Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
zverejnenie výzvyzverejnenie zápisnicevýzva na predkladanie cenovej ponukyvyhodnoteniezmluva
  December  
08.12.202128.12.2021Vypracovanie projektovej dokumentácie „Cyklotrasa Komárno –úsek Kossuthovo námestie –Mederčská ul. (Nemocnica)zápisnica 
23.09.202127.12.2021Komárno-cyklotrasazápisnica 
10.12.202127.12.2021Výmena svietidiel na Leteckom poli v Komárne –1. etapazápisnica 
13.12.202117.12.2021Príslušenstvo k hudobným nástrojom* zmluva
29.11.202115.12.2021Rekonštrukcia podlahy smontážou –MŠ Eötvösa 64zápisnica 
06.12.202114.12.2021Výtvarné potreby pre MŠ s VJM Ul. františkánov* zmluva
01.12.202106.12.2021Kuchynský robot pre MŠ*zrušenie 
29.11.202102.12.2021Zakúpenie hudobného príslušenstva pre MŠ Eötvösa*zrušenie 
23.11.202101.12.2021Kuchynský robot pre MŠ*zrušenie 
23.11.202101.12.2021Kuchynský riad pre MŠ* zmluva
  November  
18.11.202123.11.2021Edukačné hračky pre MŠ* zmluva
16.11.202123.11.2021Nákup a montáž posuvného zatienenia a zakrytia pieskoviska pre MŠ*zrušenie 
12.11.202119.11.2021Kostýmové čiapky a nábytok pre MŠ* zmluva
15.11.202119.11.2021Taniere a poháre pre potrebu MŠ* zmluva
03.11.202119.11.2021Obnova kontajnerových stanovíšť na  Košickej ul. a Vnútornej okružnej ul. v Komárne, prílohazápisnica 
12.11.202119.11.2021Didaktické hračky pre MŠ* zmluva
11.11.202118.11.2021Výtvarné potreby pre MŠ*zrušenie 
11.11.202118.11.2021Elektronické zariadenia do MŠ*zrušenie 
08.11.202118.11.2021Kancelárske vybavenie a elektronika pre referát životného prostredia –
prenesená štátna správa – OŽP
zápisnica 
10.11.202118.11.2021Kovové šatníkové skrine pre MŚ*zmluva,
odstúpenie
02.11.202118.11.2021Výrub, dovoz, osadenie  a následné odstránenie vianočného stromčekazápisnica 
20.10.202118.11.2021Priechody pre chodcov – „Zebra na ceste_II“, prílohazápisnica 
01.10.202118.11.2021Rekonštrukcia hľadiska na nádvorí Dôstojníckeho pavilónuzápisnica 
29.10.202118.11.2021Obnova chodníkov okolo ihriska CULTPLAY, prílohazápisnica 
28.10.202118.11.2021Dunajské nábrežie – zabezpečenie prejazdnosti a optimalizácia statickej dopravy na príjazdovej komunikácii k bytovému domu, prílohazápisnica 
11.11.202118.11.2021Pomôcky a nábytok pre MŠ* zmluva
02.11.202115.11.2021Herné prvky – Hojdačky na pružine* zmluva
05.11.202112.11.2021Nákup a montáž posuvného zatienenia a zakrytia pieskoviska pre MŠ*zrušenie 
15.10.202111.11.2021Rolba na úpravu ľadovej plochyzápisnica 
05.11.202111.11.2021Edukačné hračky pre MŠ*zrušenie 
08.11.202111.11.2021Taniere a poháre pre potrebu MŠ*zrušenie 
28.10.202111.11.2021Kompostáreň Komárno – strojové vybaveniezrušenie 
26.10.202110.11.2021Audit 2021 – 2023_II.zápisnica 
26.10.202110.11.2021Dodávka a montáž interiérových žalúzií na okná pre MŠ Ul. mieru 16zápisnica 
02.11.202109.11.2021Elektrické spotrebiče pre MŠ* zmluva
02.11.202109.11.2021Didaktické hračky pre MŠ*zrušenie 
26.10.202105.11.2021Hracie prvky do triedy pre MŠ_25* zmluva
26.10.202105.11.2021Nákup a montáž skriniek do MŠ_24* zmluva
26.10.202105.11.2021Hračky pre MŠ_21* zmluva
13.10.202104.11.2021Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Prestavba Materskej školy na ul. Lodná v Komárne“zápisnica 
27.10.202104.11.2021Zakúpenie elektronických zariadení do MŠ*zrušenie 
27.10.202104.11.2021Kuchynské vybavenie do výdajne jedálne MŠ* zmluva
27.10.202103.11.2021Detské drevené stoličky pre MŠ* zmluva
27.10.202103.11.2021Nákup a montáž posuvného zatienenia a zakrytia pieskoviska pre MŠ*zrušenie 
27.10.202103.11.2021Multifunkčná LED tlačiareň pre MŚ*zrušenie 
26.10.202102.11.2021Posteľná bielizeň a nábytok pre materskú školu* zmluva
18.10.202102.11.2021Exteriérová drevená tabuľa adrevená lavička s operadlomzápisnica 
25.10.202102.11.2021Interaktívne riešenie pre MŠ* zmluva
25.10.202102.11.2021Zakúpenie kuchynských pomôcok pre MŠ* zmluva
  Október  
13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok 2022 až 2026zápisnica 
08.10.202129.10.2021Ošetrenie, redukcia koruny a výrub chránených stromov druhu platan javorolistý, prílohazápisnica 
08.10.202129.10.2021Oprava strechy a fasády na budove MŠ Kapitánova v Komárne, prílohazápisnica 
20.10.202128.10.2021Výučbový program pre materskú školu* zmluva
22.10.202127.10.2021Gymnastická žinenka pre potrebu MŠ* zmluva
13.10.202125.10.2021Vyhotovenie kamenného koberca v areáli MŠ Ul. mieruzápisnica 
18.10.202125.10.2021Interaktívna tabuľa s projektorom a notebook pre MŠ Ul. Komáromi Kacza 39* zmluva
18.10.202125.10.2021Multifunkčná LED tlačiareň pre MŚ*zrušenie 
14.10.202120.10.2021Výtvarné potreby pre MŠ_86* zmluva
28.09.202118.10.2021Audit 2021-2023zrušenie 
28.09.202115.10.2021Rozšírenie servisných bodov pre cyklistovzápisnica 
04.10.202111.10.2021Zakúpenie výtvarných pomôcok a kancelárskych potrieb pre MŠ* zmluva
20.08.202108.10.2021Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJMzápisnica 
23.09.202108.10.2021Priechody pre chodcov – „Zebra na ceste“, prílohyzrušenie 
29.09.202105.10.2021Zakúpenie hračiek pre školopovinných* zmluva
29.09.202105.10.2021Zakúpenie nábytku pre materskú školu*zrušenie 
29.09.202105.10.2021Didaktické pomôcky pre MŠ*zrušenie 
27.09.202105.10.2021Elektronika_83* zmluva
22.09.202105.10.2021Revitalizácia priestoru pred MsKS v Komárne, prílohyzápisnica 
  September  
14.09.202130.09.2021Elektrárenská cesta – parkovisko na zrušenom úseku chodníkaprílohazápisnica 
14.09.202130.09.2021Výmena vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej základnej školyprílohazápisnica 
03.09.202130.09.2021Pokládka laminátovej podlahy do MŠ Kapitánova v Komárneprílohazápisnica 
12.08.202130.09.2021Zberný dvor Komárnozápisnica 
20.09.202127.09.2021Autobusové zastávky* zmluva
20.09.202127.09.2021Zakúpenie hračiek pre školopovinných*zrušenie 
20.09.202127.09.2021Zakúpenie nábytku pre materskú školu*zrušenie 
20.09.202127.09.2021Didaktické pomôcky pre MŠ*zrušenie 
27.08.202124.09.2021Upokojenie dopravy –Alžbetin ostrov, Komárno, I. časť ( riešenie bezpečnosti a dopravy na ostrove), prílohyzápisnica 
13.07.202123.09.2021Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, EU vestník, Vestník SRprílohyzápisnica 
08.09.202122.09.2021Zastrešenie a rekonštrukcia  kontajnerových  stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021, prílohyzápisnica 
08.09.202122.09.2021Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021, prílohyzápisnica 
08.09.202120.09.2021Exteriérové detské ihrisko* zmluva
07.09.202113.09.2021Materiál na výtvarnú výchovu pre MŠ* zmluva
26.08.202108.09.2021Dodávka dreviny – Dub letnýzápisnica 
25.08.202108.09.2021Očistenie a oprava prednej časti budovy Matice Slovenskej v Komárne II.zápisnica 
  August  
19.08.202131.08.2021Dodávka a výsadba drevín na verejných priestranstvách mesta Komárnozápisnica 
16.08.202131.08.2021Obnova interiéru malej zasadačky a predsiene sobášnej sály v budove MsÚ Komárnopríloha  , doplneniezápisnica 
03.08.202127.08.2021Vybudovanie fit parku – medziblokový priestor Bubnová ul. a Hviezdna ul.zápisnica 
25.05.202127.08.2021Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – Mesto Komárnozápisnica 
13.08.202127.08.2021Montáž dopadovej plochy khraciemu prvku na ihrisku vareáli MŠ ul. Františkánovzápisnica 
20.08.202126.08.2021Elektrospotrebiče a pomôcky do kuchyne pre MŠ* zmluva
10.08.202125.08.2021Očistenie a oprava prednej časti budovy Matice Slovenskej v Komárnezápisnica 
06.08.202118.08.2021Manažment verejného obstarávania pre zákazku: Vypracovanie projektovej dokumentácie – Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne, prílohazápisnica 
26.07.202110.08.2021Manažment verejného obstarávania, prílohazápisnica 
26.07.202110.08.2021Obnova fasády Klubu dôchodcov v Novej Strážizápisnica 
16.07.202106.08.2021Manažment verejného obstarávania pre Mesto KomárnoPrílohazápisnicazrušenie 
19.07.202103.08.2021Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárnozápisnica 
  Júl  
26.07.202129.07.2021Výtvarné potreby pre deti MŠ Eotvosa 64* zmluva
22.07.202127.07.2021Atramentová tlačiareň pre MŠ* zmluva
22.07.202127.07.2021Kolobežka pre MŠ* zmluva
07.07.202127.07.2021Dôstojnícky pavilón – obnova hľadiska v nádvorí

zápisnica

dodatok

 
13.07.202127.07.2021Oprava budovy materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno – 1. etapa, prílohyzápisnica 
06.07.202126.07.2021KOMFORT – Poskytnutie komplexných služieb verejného obstarávaniazápisnica 
02.07.202121.07.2021Audit 2021zápisnica, dodatok 
09.07.202121.07.2021Rekonštrukcia terasy – MŠ Nová Strážzápisnica 
07.07.202121.07.2021Ihrisko pri Vodárenskej vežizápisnica 
12.04.202120.07.2021Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej poliklinikyzápisnica 
10.06.202115.07.2021Vytvorenie webovej stránky mesta Komárnozápisnica 
06.07.202109.07.2021Dodanie materiálu k automatickému závlahovému systému a tieniacej siete* zmluva
06.07.202109.07.2021Materiál na vytvorenie náučného chodníka* zmluva
25.06.202107.07.2021Okrasné rastliny pre MŠ Ul. Eötvösazápisnica 
30.06.202106.07.2021Vzdelávacie pomôcky pre MŠ ul. Mieru* zmluva
  Jún  
11.06.202129.06.2021Reštaurátorská  obnova  fasády  východného  rizalitu  NKP Dôstojníckeho pavilónuprílohyzápisnica 
09.06.202128.06.2021Informačné tabule – Cultplayzápisnica 
16.06.202125.06.2021Revitalizácia priestoru pred MsKSzápisnica 
07.06.202125.06.2021Revízia filtračných a ventilačných zariadení ochranných stavieb v majetku Mesta Komárnozápisnica 
07.06.202125.06.2021Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantovzápisnica 
11.06.202125.06.2021Poistenie majetku Mesta Komárno, doplnenie, prílohy, doplnenie č.2, príloha č.2, odpovede na otázkyzápisnica 
21.06.202124.06.2021Osobný počítač so softvérovým balíkom*zrušenie 
21.06.202124.06.2021Laserová tlačiareň* zmluva
14.06.202118.06.2021Vyhotovenie a dodanie tabule – Grafické práce, tlač, hliníková sendvičová tabuľa* 

zmluva,

odstúpenie

14.06.202118.06.2021Osobný počítač so softvérovým balíkom*zrušenie 
14.06.202118.06.2021Laserové tlačiarne*zrušenie 
14.06.202118.06.2021Elektronika pre MŠ* zmluva
03.06.202117.06.2021Búranie oplotenia a vybudovanie spevnenej plochy pred bytovými domami na ul. Hradnej –II. etapazápisnica 
27.05.202116.06.2021Obnova fasády 2.NP južného krídla NKP Zichyho palác , prílohyzápisnica 
10.05.202111.06.2021Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno 2021, príloha , doplneniezápisnica 
18.05.202110.06.2021Ozvučovacie zariadeniezápisnica 
18.01.202110.06.2021Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja, EU vestník, prílohyzrušenie 
03.06.202108.06.2021Vzdelávacie pomôcky pre MŠ* zmluva
2021.05.1004.06.2021Archeologický výskum NKP Pevnosť Komárno, prílohazápisnica 
21.05.202101.06.2021Výzva – Externý projektový manažment projektuzápisnica 
  Máj  
30.03.202127.05.2021Oprava strechy na Mestskom trhoviskuzápisnica 
11.05.202126.05.2021Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Rožsírenie detských ihrísk v meste – úprava terénu k vybudovaniu ihriska Žihadielko IIIzápisnica 
11.05.202124.05.2021Výzva na určenie PHZ a na predkladanie ponuky_Tlač vedecko-populárnej publikácie o generálovi Klapkovizápisnica 
04.05.202124.05.2021Obnova budov TJ Dynamo Nová Stráž II.zápisnica 
11.05.202121.05.2021Zelená oáza pri Mŕtvom ramene Váhu – edukačné hryzápisnica 
14.05.202119.05.2021Kvetináče* zmluva
05.05.202118.05.2021Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2021 , doplneniezápisnica 
04.05.202117.05.2021Celoplošná deratizácia meska Komárno na rok 2021 – II.zápisnica 
29.04.202111.05.2021Kvetináč*zrušenie 
29.04.202110.05.2021Malé nákladné auto – sklopný valník dvojkabínazápisnica 
30.04.202106.05.2021Učebné pomôcky pre MŠ Ul. Eotvosa 48* zmluva
30.04.202106.05.2021Školsé potreby pre MŠ s VJM Ul. Komáromi Kacza 39* zmluva
29.04.202106.05.2021Exteriérové detské ihrisko* zmluva
  Apríl  
09.04.202122.04.2021Terénne úpravy exteriéru dvora CVČzápisnica 
26.03.202113.04.2021Volejbalové ihrisko – Komárno – Alžbetin ostrovzápisnica 
05.01.202108.04.2021Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Komplexná prestavba a zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Lodná v Komárne“ , Prílohyzrušenie 
18.02.202108.04.2021Prestavba budovy školy na Nájomný bytový dom – Komárno Nová Strážzápisnica, splnenie povinnosti 
26.02.202107.04.2021Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2021zápisnica, zrušenie 
  Marec  
24.03.202131.03.2021Obnova budov TJ Dynamo Nová Strážzrušenie 
12.03.202131.03.2021Drvenie stavebného odpaduzápisnica 
24.03.202130.03.2021Šplhacia stena v tvare Ihličnatého stromu*zrušenie 
22.03.202130.03.2021Zakúpenie mini rúry pre MŠ Lodná* 

zmluva,

odstúpenie

 25.03.2021Zakúpenie práčky, chaldničky a vysávače pre MŠ Eotvosa*zrušenie 
 25.03.2021Závesná hojdačka pre deti MŠ Eotvosa*zrušenie 
 25.03.2021Elektronika pre MŠ Kapitánova*zrušenie 
 23.03.2021Didaktické hračky pre MŠ Ul. mieru*zrušenie 
 23.03.2021Detský nábytok pre MŠ Eotvosa* zmluva
 22.03.2021Kancelárske potreby pre MŠ Kapitánova* zmluva
 22.03.2021Zakúpenie učebných pomôcok pre deti MŠ Kapitánova* zmluva
 22.03.2021Odrážadlo pre deti pre MŠ Eotvosa*zrušenie 
 22.03.2021Farebná sedačka pre MŠ Vodná* zmluva
 19.03.2021Kancelárska technika  pre MŠ* zmluva
 19.03.2021Multinfunkčná tlačiareň a monitor pre MŠ Ul. mieru* zmluva
 12.03.2021Hračky pre MŠ Františkánov* zmluva
 09.03.2021Miluj a chráň oba brehy Dunaja – Revitalizácia Detského parku a parku Anglia v Komárne III.zápisnica 
 09.03.2021Pokládka parkiet do MŠ s VJM Komáromi Kacza 39zápisnica 
 09.03.2021Hračky pre mš Františkánov*zrušenie 
 09.03.2021Didaktické pomôcky pre MŠ Lodná* zmluva
 09.03.2021Šplhacia stena pre MŠ Vodná*zrušenie 
 09.03.2021Dvojmiestna pohovka pre MŠ*zrušenie 
 02.03.2021Šatňové skrine pre MŠ* zmluva
  Február  
 26.02.2021Dodávka priesad kvetinovej výsadby na rok 2021zápisnica 
 26.02.2021Zakúpenie nábytku pre MŠ Vodná* zmluva
 25.02.2021Mini rúra pre MŠ Lodná*zrušenie 
 25.02.2021Mikrovlnná rúra a chladnička pre MŠ Vodná* zmluva
 25.02.2021Kuchyské roboty pre MŠ Eotvosova* zmluva
 23.02.2021Sporák pre MŠ K. Kacza*zrušenie 
 19.02.2021Údržba, oprava a prevádzkovanie verejného osvetlenia mesta Komárno , EU vestníkzápisnica 
 16.02.2021Zakúpenie kuchynského robota pre MŠ Nová Stráž* zmluva
 16.02.2021Elektrické rozvody VN, TS aNN v Pevnostizápisnica 
 16.02.2021Elektrické spotrebiče do kuchyne MŠ Eotvosa* zmluva
 11.02.2021Elektrický sporák pre MŠ K. Kacza 39*zrušenie 
 10.02.2021Výrub náletových drevín a odvoz zeminy z Novej pevnostizápisnica 
 09.02.2021Miluj a chráň oba brehy Dunaja – Revitalizácia Detského parku a parku Anglia v Komárnezrušenie 
 08.02.2021Miluj a chráň oba brehy Dunaja – Informačné tabulezápisnica 
 08.02.2021Zakúpenie PC techniky pre potreby MŠ Lodná* zmluva
 05.02.2021Tlačiareň pre MŠ Eötvösa* zmluva
 05.02.2021Nábytok pre MŠ K. Kacza*zrušenie 
 02.02.2021Kuchynský robot pre MŠ*zrušenie 
 02.02.2021Zakúpenie zariadenia pre deti predškolského veku* zmluva