Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
ZVEREJNENIE VÝZVYZVEREJNENIE ZÁPISNICEVÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKYVYHODNOTENIEZMLUVA
Január
13.01.202331.01.2023Kompostáreň – strojové vybavenie – časť 2*zmluva
28.12.202231.01.2023Zabezpečenie a organizácie celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026, opravazápisnica
02.01.202310.01.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad*zmluva