Obrazová príloha

 


Dokonalá murárska práca pri budovaní schodiskového priestoru
v Monoštorskej pevnosti.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART