Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
zverejnenievýzva na predkladanie cenovej ponukyvyhodnotenieobjednávkazmluva
 December   
20.12.2019Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020, 2021 a 2022zápisnica  
19.12.2019Skrinky šatňové do MŠ K.Kacza*  zmluva
18.12.2019Zariadenie jedálne do materskej školy MŠ Lodná II.*  zmluva
18.12.2019Zakúpenie šatňových skriniek do MŠ Lodná*  zmluva
17.12.2019Zakúpenie košov do umývačku riadu*protokol  
17.12.2019Zakúpenie kancelárskej stoličky pre ŠJ Ul.mieru*  zmluva
17.12.2019Multifunkčná tlačiareň*  zmluva
17.12.2019Detské hracie prvky pre MŠ Eötvösa ul. 48zápisnica  
12.12.2019Zakúpenie políc do skladu a zariadenie jedálne MŠ Lodná*protokol  
12.12.2019Zakúpenie šatňových skriniek do MŠ Lodná*protokol  
12.12.2019Šatňové skrine do ŠJ Komenského*  zmluva
12.12.2019Potraviny pre školské jedálne – Mrazená hydinazápisnica  
12.12.2019Zakúpenie tonerov pre ŠJ Komenského*  zmluva
12.12.2019Zakúpenie vysávača do ŠJ Ul. mieru  zmluva
12.12.2019Učebné pomôcky pre CVČ  zmluva
12.12.2019Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Ul.pohraničná  zmluva
11.12.2019Potraviny pre školské jedálne – Vajcezápisnica  
11.12.2019Umiestnenie odchytených túlavých zvierat na území mesta KNzápisnica  
11.12.2019Potraviny pre školské jedálne – Sterilizovaná zeleninazápisnica  
11.12.2019Silvestrovská veselica 2019zápisnica  
11.12.2019Rozšírenie optickej sietezápisnica  
11.12.2019Výstavba retardéru na Ostrove sv. Alžbety v Komárnezápisnica  
11.12.2019Plynofikácia RAOMZ, osadenie plynomeru BK-G10T,DN40zápisnica  
11.12.2019Potraviny pre školské jedálne – Olejzápisnica  
11.12.2019Obnova verejných toaliet na Tržničnom námestí v Komárnezápisnica  
11.12.2019Obnova priestoru točitého schodiska v Dunajskom bastióne NKP –Pevnosť Komárno, časť Stará pevnosťzápisnica  
11.12.2019Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚzápisnica  
11.12.2019Potraviny pre školské jedálne – Mrazená zeleninazápisnica  
11.12.2019Potraviny pre školské jedálne – kompótyzápisnica  
11.12.2019Dodávka a inštalácia kamerového systému v meste Komárnozápisnica  
11.12.2019Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárno – právne činnostizápisnica  
11.12.2019Kancelárske vybavenie a elektronika pre referát životného prostredia
– prenesená štátna správa – OŽP
zápisnica  
09.12.2019Výchovno- vzdelávacie pomôcky a pre deti do MŠ Mederčská*protokol  
05.12.2019Kaučuková dlažba do MŠ Mederčská II.*  zmluva
05.12.2019Hojdačky pre MŠ s VJM Ul. Františkánov*  zmluva
05.12.2019Molitanová zostava pre MŠ Eötvösa II.*protokol  
05.12.2019Skrinky šatňové do MŠ Komáromi Kacza*odstúpenie od zmluvy   
03.12.2019Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Komenského*  zmluva
 November   
 29.11.2019Zakúpenie zariadenia do výdajne školskej jedálne MŠ Lodná*  zmluva
29.11.2019Servisné práce počítačov a tlačiarní v školských zariadeniach v pôsobnosti Mesta Komárnozápisnica  
28.11.2019Kancelárske kreslo pre ŠJ Ul. Práce*  zmluva
28.11.2019Kuchynské vybavenie pre ŠJ Ul. Práce*  zmluva
27.11.2019Chladničky pre ŠJ Ul. Práce*  zmluva
27.11.2019Kuchynská linka pre ŠJ Eötvösaprotokol  
27.11.2019Koberec pre MŠ s VJM Vodnáprotokol  
26.11.2019Didaktické pomôcky pre MŠ Mederčská ul. 38protokol  
26.11.2019Molitanová zostava*protokol  
25.11.2019Elektrický stolný varič pre MŠ Lodná*protokol  
25.11.2019Umývačka riadu pre ŠJ Eötvösa*  zmluva
22.11.2019Didaktické pomôcky pre MŠ s VJM Ul. františkánov  zmluva
21.11.2019Kancelárske vybavenie pre ŠJ Eötvösa 39*  zmluva
21.11.2019Šatňové skrinky pre MŠ Komáromi Kacza 33protokol  
21.11.2019Kaučuková dlažba do materskej školy*protokol  
21.11.2019Tlačiareň Epson pre ŠJ Eötvösa 39*  zmluva
21.11.2019Didaktické pomôcky pre MŠ Komáromi Kacza*  zmluva
21.11.2019Elektrický bojler pre ŠJ Ul.pohraničná*  zmluva
21.11.2019Kuchynské pomôcky a vybavenie pre ŠJ Eötvösa*  zmluva
21.11.2019Tonery*  zmluva
21.11.2019Ručný šľahač pre MŠ Lodná ul.*  zmluva
21.11.2019Zakúpenie nerezových stolov pre ŠJ Ul.mieru 2  zmluva
19.11.2019Drobné elektrické spotrebiče*  zmluva
19.11.2019Zakúpenie tonerov pre MŠ, Dlhá ul. 1. Komárno – Nová Stráž *  zmluva
19.11.2019Zakúpenie automatickej práčky a chladničiek *  zmluva
12.11.2019Zdravotná obuv pre zamestnancov školskej jedálnezápisnica,
dodatok
  
12.11.2019Pokládka parkiet do MŠ s VJM Ul. Komáromi Kacza 39zápisnica  
12.11.2019Stavebné práce a vyhotovenie kamenného kobercazápisnica  
11.11.2019Kuchynské vybavenie pre ŠJ Komenského*  zmluva
11.11.2019Didaktické pomôcky pre MŠ Kapitánova*protokol  
11.11.2019Nábytok do MŠ Dlhá ul. 1 – Komárno – Nová Stráž*protokol  
08.11.2019Potraviny pre školské jedálne – Čerstvá zelenina pre ŠJzápisnica  
08.11.2019Poskytovanie konzultačných a poradenských príprav projektu ….zápisnica  
08.11.2019Potraviny pre školské jedálne – Čerstvé ovocie pre ŠJzápisnica  
08.11.2019Výmena oplotenia na Špeciálnej škole na Košickej ulici v Komárne_II.zápisnica  
08.11.2019Úprava terénu v cintoríne v Novej Strážizápisnica  
08.11.2019Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v mestskej časti Nová Strážzápisnica  
08.11.2019Vypracovanie štúdie „Prestavba hlavnej budovy Termálneho kúpaliska v Komárnezápisnica  
08.11.2019Potraviny pre školské jedálne – Pekárenský tovar a čerstvé pečivozápisnica  
08.11.2019Montáž dreveného altánku na Alžbetin ostrov v Komárnezápisnica  
 Október   
30.10.2019VIOLA x Wittrockiana virágpalánták szolgáltatásazápisnica  
30.10.2019Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku 2019zápisnica  
30.10.2019Zabezpečenie prevádzky v minulosti používaného systému elektronického zastupiteľstvazápisnica  
30.10.2019Nové osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravou pre potreby SaSOzápisnica  
28.10.2019Multifunkčná tlačiareň*  zmluva
28.10.2019Oprava fasády malej kaplnky v cintoríne m.č. Komárno – Kavazápisnica  
25.10.2019Detský stôl do jedálne pre MŠ Lodná*protokol  
25.10.2019Detské hracie prvky pre MŠ s VJM Ul. františkánov*protokol  
24.10.2019Zakúpenie jedálenskej zostavy do jedálne pre MŠ Lodná ul. č. 1*protokol  
24.10.2019Tlačiareň pre MŠ Lodná*  zmluva
24.10.2019Žinenka Tatami pre CVČ Komárno*  zmluva
24.10.2019Kuchynské spotrebiče pre ŠJ Ul. mieru*  zmluva
24.10.2019Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Ul. mieru 2 – II.*  zmluva
24.10.2019Zakúpenie kuchynských potrieb pre ŠJ Ul. mieru 2*  zmluva
24.10.2019Zakúpenie kuchynského vybavenia pre ŠJ Ul. Práce*  zmluva
22.10.2019Zakúpenie koberca do triedy MŠ ul. Eötvösa*  zmluva
17.10.2019Dodania a pokládka laminátovej podlahy a PVC pre MŠ Eötvösa 64zápisnica  
16.10.2019Zakúpenie hračiek a športových potrieb pre deti MŠ Lodná*  zmluva
16.10.2019Rebrík pre MŠ Lodná*  zmluva
16.10.2019Elektrický sporák do MŠ Lodná*  zmluva
16.10.2019Zakúpenie detských stolov do jedálne pre MŠ Lodná*protokol  
11.10.2019Tlačiareň SAMSUNG pre MŠ Lodnáprotokol  
10.10.2019Skrine na posteľnú bielizeň pre MŠ Lodná*  zmluva
10.10.2019Výtvarné potreby pre MŠ Dlhá ul. Komárno – Nová Stráž*  zmluva
10.10.2019Zakúpenie notebooku pre MŠ ul. Dlhá – Komárno- Nová Stráž*  zmluva
10.10.2019Zakúpenie kobercov do triedy – Dalesman pre MŠ s VJM Vodnáprotokol  
07.10.2019Zakúpenie kuchynských potrieb pre MŠ ul. Mieru 16*  zmluva
02.10.2019Športové potreby pre MŠ s VJM Ul. františkánov č. 20*protokol  
02.10.2019Zakúpenie chladničky SAMSUNG pre MŠ Lodná Komárno*  zmluva
 September   
23.09.2019Výchovno -vzdelávacie pomôcky a zariadenia pre deti do MŠ Kapitánova ul. 29*protokol  
19.09.2019Deliace panely, skrinky a stolíky pre MŠ Eötvösa 64*  zmluva
19.09.2019Didaktické pomôcky pre MŠ ul. Mieru*  zmluva
19.09.2019Zakúpenie repasovaného notebooku pre MŠ ul. Dlhá – Nová Stráž*protokol  
18.09.2019Zakúpenie multifunkčnej tlačiarne pre MŠ ul. Dlhá*  zmluva
18.09.2019Tepovač MŠ ul. Dlhá*  zmluva
17.09.2019Rebríky pre MŠ ul . Dlhá*  zmluva
17.09.2019Chladnička pre MŠ ul. Mieru*  zmluva
17.09.2019Zakúpenie mrazničky do ŠJ ul. Mieru*  zmluva
13.09.2019Skartovačka pre MŠ Lodná*  zmluva
13.09.2019Automatická práčka pre MŠ Lodná*  zmluva
13.09.2019Výtvarné potreby pre MŠ ul. Mieru 16*  zmluva
11.09.2019 Zakúpenie kobercov do triedy- MŠprotokol  
 August   
23.08.2019Oprava a údržba multifunkčného ihriska – Výzva zverejnená dňa 08.08.2019zápisnica  
23.08.2019Komplexná rekonštrukcia Zichyho paláca v Komárne IIzápisnica  
23.08.2019Zakúpenie mrazničky do ŠJ ul. Mieru 2*protokol  
19.08.2019Živičná oprava miestnej komunikácie Vnútorná – časť Nová Strážzápisnica  
19.08.2019Zásahové odevy pre hasičov na rok 2019zápisnica  
19.08.2019Rekonštrukcia strešnej konštrukcie Dôstojníckeho pavilónu v Komárnezápisnica  
19.08.2019Pozemná a letecká dezinsekcia proti komárom v roku 2019zápisnica  
19.08.2019Vypracovanie štúdie „Komplexná prestavba Materskej školy na ul. Lodná v Komárne“zápisnica  
19.08.2019Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne – 4. etapa – dvorové fasádyzápisnica  
15.08.2019Kuchynská linka pre ŠJ Eötvösa 39*protokol  
12.08.2019Betónové lavičky na Alžbetin ostrovzápisnica  
09.08.2019Zakúpenie dvojdrezu do ŠJ ul. Mieru*  zmluva
08.08.2019Didaktické pomôcky III.*  zmluva
07.08.2019Osobné motorové vozidlo so zabudovanou izotermickou úpravouzápisnica  
07.08.2019Výmena oplotenia na Špeciálnej škole na Košickej ulici v Komárnezápisnica  
07.08.2019Rozšírenie verejného osvetlenia na Alžbetinom ostrove v Komárnezápisnica  
07.08.2019Komplexná rekonštrukcia Zichyho paláca v Komárne,zrušenie  
07.08.2019Didaktické pomôcky IV.*protokol  
05.08.2019Skladové regále do školskej jedálne ul. Prácezápisnica  
02.08.2019Dodania a pokládka laminátovej podlahy pre MŠ Eötvösa 64zápisnica  
01.08.2019Zakúpenie pracovných stolov do ŠJ ul. Práce*  zmluva
 Júl   
31.07.2019Automatická práčka pre MŠ *  zmluva
29.07.2019Výtvarné potreby pre MŠ*  zmluva
26.07.2019Prepravné nádoby pre ŠJ*  zmluva
23.07.2019Kuchynské potrieby pre ŠJ ul. Mieru*  zmluva
23.07.2019Zakúpenie bojlera na teplú vodu do ŠJ ul. Mieru*  zmluva
23.07.2019Zakúpenie kobercov do triedy – MŠ Eötvösa*  zmluva
22.07.2019Didaktické pomôcky IV. pre CVČ*protokol  
22.07.2019Didaktické pomôcky III. pre CVČ*protokol  
22.07.2019Didaktické pomôcky II. pre CVČ*protokol  
22.07.2019Zabezpečenie nových prepravných nádob pre ŠJ na ul. Eötvösa*protokol  
19.07.2019Kuchynské potreby pre ŠJ Komenského*  zmluva
16.07.2019Didaktické pomôcky pre CVČ *  zmluva
15.07.2019Podložka Puzzle obojstranná – Tatami*protokol  
15.07.2019Baletná tyč*protokol  
12.07.2019Organizácia podujatia Vínne korzo 2019zápisnica  
11.07.2019Čistič kobercov a čalúnenia s čistiacimi prostriedkami *  zmluva
11.07.2019Regálové systémy do ŠJ *  zmluva
10.07.2019Klimatižácia pre MŠ Komárno-Nová  *  zmluva
09.07.2019Vypracovanie PD “Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytových domov na Gazdovskej ulici v Komárne“zápisnica  
09.07.2019Rozšírenie detských ihrísk v meste – úprava terénu k vybudovaniu ihriska  Žihadielko II.zápisnica  
09.07.2019Úprava povrchu na športovom ihrisku ul. Hviezdna – ul. Bubnovázápisnica  
09.07.2019Správy o hodnotení strategického dokumentu programu odpadového hospodárstva mesta Komárno do roku 2020zápisnica  
09.07.2019Rekonštrukcia Kultúrneho domu v mestskej časti Kavazápisnica  
09.07.2019Rekonštrukcia kaplnky vedľa Rímskokatolíckeho cintorína v Komárnezápisnica  
09.07.2019Rekonštrukcia chodníkov v meste Komárnozápisnica  
09.07.2019Obnova fasády Dôstojníckeho pavilónu v Komárnezápisnica  
09.07.2019Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odbor_II.zápisnica  
09.07.2019Skvalitnenie podmienok bývania marginalizovanej komunity v mestskej časti Veľký Harčášzápisnica  
09.07.2019Rekonštrukcia volejbalovej halyzápisnica  
09.07.2019Betónovo – kovový box na kontajnery*  zmluva
 Jún
   
28.06.2019Traktorový príves s užitočnou nosnosťou do 6 ton  zmluva
20.06.2019Parkové lavičkyzápisnica  
13.06.2019Zakúpenie náhradnej lampy do dataprojektoru  zmluva
13.06.2019Didaktické pomôcky pre MŠ*  zmluva
12.06.2019Kuchynské potreby pre ŠJ*  zmluva
07.06.2019Montáž oceľového prístrešku do areálu Materskej školyzápisnica  
06.06.2019Didaktické pomôcky pre MŠ *  zmluva
06.06.2019Servisné cyklostojanyzápisnica  
06.06.2019Teqballový stôlzápisnica  
05.062019Tepovač kobercov s čistiacimi prostriedkami pre materskú školu *  zmluva
05.06.2019Automatická práčka pre MŠ *  zmluva
 Máj   
23.05.2019Pryžová bezbečnostná podložka *  zmluva
21.05.2019Detské hracie prvkyzápisnica  
16.05.2019Didaktické pomôcky pre MŠ s pracovnými zošitmi *  zmluva
16.05.2019Koberce do MŠ *  zmluva
16.05.2019Nábytok pre MŠ *  zmluva
07.05.2019Rekonštrukčné práce kontajnerových stanovíšť v Komárnezápisnica  
07.05.2019Zavlažovacia technika pre potreby mesta*  zmluva
03.05.2019Osvetlenie Vodárenskej veže v Komárne_II.zápisnica  
03.05.2019Rovnošaty pre Mestskú políciu Komárnozápisnica  
02.05.2019Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských jedálnízápisnica  
02.05.2019Vypracovanie PD obnovy fasád NKP – Zichyho palác v Komárnezápisnica  
02.05.2019I. etapa sanačných prác na budove Poliklinikyzápisnica  
02.05.2019Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantovzápisnica  
02.05.2019Prekážky pre psov do psieho výbehuzápisnica  
02.05.2019Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2019zápisnica  
02.05.2019Dodávka a inštalácia kamerového systému – Detský park, Vodárenská veža a Farský úradzápisnica  
02.05.2019I. etapa obnovy fasády 1 N.P. budovy Zichyho Palácazápisnica  
02.05.2019Dodávka, údržba zapestovaných priesad muškátov ťahavých
a dodávka kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia_II. etapa
zápisnica  
02.05.2019Rozšírenie verejného osvetlenia mestskej časti Komárno – Harčášzápisnica  
02.05.2019Tyčový mixer pre ŠJ *  zmluva
02.05.2019Osobný počítač pre potreby vedúcej ŠJ *  zmluva
02.05.2019Montovateľné pracovné stoly do ŠJ *  zmluva
 April   
23.04.2019Rozšírenie a obnova osvetlenia Ružového parku v Komárnezápisnica  
23.04.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie
“Rekonštrukcia vetrania a prívodu vzduchu vo vybraných kuchyniach pri ZŠ v Komárne“
zápisnica  
23.04.2019Dodávka priesad letničiek_2019zápisnica  
17.04.2019Osvetlenie Vodárenskej veže v Komárnezápisnica  
12.04.2019Služobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ Komárno  zmluva
12.04.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie „Prekládka NN vedenia“
  zmluva
12.04.2019Pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky pre potreby MsÚ – Komunálny odbor  zmluva
12.04.2019Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby (PZS)  zmluva
12.04.2019Nákup repasovaných osobných počítačov pre potreby MsÚ  zmluva
12.04.2019Nákup monitorov pre potreby MsÚ  zmluva
11.04.2019Plachta na pieskovisko pre MŠ *  zmluva
11.04.2019Výučbový program pre materskú školu*  zmluva
08.04.2019Kolotoč a hojdačka do MŠ *  zmluva
08.04.2019Koberec do MŠ *protokol  
 

 Marec

   
26.03.2019Jutové lano pre potreby MŠ *  zmluva
26.03.2019Kontajnery na separovaný odpad *  zmluva
26.03.2019Nábytok pre potreby MŠ *  zmluva
26.03.2019Športové potreby pre MŠ *
  zmluva
19.03.2019Kontajnerová zostava nábytku pre potreby MŠ_35 *  zmluva
19.03.2019Chladnička pre potreby MŠ_38 *  zmluva
19.03.2019Kuchynský robot pre výdajňu stravy v MŠ *  zmluva
19.03.2019Vysávač pre potreby MŠ_37 *  zmluva
19.03.2019Elektrický ohrievač vody pre potreby ŠJ *protokol  
14.03.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie
“Prestavba kuchyne ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne
zápisnica  
14.03.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie „Odvádzanie dažďových vôd z ulíc Bažantia a Čajakova formou vsakovania“zápisnica  
13.03.2019Sprcha stojánková, páková a nerezové vedrá pre potreby ŠJ *  zmluva
13.03.2019Elektrický ohrievač vody pre potreby ŠJ  zrušené
13.03.2019Kolotoč a hojdačka do MŠ *  zmluva
04.03.2019Učebné pomôcky pre MŠ*  zmluva
04.03.2019Učebné pomôcky a kreatívny materiál pre MŠ*  zmluva
04.03.2019Rádiomagnetofón pre potreby MŠ*  zmluva
04.03.2019Predeľovacia stena pre MŠ  zmluva
04.03.2019Nábytok pre MŠ  zmluva
04.03.2019Didaktické pomôcky pre MŠ*  zmluva
04.03.2019Didaktické pomôcky pre MŠ_26*  zmluva
 Február   
27.02.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie “Obnova vnútornej elektroinštalácie v 5 kuchyniach pri ZŠ v Komárne“zápisnica  
27.02.2019Galéria z dreva pre potreby MŠ s VJM v Novej Strážizápisnica  
27.02.2019Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2019zápisnica  
27.02.2019Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2019/2020 II.zápisnica  
27.02.2019Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 28. Komárňanských dní v roku 2019 II.zápisnica  
07.02.2019Výtvarné a pracovné potreby pre MŠ *  zmluva
07.02.2019Vysávače pre potreby MŠ *  zmluva
07.02.2019Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ *  zmluva
07.02.2019Kuchynský robot pre výdajňu stravy v MŠ *  zrusené
07.02.2019Dotykový Tablet s príslušenstvom pre potreby MŠ *  zmluva
 04.02.2019Aktualizácia projektovej dokumentácie “Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Komenského v Komárne“zápisnica  
 04.02.2019Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných prvkov NKP – Dôstojnícky pavilón v Komárnezápisnica  
 04.02.2019Nákup notebookov s príslušenstvom pre potreby Mestského zastupiteľstvazápisnica  
 04.02.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie NKP – Dôstojnícky Pavilón trakt Dunajského krídla“zápisnica  
04.02.2019Aktualizácia projektovej dokumentácie “Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJMzápisnica  
 Január   
 24.01.2019Zabezpečenie a organizácia vybraných činností v rámci 28. Komárňanských dní v roku 2019  zrusené
24.01.2019Čistenie lapačov tuku pre školské jedálne na rok 2019 a 2020   zrusené
 07.01.2019Potraviny pre školské jedálne – Pekárenský tovar a čerstvé pečivo zápisnica