Igmándska pevnosť


Letecký pohľad na Igmádsku pevnosť.

      Predstavuje najmladší a najjužnejší článok fortifikačného systému Komárna. Vybudovali ju pre obranu južnej komunikácie vedúcej do mesta od neďalekej obce Igmánd v Maďarsku (odtiaľ názov). Za revolúcie v jej priestoroch vybudovali zemnú pevnôstku zosilnenú palisádami. Tú však rozobrali a na jej mieste vybudovali v rokoch 1871–1877 novú, symetricky komponovanú pevnosť ako poslednú z vysunutého prstenca fortov 32.

 


32. Tamtiež., späť

 

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART