Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Nádvorie Európy

Základná idea vzniku Nádvoria Európy (podľa projektov Ing. Nándora Litomericzkého a Ing. arch. Petra Vargu) je úzko spätá s prelomom tisícročia, zároveň poukazuje na spoločné korene európskej kultúry. Podstatou architektonického riešenia je, že jednotlivé budovy námestia prezentujú v štylizovanej forme architektonické znaky staviteľstva širokej palety európskych krajín a regiónov.

Návštevníci tak majú možnosť na jednom mieste vidieť charakteristické črty architektúry 36 krajín a regiónov. Doteraz boli vybudované nasledovné stavby: Nemecko, San Marino, Island, Grónsko, Wales, Škótsko, Írsko, Anglicko, Dánsko, Nórsko, Holandsko, Frízsko, Belgicko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Španielsko, Turecko, Portugalsko, Vatikán, Malta, Taliansko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rumunsko, Sedmohradsko, Grécko, Kréta, Cyprus, Andorra. Stavebný súbor Monarchia tvoria Slovenský, Maďarský a Rakúsky dom. Nádvorie Európy sa rozkladá na ploche 6500 m², z toho 3500 m² je zastavaných budovami, zastavaná plocha na všetkých podlažiach je 25.000 m². Nádvorie Európy je s historickým centrom mesta prepojené piatimi bránami. Brány sú pomenované po panovníkoch, ktorí zohrali významnú úlohu v dejinách Európy a prispeli k rozvoju mesta Komárno.

Viac informácií o Námestí Európy sa dozviete TU.