Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
zverejnenievýzva na predkladanie cenovej ponukyvyhodnotenieobjednávkazmluva
  december 2018   
 28.12.2018Stoly a stojany do MŠ_170  zrusené 
28.12.2018 Dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta Komárno zápisnica  
28.12.2018 Potraviny pre školské jedálne – nápoje a sirupy 2018/2019 zápisnica  
 28.12.2018Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budovy MŠ na ul. Františkánov v Komárne zápisnica  
 28.12.2018Potraviny pre školské jedálne – Rôzne potravinárske výrobky 2018/2019 zápisnica  
19.12.2018Potraviny pre školské jedálne – Mrazená zelenina  – 2018/2019zápisnica  
19.12.2018Prestavba bytového domu – zriadenie zariadenia opatrovateľskej službyzápisnica  
19.12.2018Vypracovanie projektovej dokumentácie „Zateplenie areálu Zariadenia pre seniorov Komárno“zápisnica  
17.12.2018 Vypracovanie energetického audituzápisnica   
 17.12.2018Registračné známky pre psov na rok 2019zápisnica   
 17.12.2018Potraviny pre školské jedálne – Kompótyzápisnica   
 17.12.2018Dodávka inteligentných komunikátorov pre dohľad nad SENIOROVzápisnica   
 17.12.2018Potraviny pre školské jedálne – Mrazená hydina – 2018/2019 zápisnica  
 17.12.2018Nerezové kuchynské potreby pre školské jedálne vyrobené na mieru zápisnica  
 17.12.2018Park športu a oddychu pri Vodárenskej veži v Komárne – I. etapa zápisnica  
 17.12.2018Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ SaSO zápisnica  
 17.12.2018Silvestrovská veselica 2018 zápisnica  
 17.12.2018Potraviny pre školské jedálne – Sterilizovaná zelenina  – 2018/2019 zápisnica  
 17.12.2018Svetelná dekorácia na vianočnú výzdobu mesta Komárnozápisnica   
 17.12.2018Vyhliadková plošina na Dunajskom bastióne Starej pevnosti NKP – Pevnosť Komárno zápisnica  
 17.12.2018Kancelárske vybavenie a elektronika pre referát životného prostredia zápisnica  
 17.12.2018Vypracovanie projektovej dokumentácie „Komplexná rekonštrukcia strešnej konštrukcie NKP – Zichyho palác“ zápisnica  
 17.12.2018Potraviny pre školské jedálne – Olej zápisnica  
14.12.2018Nábytok pre CVČ_163  zrusené
14.12.2018Rozvojové pomôcky pre MŠ_164  zmluva
12.12.2018Notebook pre potreby MŠ_165b   zmluva
12.12.2018Notebook pre potreby MŠ_165a   zmluva
 11.12.2018Rozvojové pomôcky pre MŠ_164  zrusené
 11.12.2018Nábytok pre CVČ_163  zrusené
 07.12.2018Kuchynské vybavenie pre ŠJ_157   zmluva
 07.12.2018Kuchynské vybavenie pre ŠJ_156   zmluva
 07.12.2018Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_155   zmluva
 07.12.2018Elektronika pre potreby MŠ_150   zrusené
 07.12.2018Interaktívny softvér pre MŠ_149   zmluva
 07.12.2018Kuchynské potreby pre MŠ_148   zmluva
 07.12.2018Bezdrôtový ručný mikrofón pre MŠ_148   zmluva
 07.12.2018Kuchynské potreby pre ŠJ_147   zmluva
03.12.2018Kuchynské vybavenie pre ŠJ_141   zmluva
  november 2018   
27.11.2018Kuchynské vybavenie pre ŠJ_141  zrusené
26.11.2018Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚzápisnica  
14.11.2018Učebné pomôcky pre potreby CVČ_131A  zmluva
14.11.2018Školské a kancelárske potreby pre CVČ_131B  zmluva
14.11.2018Hračky pre potreby CVČ_132  zmluva
14.11.2018Elektronika pre potreby MŠ_133B  zmluva
14.11.2018Rozvojové potreby pre MŠ_135  zmluva
14.11.2018Výtvarné potreby pre potreby MS_108  zmluva
 14.11.2018Výtvarné potreby, pracovné potreby a administratívne potreby pre MŠ_109  zmluva
 14.11.2018Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_126  zmluva
 14.11.2018Dvojitá baletná tyč pre potreby CVČ_131C  zrušené
 14.11.2018Vybavenie pre MŠ_133A  zrušené
14.11.2018Výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ  zmluva
14.11.2018Dodávka propagačných materiálov v rámci projektu CULTPLAYzápisnica   
14.11.2018Kúpa elektromobiluzápisnica  
14.11.2018Potraviny pre školské jedálne – Lekvár, džem_2018zápisnica  
14.11.2018Obnova kontajnerového stanoviska na Bubnovej ul. v Komárnezápisnica  
14.11.2018Oprava a údržba kanalizačnej siete z dôvodu odstránenia poruchy v Útulku pre bezdomovcov v Komárnezápisnica  
14.11.2018Obnova kontajnerového stanoviska na Špitálskej ul. v Komárne zápisnica  
14.11.2018Poradenstvo a odborná pomoc v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu „HUSK/1601/1.1/209 – CULTPLAY – Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritage“zápisnica  
14.11.2018Požiarna zbrojnica – prestavbazápisnica  
14.11.2018Vypracovanie podkladov pre projekciu – polohopis a výškopis so zameraním inžinierskych sietí plánovanej stavby „Prepojenie ulíc Elektrárenská cesta a Hlboká v meste Komárno“zápisnica  
14.11.2018Revitalizácia medziblokového priestoru pri Pávej ul. v Komárnezápisnica  
14.11.2018Služobné motorové vozidlá pre MsP Komárno zápisnica  
14.11.2018Špeciálne tlačivá na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovaniezápisnica  
14.11.2018Potraviny pre školské jedálne – Vajce L I. trieda kvalityzápisnica  
14.11.2018Dodávka výsadbového materiálu drevín na jesennú výsadbu 2018zápisnica  
14.11.2018„Architektonicko – historický výskum fasád objektu bývalej Polikliniky v Komárne“zápisnica  
09.11.2018 Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ_113   zmluva
08.11.2018Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby_V.  zmluva
  október 2018   
 26.10.2018Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_126   zmluva
 23.10.2018Športová podlaha pre potreby MŠ_118   zmluva
 23.10.2018Didaktické pomôcky pre MŠ_119   zmluva
 23.10.2018Kolobežky a odrážadlá pre MŠ_120   zmluva
23.10.2018 Rozvojové hračky pre potreby MŠ_121   zmluva
23.10.2018 Dekorácia do MŠ_122   zmluva
 22.10.2018Záhradný domček pre MŠ_112   zmluva
 22.10.2018Pomôcka k poznávaniu prírody pre deti do MŠ_113   zrušené
 22.10.2018Vysávač pre potreby MŠ_114   zmluva
 22.10.2018Nábytok pre potreby MŠ_116   zmluva
22.10.2018Koberce pre potreby MŠ_117   zrušené
 04.10.2018Koberec pre MŠ_110   zmluva
  september 2018   
 21.09.2018Umývačka riadu pre potreby MŠ   zmluva
 21.09.2018Šatňové skrinky pre THP pre MŠ   zmluva
 21.09.2018Osobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ   zmluva
 21.09.2018Nábytok do tried a tlačivá k dokumentácii pre potreby MŠ   zmluva
18.09.2018Elektronika pre potreby MŠ   zmluva
13.09.2018Ihrisko na Ul. Seressa – medziblokový priestorzápisnica   
13.09.2018Oprava a údržba verejného osvetlenia v meste Komárnozápisnica  
13.09.2018Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedkyzápisnica   
13.09.2018Výbeh pre psov na VII. sídliskuzápisnica   
13.09.2018Vybudovanie fit parku pri Termálnom kúpaliskuzápisnica   
13.09.2018Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ul. v Komárnezápisnica   
13.09.2018Výstavba chodníka v Novej Strážizápisnica  
13.09.2018Zásahové odevy pre hasičov – Útvar obrany, ochrany a údržbyzápisnica   
13.09.2018Dodávka a montáž detských hracích prvkov do intravilánu mesta   zmluva
  august 2018   
 16.08.2018Audit 2018 – 2020zápisnica  
 16.08.2018Potraviny pre ŠJ – Mlieko a mliečne výrobky – 2018zápisnica  
16.08.2018 Oprava sociálnych zariadení v MŠ na Ul. Eötvösa 64 v Komárnezápisnica  
  júl 2018   
19.07.2018Kancelárske stoličky pre Mestský úrad  zmluva
 19.07.2018Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov a výstavba spevnenej plochy zápisnica  
19.07.2018Kuchynské potreby pre ŠJ_84  zmluva
 18.07.2018Výmena dverí a výdajného okna v ŠJ na Ul. mieru v Komárne zápisnica  
 18.07.2018Vyhotovenie kamenného koberca v MŠ Eötvösa 48 zápisnica  
 18.07.2018Renovácia kamenného obloženia v meste Komárno zápisnica  
 18.07.2018Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie „PREPOJENIE UL. ELEKTRÁRENSKÁ CESTA A UL. HLBOKÁ  s využitím terajšieho mimoúrovňového podjazdu pod cestou I/63 zápisnica  
 18.07.2018Povrchová úprava futbalového ihriska na ul. Gazdovská v Komárne zápisnica  
 18.07.2018 Hudobná aparatúra pre MŠ Eötvösova 64 v Komárnezápisnica   
18.07.2018Výtvarné potreby pre MŠ_83  zmluva
18.07.2018Kuchynské pomôcky pre školské jedálne  zmluva
18.07.2018 Kuchynské pomôcky pre školské jedálne  zmluva
18.07.2018Kuchynské vybavnie pre ŠJ_80  zmluva
09.07.2018Nábytok pre potreby MŠ_73 *  zmluva
03.07.2018Kancelárske potreby pre MŠ s VJM_69 *  zmluva
03.07.2018Podlahová krytina pre MŠ_70 *  zmluva
 03.07.2018Čistiace prostriedky pre Mestský úrad Komárno zápisnica  
 03.07.2018Vypracovanie PD pre objekt Kompostáreň Komárnozápisnica   
 03.07.2018 Vypracovanie štúdie „Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“ zápisnica  
 03.07.2018 Organizácia podujatia Vínne korzo 2018 zápisnica  
 03.07.2018 Výmena ležatej kanalizácie v pavilóne A v MŠ na Lodnej ul. v Komárne zápisnica  
 03.07.2018 Zateplenie budovy a rekonštrukcia fasády MŠ Nová Stráž zápisnica  
02.07.2018Lavičky do šatne   zmluva
  jún 2018   
07.06.2018Elektronický systém právnych informácií  zmluva
07.06.2018Kuchynské vybavenie do kuchyne ŠJ_54  zmluva
07.06.2018Sklápateľné ležadlá pre MŠ_58  zmluva
07.06.2018Multifunkčná tlačiareň pre MŠ_59  zmluva
07.06.2018Kuchynské vybavenie pre výdajňu ŠJ_55  zmluva
07.06.2018Nerezové zariadenie do výdajne MŠ_64  zmluva
07.06.2018Kancelárska stolička_57  zmluva
07.06.2018Hračky pre potreby MŠ_63  zmluva
07.06.2018Gymnastická lavička pre potreby MŠ  zmluva
 07.06.2018Elektronika pre potreby ŠJ_54  zmluva
 07.06.2018Elektronika pre potreby MŠ_53  zmluva
07.06.2018Domáce spotrebiče pre MŠ_52  zmluva
05.06.2018 Zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstarávaniazápisnica  
05.06.2018 Výmena svietidiel v MŠ Františkánov v Komárnezápisnica  
05.06.2018  Tematická mobilná aplikácia pre návštevníkov parku v rámci projektu „HUSK/1601/1.1/209 – CULTPLAY – Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritage zápisnica  
05.06.2018 Rekonštrukcia strechy Vojenského kostola v Komárnezápisnica  
05.06.2018 Oprava sociálneho zariadenia na 2. NP v MŠ na Ul. mieru v  Komárnezápisnica  
05.06.2018 Oprava sociálnych zariadení v MŠ na Ul. K. Kacza 39 v Komárnezápisnica  
 05.06.2018Potraviny pre školské jedálne – Mlynské výrobkyzápisnica  
05.06.2018 „Externý projektový manažment v rámci projektu HUSK/1601/1.1/209 – CULTPLAY – Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritage“zápisnica  
05.06.2018 Potraviny pre školské jedálne – Čerstvé ovocie pre SJzápisnica  
05.06.2018 Potraviny pre školské jedálne – Čerstvá zelenina pre SJzápisnica  
05.06.2018 „Software na sledovanie obchodného vestníka SR, kapitoly konkurzy a reštrukturalizácie, likvidácie, oznámenia o zrušení spoločnosti bez likvidácie, oznámenia o znížení základného imania a zmenách právnej formy a monitoring zmien v OR SR“zápisnica  
04.06.2018Predeľovacia stena a hračka pre potreby MŠ *  zmluva
 máj 2018   
15.5.2018Učebné pomôcky pre centrum voľného času  zmluva
15.5.2018Lavičky do šatne  zrušené
15.5.2018Podlahová krytina pre MŠ  zmluva
15.5.2018Elektronika pre potreby MŠ  zmluva
14.05.2018Rekonštrukcia sedlovej strechy na objekte MŠ Kapitánovazápisnica  
14.05.2018Rekonštrukcia plochej strechy na MŠ Mederčská v Komárnezápisnica  
14.05.2018Obnova parku na sídlisku III.zápisnica  
10.05.2018Rekonštrukcia strechy Vojenského kostola v Komárne  zrušené
03.05.2018Pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít pre MS   zmluva
03.05.2018Rekonštrukcia chodníkov v MŠ Eötvösa 48 v Komárnezápisnica  
03.05.2018Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2018 II.zápisnica  
03.05.2018Obnova chodníkov v meste Komárnozápisnica  
03.05.2018Evidencia a inventarizácia majetku s využitím čiarového kódu, čítačky a tabletuzápisnica  
03.05.2018Dodávka priesad letničiek na rok 2018zápisnica  
 apríl 2018   
20.04.2018Kontajnery na separovaný odpad  zmluva
19.04.2018Pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít pre MS  zrušené
19.04.2018Notebook pre potreby MŠ_32 *  zmluva
10.04.2018Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárnozápisnica  
10.04.2018Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2018  zrušené
10.04.2018Údržba verejnej zelene na území mesta Komárnozápisnica  
10.04.2018Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárnozápisnica  
07.04.2018Poistenie majetku Mesta Komárno  zápisnica  
07.04.2018Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2018 zápisnica  
07.04.2018Dodávka zapestovaných priesad muškátov ťahavých a údržba závesných kvetináčov_2018 zápisnica  
07.04.2018Protipožiarna ochrana verejnej budovy zápisnica  
07.04.2018Revízia filtračných a ventilačných zariadení zápisnica  
07.04.2018Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kanalizácia v mestskej časti Malá Iža“ zápisnica  
 marec 2018   
26.03.2018Nábytok pre potreby MŠ_19  zmluva
21.03.2018Kancelárske potreby pre MsÚ Komárnozápisnica  
21.03.2018Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2018/2019zápisnica  
21.03.2018Rekonštrukcia chaty ZOOZ pri MsÚ Komárnozápisnica  
21.03.2018Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ulici v Komárnezápisnica  
20.03.2018Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských jedální zápisnica  
16.03.2018Výchovno vzdelávacie pomôcky_15  zrušené
09.03.2018Interaktívna zostava pre MŠ  zmluva
06.03.2018Vytvorenie nového revízneho plastového otvoru na splaškovej kanalizácii v MŠ na Lodnej ul. v Komárnezápisnica  
06.03.2018Doprava a montáž komponentov do Detského parku v Komárnezápisnica  
02.03.2018Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno  zrušené
 ferbruár 2018   
27.02.2018Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2018/2019  zrušené
27.02.2018Poistenie majetku Mesta Komárno  zrušené
26.02.2018Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Komárnozápisnica  
23.02.2018Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia  zrušené
19.02.2018Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie exteriéru NKP – Zichyho palác v Komárnezápisnica  
19.02.2018Odborný lesný hospodárzápisnica  
07.02.2018Obnova Jókaiho ul. v meste Komárnozápisnica  
02.02.201827.ročník Komárňanských dnízápisnica   
 január 2018   
09.01.2018Zabezpečenie a oganizácia vybraných činností v rámci 27. Komárňanských dní v roku 2018zápisnica  zrušené
05.01.2018Potraviny pre školské jedálne – pekárenské výrobky na jeden kalendárny rokzápisnica z vyhodnotenia