Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Pevnosť

Pevnosť v Komárne je najväčšia historická pamiatka mesta Komárno. Tento jedinečný fortifikačný objekt je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému…

Termálne kúpalisko

Využitie termálnej vody je známe už z čias Rimanov. Má priaznivé účinky na kĺbové, reumatické a ženské choroby. Jej blahodarné účinky je možné nájsť v srdci…

Mŕtve rameno Váhu

Poloha mesta Komárom je mimoriadna, pretože sa nachádza na sútoku dvoch veľkých riek, ktoré sú obohatené o mnoho ďalších vodných vetiev a kanálov. Jedným z…

Nádvorie Európy

Základná idea vzniku Nádvoria Európy (podľa projektov Ing. Nándora Litomericzkého a Ing. arch. Petra Vargu) je úzko spätá s prelomom tisícročia, zároveň…

Podunajské múzeum

Podunajské múzeum v Komárne patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Zaujímavé výstavy a expozície sa nachádzajú v troch budovách v centre mesta: Kultúrny…