Monoštorská pevnosť


Letecký pohľad na Monoštorskú pevnosť.

      Jej vznik súvisí so zabezpečením obrany pre usadlosť Új Szőny (dnešné Komárom v Maďarsku) pred nepriateľom útočiacim zo západu. V júni roku 1849 sa na rozkaz generála Klapku, veliteľa pevnosti a revolučnej armády, sa vykonalo opevnenie monoštorskej vyvýšeniny (odtiaľ názov). Po revolúcii, v rokoch 1850–1871 vystavali na základe projektov Ženijného riaditeľstva v Komárne pevnosť Sandberg 31, ktorá bola nedeliteľnou súčasťou fortovej pevnosti.

 


31. Kecskés L.: c.d. str. 215. , späť

 

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART