Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVA
Jún
04.06.2024Rekonštrukcia strechy TJ Dynamo Nová Stráž II.zápisnica
Máj
28.05.2024Audit 2024-2026zápisnica
23.05.2024Dodanie a montáž autobusových zastávok vo vybraných lokalitách mesta Komárno_IIzápisnica
23.05.2024Obnova sociálnych miestností Tenis Spartak Komárnozápisnica
23.05.2024Audit 2024zápisnica
Apríl
24.04.2024Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2024zápisnica
24.04.2024Stojany pre bicykle na cyklotrasu v Komárnezápisnica
18.04.2024Kontajnery na separovaný a zmesový komunálny odpadzápisnica
15.04.2024Odvoz a zhodnocovanie použitých jedlých olejov a tukovzápisnica
09.04.2024Ucelená oprava chodníkov Komenského Senný trhzápisnica
14.03.202403.04.2024ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ KOMENSKÉHO V KOMÁRNEzrušenie
Marec
22.03.2024Dodanie tonerov pre MŠzápisnica
15.03.2024Vypracovanie projektovej dokumentácie_Cyklotrasa_Centrum mesta Komárno Czápisnica
15.03.2024Vypracovanie projektovej dokumentácie_Cyklotrasa_Centrum mesta Komárno A,Bzápisnica
21.11.202314.03.2024Nájomné bytové domyzrušenie
06.03.2024Odborné ošetrenie chránených stromov Platanus x hispanica 2024zápisnica
06.03.2024Špeciálne tlačivá na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie 2024zápisnica
06.03.2024Kancelárske potreby pre Mestský úrad Komárnozápisnica
Február
29.02.2024Navrhované multifunkčné ihrisko a modernizácia futbalového ihriskazápisnica
26.02.2024Nákup technického vybavenia na odstránenie inváznych rastlín – stroje_IIzápisnica
21.02.2024Nákup technického vybavenia na odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín _ záhradná technika a náradie II.zápisnica
22.12.202319.02.2024Nákup technického vybavenia na odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín – záhradná technika a náradie*zmluva
zrušenie
Január
17.01.2024Výstavba Denného stacionára v meste Komárno – projektová
dokumentácia a autorský dozor
zápisnica