Obrazová príloha

 


Kasárenský objekt v Monoštorskej pevnosti - jeho juhovýchodné nárožie
pri flankovacej veži.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART