Obrazová príloha

 


Dnes devastovaná kasáreň postavená v roku 1810,
vpravo s nárožím veliteľskej budovy z roku 1815 v Novej pevnosti.


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART