Obrazová príloha

 


Delová strieľňa z južného rondelu bastiónu VI., nad ktorou je
rímskou číslicou označené poradie bastiónu v obrannej línii.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART