmluva
 11.11.2020Nákup kontajnerov* zmluva
 11.11.2020Reštaurovanie vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárnezápisnica 
 11.11.2020Viacúčelové ihrisko – výmena ochrannej sietezápisnica 
 11.11.2020Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mestazápisnica 
 04.11.2020Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ Nová Stráž*protokol 
  Október  
 27.10.2020Obnova časti budovy dôstojníckeho pavilónu v Komárne – 1NP časť Azápisnica, dodatok 
 21.10.2020Dodávka  implementačných  služieb  auditu  informačnej bezpečnostizápisnica 
 20.10.2020Chladnička pre MŠ Ul. mieru 16*protokol 
 20.10.2020Zakúpenie gumených dosiek pod detské ihrisko pre MŠ Eötvösa*protokol 
 20.10.2020Hydroizolácia strechy so zateplením na MŠKomárno – Nová Strážzápisnica 
 15.10.2020Didaktické pomôcky pre MŠ K. Kacza 33* zmluva
 13.10.2020Poistenie majetku Mesta Komárnozrušenie 
 12.10.2020Detské plavecké potreby* zmluva
 09.10.2020Učebné pomôcky – MŠ Mederčská* zmluva
 09.10.2020Športové potreby pre MŠ Lodná* zmluva
 08.10.2020Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt „Zberný dvor Komárno“zápisnica 
  September  
 28.09.2020Kancelárske potreby pre CVČ* zmluva
 28.09.2020Výtvarné a kreatívne potreby pre CVČ* zmluva
 28.09.2020Plavecké potreby pre deti – CVČ*protokol 
 25.09.2020Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie* zmluva
 23.09.2020Elektronika pre MŠ Komárno – Nová Stráž* zmluva
 21.09.2020Učebné pomôcky pre deti – MŠ s VJM Komárnomi Kacza* zmluva
 18.09.2020Zakúpenie výtvarného a pracovného materiálu pre MŠ Lodná 1* zmluva
 18.09.2020Výtvarné potreby pre MŠ – Mederčská ul. 38*protokol 
 16.09.2020Didaktické pomôcky pre MŠ s VJM Ul. františkánov č. 20* zmluva
 14.09.2020Výtvarné a administratívne potreby pre MŠ Ul. mieru* zmluva
 11.09.2020Výtvarné potreby pre MŠ Eötvösa ul.64* zmluva
 11.09.2020Reproduktor*protokol 
 09.09.2020Rekonštrukcia objektov futbalového klubu TJ Dynamo Nová Strážzápisnica 
 07.09.2020Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenieprotokol 
 07.09.2020Reproduktor*protokol 
 07.09.2020Gymnastická zostava* zmluva
 07.09.2020Didaktické pomôcky* zmluva
  August  
 27.08.2020Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov z výdajných školských jedálnízápisnica 
 27.08.2020Vypracovanie PD – Cyklotrasa Rákóczihozápisnica 
 27.08.2020Revitalizácia športového areálu na Alžbetinom ostrovezápisnica 
 27.08.2020Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby (PZS)zápisnica 
 27.08.2020Prístrešok pre bicykle – Cykloboxzápisnica 
 21.08.2020Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnostizrušenie 
 21.08.2020Cyklostojanyzápisnica 
 07.08.2020Koberce* zmluva
 03.08.2020Mini telocvičňa pre MŠ*protokol 
 03.08.2020Elektronika pre MŠ* zmluva
  Júl  
 30.07.2020Cyklostojanyzápisnica 
 17.07.2020Rozvoj oddychovej zóny – Mŕtve rameno Váhu v Komárnezápisnica 
 01.07.2020Rozšírenie verejného osvetlenia pred obytným domom na Staničnej ul. v Komárnezápisnica 
  Jún  
 30.06.2020Kúpa a dodanie traktorovej kosačky a krovinorezov

zápisnica,

dodatok

 
 24.06.2020Elektronický systém právnych informácií- ASPI* zmluva
 24.06.2020Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov v Komárne – rozšírenie kapacít škôlkyzrušenie 
 24.06.2020Vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklotrasa na ulici Rákócziho v Komárnezápisnica 
 19.06.2020Elektronický systém právnych informácií*protokol 
  Máj  
 13.05.2020Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2020zápisnica 
 13.05.2020Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energiezápisnica 
 13.05.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020_IIzápisnica 
  Apríl  
 24.04.2020Úprava spevnených plôch – Komárno, Nová Stráž, Kavazápisnica 
 24.04.2020Ucelená oprava chodníkov v meste Komárnozápisnica 
 24.04.2020

Výstavba retardéru na Ostrove sv. Alžbety v Komárne

zápisnica 
 24.04.2020Dodanie troch dátových sád digitálnych ortofotomáp a licencie pre použitie pre mesto Komárnozápisnica 
 24.04.2020Odstránenie havarijného stavu vnútornej kanalizáciezápisnica 
 24.04.2020Obnova ihriska na Ul. slobody pri Žihadielku a basketbalového ihriska pri kaplnke na VII. sídlisku v Komárnezápisnica 
 24.04.2020Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba priesečnej križovatky Ul. E. B. Lukáča a Ul priateľstva a rozšírenie časti Ul. priateľstvazápisnica 
 24.04.2020Komárno – colnica_cesta I/64 zmena organizácie dopravy, objekt zmena verejného osvetleniazápisnica 
 24.04.2020Výmena kanalizácie budovy MsÚ – Hlavný vstup, javiskozápisnica 
  Marec  
 05.03.2020Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022zápisnica 
 05.03.2020Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. Eötvösazápisnica 
 05.03.2020Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárnezápisnica 
 05.03.2020Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárnezápisnica 
 05.03.2020Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárno 2020zápisnica 
 05.03.2020Obnova telocvične SPARTACUS Komárnozápisnica 
 05.03.2020Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých na rok 2020zápisnica 
 05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020

zápisnica

zrušenie

 
 05.03.2020Obnova kontajnerového stanovišťa na Gazdovskej ul. 12,14,16,18 v Komárnezápisnica 
 05.03.2020Športové potreby pre MŠ Lodná* zmluva
 05.03.2020Didaktické pomôcky pre MŠ Lodná* zmluva
  Február  
 25.02.2020Kontajnery na separovaný odpad* zmluva
 19.02.2020Nákup kontajnerov na separovaný odpad*protokol 
 10.02.2020Kancelársky nábytok do ŠJ Komenského*protokol 
 04.02.2020Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odborzápisnica 
  Január  
 07.01.2020Radar s príslušenstvom a montážou na stĺp verejného osvetleniazápisnica