Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVA
Máj
13.04.202324.05.2023Multifunkčné ihrisko a modernizácia futbalového ihriskazápisnica
24.05.2023Dodanie a montáž autobusových zastávok vo vybraných lokalitách mesta Komárnozápisnica
17.05.2023Dodávka systému SIEM vrátane implementácie, testovania a nasadenia na verejnej infraštruktúre verejného obstarávateľazápisnica
03.05.202317.05.2023Údržba a orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných priestranstvách mesta Komárnozápisnica
05.05.2023Externý projektový manažment na realizáciu projektu Manažment údajov mesta Komárnozápisnica
13.03.202304.05.2023Dodanie lavičiek s operadlom do exteriéru*zmluva,
odstúpenie
Apríl
17.04.202321.04.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad 2.*zmluva
04.04.202320.04.2023Výstavba kontajnerového stanovišťa na Damjanichovej ulici v Komárnezápisnica
04.04.202314.04.2023Kovová hracia zostava a pružinové hojdačky*zmluva
Marec
28.03.2023Výstavba a rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárnozápisnica,
dodatok
16.03.202324.03.2023Betónové koše*zrušenie
23.03.2023Úprava terénu k vybudovaniu Oddychového a rekreačného parku „LIDL – Čistinka“ v Komárnezápisnica
22.03.2023Kajak & kanoe klub Komárno- Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla – rekonštrukcia zdroja teplazápisnica
13.03.202322.03.2023Parkové lavičky a odpadkové koše pre MsÚ*zmluva
16.01.202313.03.2023Dodávka svetelných zdrojov do vzdelávacích inštitúcií zápisnica
Február
27.02.2023Vaňové kontajneryzápisnica
13.01.202322.02.2023Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)zápisnica
09.01.202322.02.2023Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárnozápisnica
27.12.202222.02.2023Dodávka elektrickej energie pre Mesto Komárnozápisnica
06.02.2023Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Kontajnerové stanovište pre 6 a 8 kontajnerov pre ľubovoľné lokality mesta Komárnozápisnica
02.02.2023Inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív,
realizácia AR/BIA, riadenie rizík a spracovanie základných
dokumentov v oblasti informačnej bezpečnosti a kybernetickej
bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z.
zápisnica
Január
13.01.202331.01.2023Kompostáreň – strojové vybavenie – časť 2*zmluva
28.12.202231.01.2023Zabezpečenie a organizácie celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026, opravazápisnica
02.01.202310.01.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad*zmluva