Vážska línia


Letecký pohľad na bastión VI. z tridsiatych rokov nášho storočia.

      Prusko-rakúska vojna v roku 1866 determinovala výstavbu vážskej obrannej reťaze, skoro o 20 rokov po dobudovaní Palatínskej línie, čo sa v podstate odráža i na jej koncepcii a dispozícii. Líniu tvorilo šesť fortifikačných objektov (VI.–XI.), z ktorých termín bastión (Werk) možno použiť len pre prvé dva objekty – VI. a VII., aj to už s určitými výhradami. Jadro bastiónu VI. tvorí už typický fort so schopnosťou samostatnej bodovej obrany. Možno ho porovnať s pevnosťou Citadella na hore Gellért v Budíne z toho istého obdobia. Jadro bastiónu VII. tvorí reduit v pôdorysnom tvare "U".


Kreslená rekonštrukcia bastiónu VII.

Ďalšie fortifikačné objekty (VIII., VIII 1/2., IX., X.) sa uvádzajú v pôvodnej výkresovej dokumentácii ako batérie a sú objemovo neporovnateľne menšie ako predošlé 26. Striedmosť tejto línie oproti Palatínskej vyplýva z jej situácie – orientovanej pozdĺž toku Váhu, čiže mala svoje predpolie čiastočne zabezpečené širokým vodným tokom. Posledný fortifikačný článok (XI.), z ktorého sa zachovala neogotická hlavná brána, plnil zakončujúcu funkciu Vážskej línie s napojením na vonkajšie články Novej pevnosti a predsunutými kontragardami (envelopou) na Starú pevnosť.

 


26. Rapports - Plan: "über die im Jahre 1866 ausgeführten Vertheidigungs- Instandsetzungs Arbeiten am Waag Anschluss. K.u.K. Genie Direction Komorn"-výkres z 11. mája 1867., späť

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART