Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVA
December
26.10.202329.12.2023Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno_III.zápisnica
24.10.202329.12.2023Dodávka elektrickej energie na rok 2024 a zemného plynu na roky 2024 a 2025 pre Mesto Komárno, opravazápisnica
29.12.2023Obnova vetracích a komínových telies v NKP Starej pevnosti v Komárnezápisnica
29.12.2023Modely Pevnosti v Komárnezápisnica
19.12.2023Propagačné videá a predmety pre projekt KOMFORTzápisnica
19.12.2023Obnova spevnenej plochy v okolí Kasárne v Pevnosti Komárno – 1. etapa, 2. časťzápisnica
November
10.10.202313.11.2023Výstavba kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno_III. etapazápisnica
10.11.2023Náhradná výsadba a dosadba drevín – jeseň 2023zápisnica
09.11.2023Výrub, dovoz, osadenie a násladné odstránenie vianočného stromčeka 2023zápisnica
Október
24.10.2023Úžitkové vozidlo – sklopný valník dvojkabína II.zápisnica
17.10.2023Komárno, Ul. Damjanichova, Rákócziho – Výstavba odstavnej plochy na p.č. 705zápisnica
17.10.2023Výstavba Zariadenia pre seniorov v Komárne – projektová dokumentácia a autorský dozorzápisnica
17.10.2023Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpaduzápisnica
September
27.09.2023Dodanie tonerov pre mesto Komárnozápisnica
14.09.202321.09.2023Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu detí pre MŠ*zmluva
14.09.202321.09.2023Zakúpenie výtvarných pomôcok pre MŠ*zmluva
14.09.202321.09.2023Výchovno vzdelávacie pomôcky pre MŠ*zmluva
12.09.202318.09.2023Kancelárske potreby pre MŠ*zmluva
08.09.202314.09.2023Výtvarné potreby pre deti MŠ*zmluva
08.09.202313.09.2023Výtvarné a kancelárske potreby pre MŠ Mederčská*zmluva
08.09.202313.09.2023Školské potreby pre MŠ Kapitánova*zmluva
12.09.2023Interiérový nábytok a zariadenie do Kasárenskej budovy v Pevnostizápisnica
05.09.2023Obnova parku pri soche Petőfihozápisnica
August
20.01.202330.08.2023Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno II.zápisnica
28.08.2023Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA – Komárno časť 2 a 3zápisnica
28.08.2023Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA – Komárno časť 1zápisnica
28.08.2023Vypracovanie projektovej dokumentácie – cyklotrasazápisnica
28.08.2023Odborné ošetrenie chránených stromov Platanus x hispanicazápisnica
21.08.2023Obnova budovy športového klubu TJ Dynamo v roku 2023zápisnica
01.08.2023Rekonštrukcia nádvoria Okresného úradu v Komárnezápisnica
01.08.2023Výstavba a úprava spevnených plôch v Meste Komárno – I. etapazápisnica
Júl
26.07.2023Úprava terénu k vybudovaniu Oddychového a rekreačného parku „LIDL – Čistinka“ v Komárnezápisnica
21.07.2023Oprava chodníkazápisnica
18.07.2023Sprejazdnenie Štúrovej ulice v Komárne_IIzápisnica
18.07.2023Modernizácia kamerového systému v Komárnezápisnica
07.06.202318.07.2023Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA – Komárnozápisnica
07.06.202306.07.2023Revitalizácia sídliska VII.zápisnica
06.07.2023Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárnozápisnica
Jún
22.06.2023Vybudovanie transformovne v Novej pevnosti v Komárnezápisnica
07.06.2023Vypracovanie projektovej dokumentácie – Obojstranná oprava chodníka na Pohraničnej ulicizápisnica
07.06.2023Stojany a prístrešky na bicykle pre Základné školyzápisnica
07.06.2023Oprava strechy MŠ K. Kacza 33, Komárnozápisnica
07.06.2023Spevnené odstavné plochy – Ul. Odborárov Komárnozápisnica
01.06.2023Spracovanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č. 3/2023zápisnica
01.06.2023Audit 2023 – Mesto Komárnozápisnica
Máj
30.05.2023Propagácia projektu „HUSK/1601/1.1/209 – CULTPLAY – Interactive Thematic Parks Innovative Use of Cultural Heritagezápisnica
13.04.202324.05.2023Multifunkčné ihrisko a modernizácia futbalového ihriskazápisnica
24.05.2023Dodanie a montáž autobusových zastávok vo vybraných lokalitách mesta Komárnozápisnica
17.05.2023Dodávka systému SIEM vrátane implementácie, testovania a nasadenia na verejnej infraštruktúre verejného obstarávateľazápisnica
03.05.202317.05.2023Údržba a orez stromov do a nad 4 m výšky orezu, výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných priestranstvách mesta Komárnozápisnica
05.05.2023Externý projektový manažment na realizáciu projektu Manažment údajov mesta Komárnozápisnica
13.03.202304.05.2023Dodanie lavičiek s operadlom do exteriéru*zmluva,
odstúpenie
Apríl
17.04.202321.04.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad 2.*zmluva
04.04.202320.04.2023Výstavba kontajnerového stanovišťa na Damjanichovej ulici v Komárnezápisnica
04.04.202314.04.2023Kovová hracia zostava a pružinové hojdačky*zmluva
Marec
28.03.2023Výstavba a rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárnozápisnica,
dodatok
16.03.202324.03.2023Betónové koše*zrušenie
23.03.2023Úprava terénu k vybudovaniu Oddychového a rekreačného parku „LIDL – Čistinka“ v Komárnezápisnica
zrušenie
22.03.2023Kajak & kanoe klub Komárno- Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla – rekonštrukcia zdroja teplazápisnica
13.03.202322.03.2023Parkové lavičky a odpadkové koše pre MsÚ*zmluva
16.01.202313.03.2023Dodávka svetelných zdrojov do vzdelávacích inštitúcií zápisnica
Február
27.02.2023Vaňové kontajneryzápisnica
13.01.202322.02.2023Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)zápisnica
09.01.202322.02.2023Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárnozápisnica
27.12.202222.02.2023Dodávka elektrickej energie pre Mesto Komárnozápisnica
06.02.2023Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Kontajnerové stanovište pre 6 a 8 kontajnerov pre ľubovoľné lokality mesta Komárnozápisnica
02.02.2023Inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív,
realizácia AR/BIA, riadenie rizík a spracovanie základných
dokumentov v oblasti informačnej bezpečnosti a kybernetickej
bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z.
zápisnica
Január
13.01.202331.01.2023Kompostáreň – strojové vybavenie – časť 2*zmluva
28.12.202231.01.2023Zabezpečenie a organizácie celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026, opravazápisnica
02.01.202310.01.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad*zmluva