Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou

Ondrejský jarmok – osobitné užívanie verejného priestranstva

Uhrádza sa:

Daň vo výške stanovenej v § 10 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje v znení VZN č. 6/2014, 16/2015, 21/2015, 13/2017, 9/2019, 9/2020. Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí mesto rozhodnutím.

Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku sa vyrubuje podľa charakteru predávaného tovaru nasledovne: 

SEKTOR ACena za 3x3m
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) 130 €
(4,81€/m2/deň)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky 105 €
(3,88€/m2/deň)
)Ostatné nepomenované tovarové skupiny105 €
(3,88€/m2/deň)
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. 105 €
(3,88€/m2/deň)
Varené víno, punč, hriata medovina125 €
(4,63€/m2/deň)
SEKTOR BCena za 3x3mCena za 3x8m
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) 145 €
(5,34€/m2/deň)
200 €
(2,78€/m2/deň)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky 120 €
(4,44€/m2/deň)
175 €
(2,43€/m2/deň)
Ostatné nepomenované tovarové skupiny120 €
(4,44€/m2/deň)
175 €
(2,43€/m2/deň)
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. 120 €
(4,44€/m2/deň)
175 €
(2,43€/m2/deň)
Varené víno, punč, hriata medovina140 €
(5,19€/m2/deň)
195 €
(2,71€/m2/deň)
SEKTOR CCena za 3×8 m
Textil, detský textil, kusový textil, odevy, kožušiny, koženky, kož. galantéria, elektronika, nábytok, obuv, ostatné tovarové skupiny textilu (ponožky, tričká, výšivky, osušky, pančuchové nohavice a pod.), bytový textil (paplóny, posteľná bielizeň, záclony a pod.) 220 €
(3,05€/m2/deň)
Klenoty, bižutéria, hračky, domáce a kuchynské potreby, výrobky z dreva, knihy, obrazy, audiokazety, školské a papierenské výrobky a potreby, drogistický tovar, výrobky z prútia, kvety, dreviny, suveníry, rôzne výrobky z vlastnej produkcie, balóniky 180 €
(2,50€/m2/deň)
Ostatné nepomenované tovarové skupiny180 €
(2,50€/m2/deň)
Požívatiny a potraviny, ovocie a zelenina Cukrová vata, cukrovinky, medovník, med, semienka a pod. 180 €
(2,50€/m2/deň)
Varené víno, punč, hriata medovina200 €
(2,78€/m2/deň)
SEKTOR DCena za 3×3 m
Predaj vlastných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov, max. 2 predajné miesta 38 €
(1,39 €/m2/deň)
SEKTOR ECena za 15×8 m
Pohostinské služby, predaj výrobkov 1500 €
(4,17 €/m2/deň)
Malé predajné miestaCena za 1×1,5 m
Pohostinské služby, predaj výrobkov 25 €
(5,55 €/m2/deň)
Ostatné 
Stánky 74,92,93,164,147,243,258,259,274,275 (3x8m)375 €
(5,22 €/m2/deň)
Pohostinské služby za miesto 3×3 m365 €
(13,51 €/m2/deň)
Zábavné zariadenia a hry 2600 m22700 €
(0,35 €/m2/deň)
Parkovanie auta za stánkom (sektor A skraja)20 €

Každý účastník Ondrejského jarmoku je povinný uhradiť daň za užívanie  predajného  miesta na tri dni.